Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kop hals rompboerderij met voorhuis tussen topgevels

Resultaten : 70

Filter(s): Provincie Friesland X | Gemeente Tytsjerksteradiel X


Binnenrust

Garyp, Easterein 29, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

Binnenrust. Kop-hals-rompboerderij met niet onderkelder vooreind, gevat tussen twee topgevels, waarvan de voorgevel met diagonaal gemetselde lijsten op natuurstenen aanzetlijstjes. Twee topschoorstene .. Lees verder >>

Ca. 1870 1870 ca. 1870
boerderij

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kop-hals-rompboerderij met zesruitsvensters en schoorstenen aan de topgevels

Wyns, Wyns 28, Tytsjerksteradiel, Friesland      2 foto's

Ten oosten van de kerk aan de Dokkumer Ee gelegen gave midden 18e eeuwse kop-hals-rompboerderij met schoorstenen aan de topgevels en zesruitsvensters. Lees verder >>

Midden 18e eeuw 1860 (verb.) 1750 midden 18e eeuw 1860 (verb.)
boerderij

Foto: Wal, A.J. van der (CC BY-SA 3.0 NL)

Kop-hals-rompboerderij met zesruitsvensters

Noardburgum, Rijksstraatweg 62, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

Kop-hals-rompboerderij waarvan het voorhuis uit de zestiger jaren van de 19e eeuw bewaard is. Zesruitsvensters. Lees verder >>

1860-1869 (voorhuis) 1869 1860-1869 (voorhuis)
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Eenstein

Wyns, Wyns 2, Tytsjerksteradiel, Friesland   

'Eenstein'. Grote gaaf bewaarde kop-hals-rompboerderij fraai aan de Dokkumer Ee gelegen; voorhuis onderkelderd, overal zesruitsvensters met blinden. Lees verder >>

Kop-hals-rompboerderij met zesruitsvensters in beganegrond en topgevel

Jistrum, Schoolstraat 54, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

Gaaf bewaarde boerderij van het kop-hals-romptype met zesruitsvensters in beganegrond en topgevel, in schoorsteenanker gedateerd 1865. Lees verder >>

1865
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kop-rompboerderij met kort voorhuis met zesruitsvensters en schoorsteen en in de schuur getrokken woonruimten

Sumar, Achterwei 5, Tytsjerksteradiel, Friesland      4 foto's

Kop-rompboerderij uit 1864, bestaande uit kort voorhuis (een schoorsteen) en in de schuur getrokken woonruimten. De voordeur bevindt zich in de voorgevel van de schuur zodat bijna van een stelp gespro .. Lees verder >>

1864
boerderij

Foto: Dorreboom-Rosenboom (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kop-rompboerderij met ondiep voorhuis onder zadeldak tegen topgevel met boeiborden en topschoorsteen met versierd bord

Eastermar, Skûlenboargerwei 5, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

Boerderij van het kop-romptype; het ondiepe voorhuis onder zadeldak tegen topgevel met boeiborden. langs de top en topschoorstenen met versierd bord. Zesruitsvensters in voorhuis en voorgevel van het .. Lees verder >>

1865
boerderij

Foto: Gouwenaar (PD)

Kop-hals-rompboerderij, stookhok

Mûnein, Kaetsjemuoi-wei 28, Tytsjerksteradiel, Friesland   

Omschrijving STOOKHOK daterend uit 1880. Het hok is opgetrokken in roodbruine bakstenen en heeft een zadeldak gedekt met zwarte Friese golfpannen; op het nokeind schoorsteen met afdekplaat; windveren .. Lees verder >>

1880
boerderij

Kop-hals-rompboerderij in ambachtelijk-traditionele stijl

Mûnein, Kaetsjemuoi-wei 28, Tytsjerksteradiel, Friesland   

Omschrijving BOERDERIJ van het type kop-hals-romp, in ambachtelijk-traditionele trant uit 1880, opgetrokken in roodbruine bakstenen. De KOP van de boerderij heeft een zadeldak gedekt met geglazuurde .. Lees verder >>

Rond 1880 1952 (aankapping) 1880 rond 1880 1952 (aankapping)
boerderij

Kop-rompboerderij, stookhok

Garyp, Greate Buorren 42, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

Omschrijving Laat negentiende eeuws STOOKHOK gelegen aan de oostzijde van het voorhuis van de bijbehorende kop-rompboerderij, met de nok evenwijdig aan die van de boerderij. Het hok is opgetrokken in .. Lees verder >>

Late 19e eeuw 1900 late 19e eeuw
boerderij

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)