Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kop hals rompboerderij met voorhuis tussen topgevels

Resultaten : 198

Filter(s): Gemeente Groningen X


Guyotmonument

Groningen, Guyotplein 2, Groningen      9 foto's

Gedenkteken voor de stichter van het Doofstommeninstituut Dr H.D.Guyot + 1828, omgeven door hekwerk tussen vier hardstenen palen met empire gegoten motieven versierd. Het gedenkteken bekroond door een .. Lees verder >>

1828
overig

Foto: Brbbl (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Pelstergasthuis

Groningen, Pelsterstraat 41, Groningen      67 foto's

Pelstergasthuis. Oudste gasthuis van de stad, kapel gewijzigd in 1267. De merendeels moderne woningen zijn gebouwd langs hoven, toegankelijk door een poortgebouw aan de Pelsterstraat, vernieuwd in 172 .. Lees verder >>

1267 (kapel) 1628 (poort en woningen)
gebouw

Foto: Gouwenaar (PD)

zwembad De Papiermolen

Groningen, Papiermolenlaan 3bij, Groningen      10 foto's

Omschrijving De grote zittribune met trap en hoge scheidingsmuur ligt aan de (lange) oostzijde van het wedstrijdbad en biedt plaats aan 900 toeschouwers. De lichtgebogen tribune is trapsgewijs opgebo .. Lees verder >>

overig

Foto: Roderburg, Kris (CC BY-SA 3.0 NL)

Javaanse huis Javaanse huis

Groningen, Hereweg 22I, Groningen      1 foto

Inleiding WOONHUIS, vrijstaand gesitueerd op een achtererf achter en behorend bij het in de jaren twintig verbouwde huis op nr. 22, gebouwd in circa 1885 in een eclectische bouwstijl met invloeden van .. Lees verder >>

Ca. 1879 1879 ca. 1879
woonhuis

Foto: Wutsje (CC-BY-SA-3.0)

Grafmonument familie Scholten

Groningen, Hereweg 87, Groningen      6 foto's

Inleiding GRAFMONUMENT VAN DE FAMILIE SCHOLTEN, vrijstaand gesitueerd op de statige Zuiderbegraafplaats (aanleg uit 1828) in het midden nabij de hoofdkruising, ontworpen in 1892 in opdracht van de bek .. Lees verder >>

1892
graf begraafplaats

Foto: Original uploader was Rm at nl.wikipedia (CC-BY-SA-3.0-migrated)

Gerarda Gockingagasthuis

Groningen, Grote Rozenstraat 78A, Groningen      1 foto

Inleiding GASTHUIS, genaamd Gerarda Gockinga Gasthuis, gesitueerd evenwijdig aan de zuidzijde van de Grote Rozenstraat, gebouwd in 1870 en uitgebreid in 1882 en 1891, in een ambachtelijk-traditionele .. Lees verder >>

1870
gebouw

Foto: CWKramer (CC-BY-SA-3.0-NL)

zwembad De Papiermolen

Groningen, Papiermolenlaan 3bij, Groningen      10 foto's

Omschrijving De Papiermolen telt vijf baden die in U-vorm om een middenterrein zijn geschikt. De gezamenlijke vorm van deze baden verwijst naar het residu van de Helperlinie aan de zuidzijde van de s .. Lees verder >>

overig

Foto: Roderburg, Kris (CC BY-SA 3.0 NL)

Oosterkerk

Groningen, S.S. Rosensteinlaan 22, Groningen      1 foto

Inleiding KERK, stedebouwkundig fraai gesitueerd op de hoek van de S.S. Rosensteinlaan en de Thomassen à Thuessinklaan aan de hoofdtoegang van de in de jaren twintig en dertig gerealiseerde Oosterpar .. Lees verder >>

1927-'29 1929 1927-'29
kerkelijk gebouw

Foto: Wutsje (CC-BY-SA-3.0)

Nijverheidsschool

Groningen, Petrus Driessenstraat 3, Groningen      46 foto's

Inleiding SCHOLENCOMPLEX, bestaande uit een ambachtsschool en een M.T.S., gebouwd in 1922-1923 in opdracht van de gemeente Groningen naar ontwerp van architect L.C. van der Vlugt en constructeur J.G. .. Lees verder >>

1922-'23 1923 1922-'23
gebouw

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Herenhuis in neo-renaissancestijl

Groningen, Ubbo Emmiussingel 69, Groningen      1 foto

Inleiding HERENHUIS, deel uitmakend van een ensemble van drie zelfstandige eenheden met een symmetrische opzet en vormgeving, gesitueerd in de nagenoeg gesloten, noordelijke gevelwand van de Ubbo Emmi .. Lees verder >>

1885
woonhuis

Foto: Wutsje (CC-BY-SA-3.0)