Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kapel

Resultaten : 41

Filter(s): Woonplaats Leeuwarden X


Eenvoudig pand onder zadeldak met voorschild en dakkapel

Leeuwarden, Kruisstraat 27, Friesland      1 foto

Eenvoudig pand onder zadeldak met voorschild, waarin kapel; op de verdieping zesruitsvensters. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Pand onder zadeldak met voorschild

Leeuwarden, Eewal 71, Friesland      1 foto

Pand onder zadeldak met voorschild; rechte kroonlijst waarboven kapel; omlijste deur door middel van Ionische pilasters. XIX. Lees verder >>

Vroege 19e eeuw 1900 vroege 19e eeuw
woonhuis

Foto: Dukker, G.J. (CC BY-SA 3.0 NL)

Pand onder zadeldak met voorschild, topschoorsteen en dakkapel

Leeuwarden, Grote Hoogstraat 12, Friesland      1 foto

Pand onder zadeldak met voorschild, topschoorsteen en kapel. Geblokte gootlijst. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Dukker, G.J. (CC BY-SA 3.0 NL)

Pakhuisje onder zadeldak met voorschild en dakkapel

Leeuwarden, Tuinen 25, Friesland      1 foto

Pakhuisje onder zadeldak met voorschild waarvoor goede kapel. Op de verdieping gekoppeld kozijn. Lees verder >>

gebouw

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Smal pand met voor afgeschuind zadeldak, rechte kroonlijst en dakkapel

Leeuwarden, Kelders 9, Friesland      1 foto

Smal pand onder zadeldak voor afgeschuind. Rechte kroonlijst waarboven kapel. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Pand van drie traveeën met geblokte kroonlijst en dakkapel

Leeuwarden, Nieuwestad 122, Friesland      2 foto's

Pand van drie traveeën; gevel afgesloten door geblokte kroonlijst waarboven kapel; voor vensters op de tweede verdieping hekken. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Vier traveeën breed woonhuis met geblokte kroonlijst en grote dakkapel

Leeuwarden, Grote Kerkstraat 41, Friesland      3 foto's

Vier traveeën breed woonhuis, gevel afgesloten door geblokte kroonlijst waarboven grote kapel met twee vensters. Zesruitsvensters op de verdieping. Omlijste ingang en deur, alles XIX A. Lees verder >>

1800-1825 1825 1800-1825
woonhuis

Foto: Loek Tangel - L.M. Tangel - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Van Sminiahuis

Leeuwarden, Tweebaksmarkt 36, Friesland      1 foto

Vier traveeën breed pand met verhoogde voorbouw onder dwarskap tussen topgevels. Kroonlijst met forse gesneden consoles waarboven kapel. Achtruits vensters en omlijste ingangspartij. Stoep met hekken .. Lees verder >>

1739
woonhuis

Foto: Catrope (talk) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Waalse Kerk

Leeuwarden, Grote Kerkstraat 222, Friesland      4 foto's

Ned.Herv. z.g. Waalse Kerk. Eenbeukige kapel van de Dominicanessen, 1530 gewijd, in 1839 van koor beroofd. In de kerk preekstoel plm 1630 en Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1740 gemaakt door M. S .. Lees verder >>

Uiterlijk 1530 (wijding) 1854 (verb.) 1530 uiterlijk 1530 (wijding) 1854 (verb.)
kerkelijk gebouw

Foto: Melda Wibawa (CC-BY-SA-2.0)

Blok van vijf volkswoningen in Overgangsstijl

Leeuwarden, Waling Dijkstrastraat 1, Friesland   

Inleiding BLOK VAN 5 VOLKSWONINGEN, Waling Dijkstrastraat 1-5, Hollanderstraat 22 en Wijnhornsterstraat 10, deel uitmakende van het COMPLEX HOLLANDERWIJK. De Hollanderwijk in 1915 in opdracht van .. Lees verder >>

1915
woonhuis