Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kapel

Resultaten : 35

Filter(s): Type Woonhuis X | Gemeente Leeuwarden X


Eenvoudig pand onder zadeldak met voorschild en dakkapel

Leeuwarden, Kruisstraat 27, Friesland      1 foto

Eenvoudig pand onder zadeldak met voorschild, waarin kapel; op de verdieping zesruitsvensters. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Pand onder zadeldak met voorschild

Leeuwarden, Eewal 71, Friesland      1 foto

Pand onder zadeldak met voorschild; rechte kroonlijst waarboven kapel; omlijste deur door middel van Ionische pilasters. XIX. Lees verder >>

Vroege 19e eeuw 1900 vroege 19e eeuw
woonhuis

Foto: Dukker, G.J. (CC BY-SA 3.0 NL)

Pand onder zadeldak met voorschild, topschoorsteen en dakkapel

Leeuwarden, Grote Hoogstraat 12, Friesland      1 foto

Pand onder zadeldak met voorschild, topschoorsteen en kapel. Geblokte gootlijst. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Dukker, G.J. (CC BY-SA 3.0 NL)

Smal pand met voor afgeschuind zadeldak, rechte kroonlijst en dakkapel

Leeuwarden, Kelders 9, Friesland      1 foto

Smal pand onder zadeldak voor afgeschuind. Rechte kroonlijst waarboven kapel. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Pand van drie traveeën met geblokte kroonlijst en dakkapel

Leeuwarden, Nieuwestad 122, Friesland      2 foto's

Pand van drie traveeën; gevel afgesloten door geblokte kroonlijst waarboven kapel; voor vensters op de tweede verdieping hekken. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Vier traveeën breed woonhuis met geblokte kroonlijst en grote dakkapel

Leeuwarden, Grote Kerkstraat 41, Friesland      3 foto's

Vier traveeën breed woonhuis, gevel afgesloten door geblokte kroonlijst waarboven grote kapel met twee vensters. Zesruitsvensters op de verdieping. Omlijste ingang en deur, alles XIX A. Lees verder >>

1800-1825 1825 1800-1825
woonhuis

Foto: Loek Tangel - L.M. Tangel - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Van Sminiahuis

Leeuwarden, Tweebaksmarkt 36, Friesland      1 foto

Vier traveeën breed pand met verhoogde voorbouw onder dwarskap tussen topgevels. Kroonlijst met forse gesneden consoles waarboven kapel. Achtruits vensters en omlijste ingangspartij. Stoep met hekken .. Lees verder >>

1739
woonhuis

Foto: Catrope (talk) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Blok van vijf volkswoningen in Overgangsstijl

Leeuwarden, Waling Dijkstrastraat 1, Friesland   

Inleiding BLOK VAN 5 VOLKSWONINGEN, Waling Dijkstrastraat 1-5, Hollanderstraat 22 en Wijnhornsterstraat 10, deel uitmakende van het COMPLEX HOLLANDERWIJK. De Hollanderwijk in 1915 in opdracht van .. Lees verder >>

1915
woonhuis

Herenhuis in neorenaissancestijl

Leeuwarden, Emmakade 173, Friesland      1 foto

Inleiding HERENHUIS, in 1899 gebouwd in neo-renaissancestijl als directeurswoning bij inmiddels verdwenen fabriek bijna aan het slot van de oostelijke stadsuitbreiding aan het Nieuwe Kanaal. Omschri .. Lees verder >>

1899
woonhuis

Foto: Koning, J.P. de (CC BY-SA 3.0 NL)

Sint Anthony Gasthuis, tuinmanswoning

Leeuwarden, Perkswaltje 2, Friesland   

Inleiding TUINMANSWONING, in 1917 door W.C. de Groot ontworpen in de Neo- Hollandse Renaissancestijl voor het Sint-Anthonygasthuis. Na de demping van de gracht van Nieuweburen, Schoenmakersperk, Per .. Lees verder >>

1917
woonhuis