Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kasteel loenersloot

Resultaten : 147

Filter(s): Provincie Friesland X


Glinstra State

Burgum, Schoolstraat 83, Tytsjerksteradiel, Friesland      4 foto's

Glinstra State, landhuis uit het tweede kwart van de 19e eeuw met halfrond gesloten vensters. Lees verder >>

1855
kasteel buitenplaats

Foto: Andrys Stienstra (CC-BY-SA-3.0)

Poortgebouw Sickema State (restant)

Herbaijum, Rijksweg 4, Franekeradeel, Friesland   

Op het terrein van de boerderij staat een restant van een poortgebouw op de gracht. Lees verder >>

Mog. 16e eeuw 1975 (herstel) 1600 mog. 16e eeuw 1975 (herstel)
kasteel buitenplaats

Andreaehûs

Beetsterzwaag, Hoofdstraat 86, Opsterland, Friesland      1 foto

Groot pand met verdieping. Omlijste ingangspartij met balcon. Zes stoeppalen met stekelkettingen. Lees verder >>

1835 ca. 1870 (notariskoepel)
kasteel buitenplaats

Foto: Gouwenaar (PD)

Groot Botnia

Franeker, Noord 2, Franekeradeel, Friesland      3 foto's

In aanleg wellicht M.E. Stins van vijf traveeën onder dwars dak, thans met zijschilden, waarop hoekschoorstenen. Op de verdieping zesruitsvensters; forse dakkapel met klauwstukken. Naast ingang twe .. Lees verder >>

Late middeleeuwen (oorspr.) 1500 late middeleeuwen (oorspr.)
kasteel buitenplaats

Foto: Kasteelbeer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Oenemastate (Grovestins State)

Heerenveen, Gemeenteplein 33, Friesland      13 foto's

In 1876 van een kopie der rijke 17e eeuwse GEVEL voorziene oude Grovestins State. In de rechter vleugel belangrijk beschilderd plafond volgend de V.L. door A. van Pelekum. Lees verder >>

1530 (oorspr.) 1640 (verbouwing) 1876 (huidige gevel) 1966-1968 (restauratie)
kasteel buitenplaats

Foto: Udo Ockema (CC-BY-3.0)

Huize Lindenoord

Wolvega, Van Harenstraat 37, Weststellingwerf, Friesland      27 foto's

Huis Lindenoord. Landhuis in 1776 door Onno Zwier van Haren herbouwd. Onderkelderd pand bevattende slechts een bel-etage onder groot vierzijdig zadeldak met vier hoekschoorstenen, waar op borden. Bove .. Lees verder >>

1780 (herb. na brand) verb. na 1855 en in 1907
kasteel buitenplaats

Foto: Kasteelbeer (CC-BY-SA-3.0-NL)

thalenpark

drachten, oude nering 1, smallingerland, friesland   

Stadspark met brug en trappen. Lees verder >>

1959 - 1963
tuin, park en plantsoen

Unia State, poortgebouw

Bears, Stinzepaad 9, Littenseradiel, Friesland      9 foto's

Poortgebouw Unia State. Poortgebouw uit 1616 onder zadeldak tussen topgevels met gezwenkte contour. Boven de vensters duivengaten. In de voorgevel en boven de overkluizing van de gracht wapenstenen. G .. Lees verder >>

1616 1962-'63 (rest.)
kasteel buitenplaats

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Hemmemapoort Voorm. Hemmemapoort

Berltsum, It Skil 13, Menameradiel, Friesland      3 foto's

Oorspronkelijk poortgebouw van de Hemmemastrate; doorgang thans gedicht. Bovenbouw met verdieping en zolderverdieping onder zadeldak tegen klokgevel met aanzetkrullen. In de top 12-ruitsvenster. Achte .. Lees verder >>

kasteel buitenplaats

Foto: Kasteelbeer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Lycklamahûs, stalgebouw

Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82, Opsterland, Friesland      2 foto's

Blokvormig stalgebouw met verdieping geheel gepleisterd, waarin omlijstingen rond de hooggeplaatste vensters. Gootlijst op blokjes twee halfronde dakkapellen. Lees verder >>

1902-'03 (verb.) 1903 1902-'03 (verb.)
kasteel buitenplaats

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)