Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kop hals rompboerderij met voorhuis tussen topgevels

Resultaten : 13181


Great Folta

Minnertsga, Hearewei 25, Het Bildt, Friesland   

Groot Felta. Grote kop-hals-rompboerderij, zesruitsramen. Lees verder >>

Nijdamstra State

Grou, Reinerswei 7, Boarnsterhim, Friesland      1 foto

Boerderij Nijdamstra-State. Gave boerderij van het kop-hals-romptype uit het midden van de 19e eeuw. Voorhuis onderkelderd met toegang langs bordes aan de binnengevel; zadeldak tussen topgevels. Lees verder >>

Ca. 1870 1870 ca. 1870
boerderij

Foto: Kasteelbeer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Langenhuis

Rottum, Doodstilsterweg 3, Eemsmond, Groningen      2 foto's

Boerderij Langenhuis. Boerderij van het kop-hals-romptype met zeer lang voorhuis onder zadeldak tussen topgevels met topschoorstenen waarop borden. Zeven vensters met blinden in woongedeelte, drie naa .. Lees verder >>

1624 (verb. voorhuis) 1814 (kleine schuur) 1855 (verb. voorhuis) ca. 1855 (grote schuur) 1925 (vrijstaande schuur)
boerderij

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Kop-rompboerderij met onderkelderd voorhuis met zesruitsvensters in voorhuis en woongedeelte schuur en met vrijstaande stookhut

Aldeboarn, Súdkant 6, Boarnsterhim, Friesland   

Gave kop-rompboerderij met onderkelderd voorhuis; zesruitsvensters in het voorhuis en in het woongedeelte van de schuur. Vrijstaande stookhut. Lees verder >>

1800-1850 1850 1800-1850
boerderij

Kop-hals-rompboerderij met voorhuis onder pannen zadeldak en stal onder hoog rieten wolfsdak

Driezum, Eastwâld 3, Dantumadiel, Friesland      26 foto's

Boerderij van het kop-hals-romptype, in de huidige vorm midden 19e eeuw, maar van 18e eeuwse oorsprong. Het woonhuis wordt bekroond door een met pannen gedekt zadeldak met schoorstenen, waarvan de voo .. Lees verder >>

Oorspr. 18e eeuw 19e eeuw (huidige vorm) 1800 oorspr. 18e eeuw 19e eeuw (huidige vorm)
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Boerderij van het kop- hals-romptype met onderkelderd voorhuis onder zadeldak tussen rijzige topgevel met ankers en vlechtingen

Hidaard, Buorren 4, Littenseradiel, Friesland   

In de onmiddellijke nabijheid van de kerkterp gelegen boerderij van het kop- hals-romptype. Voorhuis onderkelderd onder zadeldak tussen rijzige topgevel, de voorgevelankers gedateerd 1820. Langs de zi .. Lees verder >>

1820
boerderij

Kop-rompboerderij met onderkelderd voorhuis met zesruitsvensters en twee schoorstenen

Koudum, Ooste 61, Súdwest Fryslân, Friesland   

19e eeuwse gave boerderij van het kop-romp-type, onderkelderd voorhuis met twee schoorstenen. Zesruitsvensters. Lees verder >>

1800-1850 1850 1800-1850
boerderij

Klein Midhuizen

Vierhuizen, Noorderweg 1, De Marne, Groningen      9 foto's

Klein Midhuizen. Boerderij van het kop-hals-romptype; de kop onderkelderd. Topgevels waarop schoorstenen met borden. In de top kleine lichtopeningen. Voorhuis rondgesausd; bouwjaar 1862; schuren en ha .. Lees verder >>

1831 (schuren en hals) 1862 (voorhuis)
boerderij

Foto: Paul van Galen - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kop-hals-rompboerderij met omlijste ingang midden in de lange gevel en met zesruitsvensters

St. Jacobiparochie, Oudebildtdijk 835, Het Bildt, Friesland      1 foto

Kop-hals-romp boerderij van gevorderd type. Omlijste ingang midden in de lange gevel, zesruitsvensters. Lees verder >>

Eind 18e eeuw 1800 eind 18e eeuw
boerderij

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Kop-hals-rompboerderij met gepleisterde voorgevel

Franeker, Kie 4, Franekeradeel, Friesland      1 foto

Boerderij kop-hals-romp-type uit 1750 blijkens stichtingsstenen. Voorgevel gepleisterd. Lees verder >>

1750
boerderij