Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kerk in Ryptsjerk

Resultaten in en rond Ryptsjerk : 9


Kerk van Rijperkerk (Hervormde kerk)

Ryptsjerk, Slachtedijk 1, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

Herv. Kerk en toren, gelegen op een kerkhof. Eenvoudig kerkgebouw uit 1757 met ingebouwde westtoren. In de kerk 17e eeuwse preekstoel, doophek en vier herenbanken, een 17e eeuwse en drie 18e eeuwse ze .. Lees verder >>

1757
kerkelijk gebouw

Foto: Galen, Paul van (CC BY-SA 3.0 NL)

Grote boerderij met dwars voorhuis met zesruitsvensters, halsgeveltje met Vlaamse top met beeldhouwwerk boven de ingang en met hoekschoorstenen met bo ..

Ryptsjerk, Slachtedijk 3, Tytsjerksteradiel, Friesland      10 foto's

Onmiddellijk bij de kerk grote boerderij met dwars voorhuis boven welks ingang Vlaamse top met halsgeveltje versierd met gebeeldhouwde aanzetkrullen en bekroning; hoekschoorstenen met borden. Allerweg .. Lees verder >>

1878 (verb.)
boerderij

Foto: Baas, K. (CC BY-SA 3.0 NL)

Hofkerk (Hervormde kerk)

Hurdegaryp, Rijksstraatweg 54, Tytsjerksteradiel, Friesland      3 foto's

Herv. Kerk, gelegen op een kerkhof. Eenvoudig kerkje met daktoren uit 1711. Rond de ingang wapenstenen en 1711. De kerk bezit een rijk gesneden vroeg 18e eeuwse preekstoel met achterschot en klankbord .. Lees verder >>

1711
kerkelijk gebouw

Foto: Jan dijkstra (CC-BY-SA-3.0)

Sint-Vituskerk

Tytsjerk, Buorren 42, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

Inleiding In Eclectische trant gebouwde Nederlands Hervormde KRUISKERK en aangebouwde TOREN met Neo-Renaissance ornamentiek. De oorspronkelijke achttiende eeuwse zaalkerk is in 1892 verbouwd tot krui .. Lees verder >>

Oorspr. 1716 1892 (verb.) 1905 (toren) 1875 1850-1875 (preekstoel) 1887 (orgel) 1716 oorspr. 1716 1892 (verb.) 1905 (toren) 1875 1850-1875 (preekstoel) 1887 (orgel)
kerkelijk gebouw

Foto: Wutsje (CC-BY-SA-3.0)

Martinuskerk. Hervormde kerk

Gytsjerk, Canterlandseweg 63, Tytsjerksteradiel, Friesland      2 foto's

Herv. Kerk, gelegen op een kerkhof. Zeer oud, deels uit tufsteen merendeels uit baksteen opgetrokken kerkgebouw met halfronde koorsluiting, uitwendig vijfzijdige en voorzien van rood zandstenen schalk .. Lees verder >>

Eind 12e eeuw 1500-1550 (verb.) 18e eeuw (vensters zuidzijde) 1800-1850 (houten geveltoren) 1200 eind 12e eeuw 1500-1550 (verb.) 18e eeuw (vensters zuidzijde) 1800-1850 (houten geveltoren)
kerkelijk gebouw

Foto: http://picasaweb.google.com/molenaarserf/ (CC-BY-3.0)

Mariakerk. Hervormde kerk en toren

Oentsjerk, Wynzerdyk 9, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

Herv. kerk en toren, gelegen op een kerkhof. Met uitzondering van de 19e eeuwse koorsluiting zijn schip en toren nog romaans; beide zijn uit baksteen opgetrokken. Aan de noordzijde van het schip moete .. Lees verder >>

Ca. 1230 (schip) 14e eeuw (toren) 1656 (verb.) 1937 (rest.) 1974-'76 (rest.) 1230 ca. 1230 (schip) 14e eeuw (toren) 1656 (verb.) 1937 (rest.) 1974-'76 (rest.)
kerkelijk gebouw

Foto: http://picasaweb.google.com/molenaarserf/ (CC-BY-3.0)

Roodkerkje (Hervormde kerk)

Readtsjerk, Tsjerkewei 17, Dantumadiel, Friesland      1 foto

Herv. Kerk. Uiterlijk van de wegzijde af te zien 18e eeuws kerkje; de beide schipmuren bestaan echter uit zwaar turfstenen muurwerk van hoge ouderdom. Aan de noordzijde treedt dit aan de dag, aan de z .. Lees verder >>

Vroege 12e eeuw ca. 1775 (geveltoren, verb.) waarsch. 1846 (verb.) 1110 vroege 12e eeuw ca. 1775 (geveltoren, verb.) waarsch. 1846 (verb.)
kerkelijk gebouw

Foto: http://picasaweb.google.com/molenaarserf/ (CC-BY-3.0)

Hervormde kerk en toren (Sint-Pauluskerk)

Aldtsjerk, Van Sminiaweg 29, Tytsjerksteradiel, Friesland      2 foto's

Herv. Kerk en toren, gelegen op een kerkhof. In de kern romaans kerkgebouw van baksteen met tufsteen bekleed, aan de noordzijde echter bepleisterd en begroeid. Koorsluiting 19e eeuws. Zware bakstenen .. Lees verder >>

Midden 12e eeuw (kerk) begin 13e eeuw (toren) 1550-1600 (uitbr./verb.) 1721 (herstel toren) 1849 (herstel toren) 18e eeuw (vensters schip) 19e eeuw (koorsluiting) 1976-'77 (rest. toren) 1150 midden 12 ..
kerkelijk gebouw

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Grafheuvel van de familie Van Sminia

Aldtsjerk, Van Sminiaweg 29, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

Inleiding De GRAFHEUVEL met fraai geornamenteerde grafsteen op de begraafplaats van de Hervormde kerk in Aldtsjerk dateert uit 1857 en behoort aan de familie Van Sminia die ooit de Sminiastate en de .. Lees verder >>

1857
graf begraafplaats

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)