Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kasteel in S Heerenberg

Resultaten in en rond S Heerenberg : 11


Sint- Pancratiuskerk

's Heerenberg, Hofstraat 2, Montferland, Gelderland      13 foto's

R.K. Kerk (St. Pancratius). Driebeukige kruisbasiliek in neogotische trant met 5/8 gesloten koor, geflankeerd door 3/8 gesloten kapellen en driezijdig gesloten dwarsschipsarmen. Hoge toren met ingesno .. Lees verder >>

1895-1897
kerkelijk gebouw

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Rechter woonblok, bestaande uit twee woningen die elkaars spiegelbeeld zijn

's Heerenberg, Muntwal 21, Montferland, Gelderland   

Omschrijving Het LINKER WOONBLOK bevindt zich aan de oostzijde van het centrale woonblok en bestaat uit twee aaneengesloten woningen, die elkaars spiegelbeeld zijn. Een eenvoudig betegeld gangpad sch .. Lees verder >>

1939
woonhuis

Boetselaersborg

's Heerenberg, Het Kattenburg 6, Montferland, Gelderland      2 foto's

De Boetzelaersborg. Adellijk HUIS (midden 16e eeuw) op L-vormige plattegrond, sterk gewijzigd in de 18e en vroege 19e eeuw. Tegen de oostelijke gevel een gaaf bewaarde, veelhoekige traptoren met helmv .. Lees verder >>

1550
kasteel buitenplaats

Foto: Pieter Delicaat (CC-BY-SA-2.5,2.0,1.0)

Symmetrisch opgebouwd centraal woonblok, bestaande uit drie aaneengesloten eengezinswoningen, waarvan de middenwoning eindigt in een trapgevel

's Heerenberg, Muntwal 15, Montferland, Gelderland   

Omschrijving Symmetrisch opgebouwd CENTRAAL WOONBLOK, bestaande uit drie aaneengesloten eengezinswoningen, waarvan de middenwoning eindigt in een trapgevel. De VOORGEVEL van het centrale woonblok be .. Lees verder >>

1939
woonhuis

Rechter woonblok, bestaande uit twee woningen die elkaars spiegelbeeld zijn

's Heerenberg, Muntwal 11, Montferland, Gelderland   

Omschrijving Het RECHTER WOONBLOK bevindt zich aan de westzijde van het centrale woonblok en bestaat uit twee aaneengesloten woningen, die elkaars spiegelbeeld zijn. Een eenvoudig, betegeld gangpad s .. Lees verder >>

1939
woonhuis

Huis Bergh

's Heerenberg, Hof van Bergh 1, Montferland, Gelderland      100 foto's

Omschrijving onderdeel 1: HUIS BERGH. Het huis bestaat uit een Middeleeuws complex van voorburcht en hoofdburcht, beide omgracht, waarop een ensemble van dienstgebouwen, woonkwartieren, poorten, t .. Lees verder >>

14e, 15e en 17e eeuw
kasteel buitenplaats

Foto: Huhenning (CC-BY-SA-3.0-NL)

Wapenleeuwen op voorburcht bij Huis Bergh

's Heerenberg, Hof van Bergh 1, Montferland, Gelderland      8 foto's

Omschrijving onderdeel 3: WAPENLEEUWEN OP VOORBURCHT. Twee voor de dam naar de poortdoorgang van de hoofdburcht gesitueerde sokkels met wapenleeuwen. De in rijke Westfaalse ornamentele stijl opgetrok .. Lees verder >>

1701
tuin park landgoed

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Zuilen bij Huis Bergh

's Heerenberg, Hof van Bergh 1, Montferland, Gelderland      8 foto's

Omschrijving onderdeel 4: ZUILEN AAN DE ENTREE VAN DE PLANTAGE. Twee zandstenen rechthoekige zuilen op zandstenen eveneens rechthoekige sokkels, in 1701 vervaardigd naar ontwerp van de steenhouwer J .. Lees verder >>

Omstreeks 1701
tuin park landgoed

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Tuin van Huis Bergh

's Heerenberg, Hof van Bergh 1, Montferland, Gelderland   

Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. De historische tuin- en parkaanleg van kasteel Huis Bergh gaat tot in ca. 1240 terug, toen de hoofd- en voorburcht werden aangelegd. Bekend .. Lees verder >>

Sinds 1240
tuin park landgoed

Jachtpaviljoen van Oswald III van den Bergh

Zeddam, Montferland 1, Montferland, Gelderland      1 foto

Op de top van de heuvel Montferland tussen Zeddam en 's-Heerenberg werden door Holwerda overblijfselen gevonden, welke er op wijzen, dat men in de Karolingische of post-Karolingische tijd een vestingw .. Lees verder >>

1669
kasteel buitenplaats

Foto: Peter van der Wielen (CC-BY-SA-3.0-NL)