Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kop hals rompboerderij met voorhuis tussen topgevels

Resultaten : 64

Filter(s): Provincie Friesland X | Gemeente Dongeradeel X


Kop-hals-rompboerderij met voorhuis tussen topgevels

Nes, Wierumerwei 12, Dongeradeel, Friesland   

Grote boerderij kop, hals, romp, in anker op woongedeelte gedateerd 1804. Woongedeelte tussen topgevels, beëindigd in schoorstenen met bord; zesruitvensters, omlopende houten goot. Lees verder >>

1794 (schuur) 1804 (voorhuis)
boerderij

Popta State, grote kop-hals-rompboerderij

Hantumhuizen, Loubuorren 14, Dongeradeel, Friesland      1 foto

In oorspronkelijk omgracht terrein gelegen grote boerderij van het kop-hals-romptype. Het voorhuis onder rijzig zadeldak tussen topgevels met vlechtingen langs de zijden en topschoorstenen met borden. .. Lees verder >>

Late 18e eeuw 1800 late 18e eeuw
boerderij

Foto: Booms, C.S.; Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kop-hals-rompboerderij

Anjum, Healbeamswei 12, Dongeradeel, Friesland   

Boerderij van het kop-hals-romptype. Lees verder >>

Kop-hals-rompboerderij gedeeltelijk opgetrokken van kloostermoppen op omgracht terrein met boomsingel

Waaxens, Tsjessenswei 3, Dongeradeel, Friesland      1 foto

18e eeuwse boerderij van kop-hals-romptype, gedeeltelijk opgetrokken van kloostermoppen. Gelegen op omgracht terrein met boomsingel. Lees verder >>

18e eeuw 1800 18e eeuw
boerderij

Foto: Gouwenaar (PD)

Poartepleats

Waaxens, Tsjessenswei 7, Dongeradeel, Friesland   

Grote boerderij van het kop-hals-romp type met lang voorhuis. Lees verder >>

Ca. 1200 (oostmuur) 1400-1450 (inbouw onderzijde) 17e eeuw (vernieuwing oostz.) 1815 (vernieuwing westz.) 1893 (beklamping) 1200 ca. 1200 (oostmuur) 1400-1450 (inbouw onderzijde) 17e eeuw (vernieuwing ..
boerderij

Bolstienpleats De Bolstienpleats

Aalsum, Dokkumerwei 2, Dongeradeel, Friesland      2 foto's

Grote kop-hals-romp-boerderij met bakhuis. Het woongedeelte tussen topgevels met schoorstenen waarop borden; in de voorgevel vier- en zesruitsvensters. Lees verder >>

1860
boerderij

Foto: User:Hardscarf (CC-BY-SA-3.0)

Unia Zathe

Ee, Omgong 8, Dongeradeel, Friesland      2 foto's

Met het woonhuis aan de kerkterp grenzend een grote kop-hals-romp-boerderij, blijkens stenen in de achtergevel van de schuur uit 1815. Woongedeelte tussen topgevels met vlechtingen. Achtergevel schuur .. Lees verder >>

1815
boerderij

Foto: Gouwenaar (PD)

Groot Wobmastate

Anjum, Skânserwei 4, Dongeradeel, Friesland   

Boerderij van het kop-hals-romptype. Bouwjaar 1863. Lees verder >>

1799 (voorhuis) 1863 (schuur)
boerderij

Donia Sathe

Oosternijkerk, Ropsterwei 5, Dongeradeel, Friesland   

Grote kop-hals-romptype-boerderij blijkens stichtingssteen in de achtergevel in 1803 gebouwd. In de blinde voorgevel een topvenster door roeden verdeeld; schoorstenen met natuurstenen lijst en hoekste .. Lees verder >>

Oorspr. 1511 of eerder 1803 (herb.) 1511 oorspr. 1511 of eerder 1803 (herb.)
boerderij

Stinstra State

Aalsum, Sybrandawei 5, Dongeradeel, Friesland      7 foto's

"Stinstra". Grote boerderij van kop-hals-romp-type op omgracht en door boomsingel omgeven terrein gelegen. Woongedeelte met smalle kozijnen in de top. Overige vensters met roeden. Schoorsteen met bord .. Lees verder >>

Eind 18e of begin 19e eeuw (voorhuis) 1810 eind 18e of begin 19e eeuw (voorhuis)
boerderij

Foto: Loek Tangel - L.M. Tangel - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)