Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kop hals rompboerderij met voorhuis tussen topgevels

Resultaten : 15

Filter(s): Provincie Friesland X | Type Archeologie X


Terp

Wijnaldum, tussen de Foarryp en de Sexbierumervaart Foarryp tussen de Foarryp en de Sexbierumervaart Harlingen, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Omstreeks begin jaartelling 0001 omstreeks begin jaartelling
archeologie

Terp

Wijnaldum, tussen de Foarryp en de Sexbierumervaart Foarryp tussen de Foarryp en de Sexbierumervaart Harlingen, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Omstreeks begin jaartelling 0001 omstreeks begin jaartelling
archeologie

Terp

Waaxens, tussen Lania en Hollewei Lania tussen Lania en Hollewei Dongeradeel, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Omstreeks begin jaartelling 0001 omstreeks begin jaartelling
archeologie

Terp

Schingen, tussen de Alddyk en de A31 Alddyk tussen de Alddyk en de A31 Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling
archeologie

Terp

Wier, tussen Tsjerkepaed en Lautawei Tsjerkepaed tussen Tsjerkepaed en Lautawei Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling 0000 begin jaartelling
archeologie

Terp

Wijnaldum, tussen de Buorren en het Fiskerspaed Buorren tussen de Buorren en het Fiskerspaed Harlingen, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Omstreeks begin jaartelling 0001 omstreeks begin jaartelling
archeologie

Terrein met drie terpen

Wijnaldum, tussen de Foarryp en de Sexbierumervaart Foarryp tussen de Foarryp en de Sexbierumervaart Harlingen, Friesland   

Terrein waarin 3 terpen. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Omstreeks begin jaartelling 0001 omstreeks begin jaartelling
archeologie

Terp

Marssum, tussen Buorren en Slotleane Buorren tussen Buorren en Slotleane Menameradiel, Friesland      5 foto's

Terp. Datering: begin jaartelling. (gedeeltelijke bescherming, zie bijlage A). Lees verder >>

Begin jaartelling 0000 begin jaartelling
archeologie

Foto: Uilkema, Klaas (CC BY-SA 3.0 NL)

Verhoogde woonplaats Tilbuorren

Oostrum, tussen Mellemawei 4 en 6 Mellemawei 4 tussen Mellemawei 4 en 6 Dongeradeel, Friesland   

Verhoogde woonplaats. Datering: 12e - 13e eeuw. Lees verder >>

12e-13e eeuw 1300 12e-13e eeuw
archeologie

Verhoogd stinsterrein

Boksum, tussen de Hegedyk en de Tiltsjedyk Menameradiel, Friesland   

Verhoogd stinsterrein. Datering: Middeleeuwen. Lees verder >>

Middeleeuwen 1500 middeleeuwen
archeologie