Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kop hals rompboerderij met voorhuis tussen topgevels

Resultaten : 72

Filter(s): Provincie Friesland X | Gemeente Franekeradeel X


Kop-hals-rompboerderij met onderkelderd voorhuis met zesruitsvensters tussen topgevels met beitelingen

Tzum, Slotwei 8, Franekeradeel, Friesland   

Boerderij van het kop-hals-romptype. Voorhuis onderkelderd en onder schilddak tussen topgevels met beitelingen. Zesruitsvensters en smalle lichtkozijnen in de topgevel. In de schuur stichtingssteen .. Lees verder >>

1871
boerderij

Kleine kop-hals-rompboerderij met zeer korte hals, voorhuis onder hoog zadeldak tussen topgevels en met riet gedekte schuur

Oosterbierum, Hoarnestreek 19, Franekeradeel, Friesland      1 foto

Kleine boerderij van het kop-hals-romptype, de hals zeer kort. Het voorhuis met hoog zadeldak tussen topgevels waarvan de voorste 1744 is gedateerd en in de top de oude kleine lichtkozijnen heeft beho .. Lees verder >>

1774
boerderij

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Kop-hals-rompboerderij met in het midden onderkelderd lang voorhuis onder zadeldak tussen topgevels waarvan de voorste vrijwel gesloten

Tzummarum, Roordamaleane 10, Franekeradeel, Friesland      1 foto

Boerderij van het kop-hals-romptype met lang voorhuis onder zadeldak tussen topgevels, waarvan de voorste vrijwel gesloten is. Kelder in het midden van het voorhuis. Lees verder >>

19e eeuw 1900 19e eeuw
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kop-hals-rompboerderij met onderkelderd voorhuis onder zadeldak tussen topgevels, met omlijste ingang, omgaande zware kroonlijst met bloklijst en twee ..

Dongjum, Tzummarumerweg 30, Franekeradeel, Friesland      5 foto's

Boerderij van het kop-hals-romptype. Voorhuis onderkelderd; omlijste ingang in de lange gevel, bereikbaar langs dubbele stoep met ijzeren hek. Om het gehele voorhuis omgaande zware kroonlijst met bl .. Lees verder >>

Ca. 1850 (voorhuis) 1850 ca. 1850 (voorhuis)
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Gerbrandastate

Pietersbierum, Hoarnestreek 9, Franekeradeel, Friesland   

Kop-hals-rompboerderij, waarvan het voorhuis een hoog zadeldak heeft tussen topgevels met topschoorstenen waarop borden. In de voorgevel anker 1858. Vensters met zes ruiten en kleine lichtopeningen in .. Lees verder >>

1858
boerderij

Kop-hals-rompboerderij met voorhuis met omgaande goot onder zadeldak tussen puntgevels met schoorstenen waarop borden

Herbaijum, Rijksweg 11, Franekeradeel, Friesland   

Boerderij van het kop-hals-romptype. Voorhuis onder zadeldak tussen puntgevels, schoorstenen met borden. Omgaande goot. Kelder in het midden. Lees verder >>

Ny Herema

Tzum, Franekerweg 30, Franekeradeel, Friesland   

Op omgracht terrein aan de voet van de kerktoren gelegen kop-hals- rompboerderij, waarvan de schuur grotendeels met riet gedekt gaaf is en het voorhuis de zesruitsvensters behouden heeft. Lees verder >>

19e eeuw 1900 19e eeuw
boerderij

Kop-hals-rompboerderij, woongedeelte

Franeker, Hertog van Saxenlaan 2, Franekeradeel, Friesland      1 foto

Woongedeelte van een kop-hals-rompboerderij; de "kop" en "hals" zijn gedekt door een zadeldak met voorschild, waarboven schoorsteen. Vensters met zes ruiten. Lees verder >>

boerderij

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Sinaedastate

Tzummarum, Sinaedawei 23, Franekeradeel, Friesland      7 foto's

Sinaedastate. Op omgracht terrein met hoog gelegen boerderij van het kop- hals-romptype met lang voorhuis tussen topgevels. In de voortop waterlijst waarboven kleine lichtkozijnen ter weerszijden van .. Lees verder >>

1683
boerderij

Foto: Wijk, P.A.M. van (CC BY-SA 3.0 NL)

Kop-hals-rompboerderij

Franeker, Lutje Lollum 1, Franekeradeel, Friesland      1 foto

Vrij gave kop-hals-romp boerderij. Achterzijde schuur gaaf. Lees verder >>