Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kop hals rompboerderij met voorhuis tussen topgevels

Resultaten : 13181


Kop-hals-rompboerderij met voorhuis onder zadeldak tussen puntgevels met schoorstenen waarop koppen en met aangrenzende aanbouw

Hallum, Mari├źngaarderweg 2, Ferwerderadiel, Friesland      17 foto's

PAND, dat zijn monumentale waarde uitsluitend ontleend aan een boerderij van het kop-hals-romptype (omstreeks 1800) met aangrenzend een aanbouw in gebruik als werkplaats en kalverenstallen. Voorhuis .. Lees verder >>

1810
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Binnenrust

Garyp, Easterein 29, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

Binnenrust. Kop-hals-rompboerderij met niet onderkelder vooreind, gevat tussen twee topgevels, waarvan de voorgevel met diagonaal gemetselde lijsten op natuurstenen aanzetlijstjes. Twee topschoorstene .. Lees verder >>

Ca. 1870 1870 ca. 1870
boerderij

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Tjepmastate

Reduzum, Overijsselsestraatweg 22, Boarnsterhim, Friesland      4 foto's

Op een door een gracht omringd terrein gelegen kop-hals-rompboerderij. Het voorhuis onderkelderd en met aparte ingang aan de buitenzijde. Twaalf- en negenruitsschuifvensters; topgevels bekroond door s .. Lees verder >>

Ca. 1880 1880 ca. 1880
boerderij

Foto: Zweep, W. v.d. (CC BY-SA 3.0 NL)

Kop-hals-rompboerderij met niet-onderkelderd voorhuis

Wiuwert, Terp 8, Littenseradiel, Friesland   

Ten zuiden van nr 35 ligt aan het kaatsterrein (afgegraven terp) waaromheen de dorpsbebouwing zich rijdt, een gave oude kop-hals-rompboerderij met niet onderkelderd voorhuis. Lees verder >>

1803
boerderij

Kop-hals-rompboerderij met in het midden onderkelderd voorhuis met gevelsteen en roedenverdeling in de vensters

Westhoek, Oudebildtdijk 976, Het Bildt, Friesland      1 foto

Kop-hals-rompboerderij buiten de oude dijk gelegen. Het voorhuis heeft een kelder in het midden en roedenverdeling in de vensters. Gevelsteen. Lees verder >>

Begin 19e eeuw 1910 begin 19e eeuw
boerderij

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Kop-hals-rompboerderij met schuur

Oudebildtzijl, Koedijk 1, Het Bildt, Friesland   

Kop-hals-rompboerderij met lang voorhuis waarvan de ingang in het midden van de lange gevel staat. Zesruitsvensters; gesloten puntgevel met kleine lichtopeningen in de top. In een der vertrekken een .. Lees verder >>

1767 (schuur, voorhuis jonger)
boerderij

Kop-hals-rompboerderij met voorhuis onder zadeldak tegen topgevel met in de top tweelichtskozijnen en roeden in de overige vensters

Hallum, Vijfhuisterdijk 19, Ferwerderadiel, Friesland      1 foto

Kop-hals-rompboerderij met gaaf voorhuis onder zadeldak tegen topgevel; in de top tweelichtskozijnen, in de overige vensters roeden. Lees verder >>

Ca. 1860 1860 ca. 1860
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kop-hals-rompboerderij met onderkelderd voorhuis met zesruitsvensters, kleine topvensters met kruisvormige roeden en schoorsteenborden

Boksum, Hegedyk 1, Menameradiel, Friesland      1 foto

Kop-hals-rompboerderij met onderkelderd voorhuis. Zesruitsvensters, kleine topvensters met kruisvormige roeden en mooie schoorsteenborden. Lees verder >>

Waarsch. 1815 (voorhuis) 1870 (schuur) 1815 waarsch. 1815 (voorhuis) 1870 (schuur)
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Grote kop-hals-rompboerderij met deels onderkelderd voorhuis met aflegering aan buitenzijde en zes-, negen- en twaalfruitsvensters

Raerd, de P├┤lle 2, Boarnsterhim, Friesland   

Fraaie grote kop-hals-rompboerderij. Het voorhuis deels onderkelderd, aan de buitenzijde van een aflegering voorzien. Zes-, negen- en twaalfruits vensters. Lees verder >>

Kop-hals-rompboerderij met topgevels met zesruitsvensters, lijsten met boeiborden en topschoorstenen met borden

Twijzel, Wedzebuorren 25, Achtkarspelen, Friesland      1 foto

Kop-hals-rompboerderij van het oude type, midden 19e eeuw. Topgevels met diagonaal gemetselde lijsten. Topschoorstenen met borden; zesruitsvensters. Lees verder >>

Ca. 1850 1850 ca. 1850
boerderij

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)