Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kop hals rompboerderij met voorhuis tussen topgevels

Resultaten : 13181


Smydingheheerd (molenboerderij)

Garsthuizen, Smydingheweg 44, Loppersum, Groningen      10 foto's

Molenboerderij. Aan de voet van de korenmolen gelegen gaaf geheel, bestaande uit een kop-hals-rompboerderij, en uitbouw onder zadeldak aan de schuur. Voorhuis onder zadeldak; zesruitsvensters. Schuurg .. Lees verder >>

1742
boerderij

Foto: Terpstra, Frank (CC BY-SA 3.0 NL)

Kop-hals-rompboerderij, woongedeelte

Franeker, Hertog van Saxenlaan 2, Franekeradeel, Friesland      1 foto

Woongedeelte van een kop-hals-rompboerderij; de "kop" en "hals" zijn gedekt door een zadeldak met voorschild, waarboven schoorsteen. Vensters met zes ruiten. Lees verder >>

boerderij

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kruisstee De Kruisstee

Usquert, Westerhornseweg 13, Eemsmond, Groningen      1 foto

Boerderij de Kruisstee. Op een omgracht terrein gelegen kop-hals-rompboerderij waarvan het voorhuis zeven traveeën diep is en twee vertrekken bevat. Op een kleine gevelsteen is het jaartal 1607 aange .. Lees verder >>

1607
boerderij

Kop-hals-rompboerderij met onderkelderd voorhuis met topgevel met zesruitsvensters en gebeeldhouwde aanzetkrullen

Sondel, Jacobus Boomsmastraat 5, Gaasterlân Sleat, Friesland      1 foto

Boerderij van het kop-hals-romp-type. Onderkelderd woongedeelte met gebeeldhouwde aanzetkrullen aan de later vernieuwde topgevel. Zesruitsvensters. Bakhuis. Lees verder >>

18e eeuw 1800 18e eeuw
boerderij

Grote kop-hals-rompboerderij met voorhuis met afgewolfde topgevel

Groningen, Zijlvesterweg 14, Groningen      3 foto's

Grote boerderij fraai gelegen bij de helling van het kerkterp. Kop-hals-romptype met afgewolfde topgevel aan het woonhuis dat in de dakpannen 1731 is gedateerd. Langs de zijde van de top vlechtingen; .. Lees verder >>

1731
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kop-hals-rompboerderij met gewijzigde schuur en met voorgevel met smalle lichtopeningen in de top

Beetsterzwaag, Poostweg 2, Opsterland, Friesland      1 foto

Boerderij waarvan het voorhuis en voorste schuurgedeelte het kop-hals-romptype vertegenwoordigen, bij vernieuwing van de schuur echter gewijzigd. Voorgevel met smalle lichtopeningen in de top, waarin .. Lees verder >>

1742
boerderij

Foto: Gouwenaar (PD)

Kop-rompboerderij onder zadeldak tussen topgevels met schoorstenen waarop borden en met zesruitsvensters in de kop en het woongedeelte

Follega, Straatweg 29, Lemsterland, Friesland      1 foto

Kop-rompboerderij onder zadeldak tussen topgevels met schoorstenen waarop borden. Tegen de voorste schoorsteen jaartal 1858. In de kop 6-ruitsvensters, eveneens in het woongedeelte. Lees verder >>

1858
boerderij

Foto: Berg, H.M. van den (Fotograaf) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Attema Sate

Gaastmeer, Yntemapolder 2, Súdwest Fryslân, Friesland      20 foto's

Mooi aan de Wijde Sloot gelegen kop-hals-rompboerderij waarvan het voorhuis 1869 gedateerd is; zeer korte hals. Voorhuis onderkelderd, zesruitsvensters, halfronde lichtopeningen in de top en pyramide .. Lees verder >>

1772 1869 (voorhuis)
boerderij

Foto: Paul van Galen - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kop-rompboerderij met onderkelderd voorhuis met zesruitsvensters

Oosterzee, Buren 23, Lemsterland, Friesland      1 foto

Kop-rompboerderij met onderkelderd voorhuis; zesruitsvensters. Lees verder >>

1800-1850 1850 1800-1850
boerderij

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Kop-rompboerderij met onderkelderd voorhuis

Folsgare, Tsjaerddyk 49, Súdwest Fryslân, Friesland      7 foto's

Vrij gave 19e eeuwse kop-rompboerderij met onderkelderd voorhuis, onmiddellijk ten westen van het kerkje gelegen. Lees verder >>

19e eeuw 1900 19e eeuw
boerderij

Foto: Booms, C.S. (CC BY-SA 3.0 NL)