Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Julia jan wouters stichting hoofdgebouw in Oudeschoot

Resultaten in en rond Oudeschoot : 19


Julia Jan Woutersstichting, tuinmanswoning

Oudeschoot, Schoterlandseweg 43, Heerenveen, Friesland      1 foto

Inleiding De TUINMANSWONING bij de Julia Jan Wouters Stichting, thans directiewoning, is in 1901 in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant gebouwd naar ontwerp van J.G. Brouwer, dorpstimmerman van Oranj .. Lees verder >>

1901 1940-1949 (verb., 2x) 1969 (verb.)
woonhuis

Foto: Hillz (CC-BY-SA-3.0-NL)

Julia Jan Wouters Stichting, hoofdgebouw

Oudeschoot, Schoterlandseweg 45, Heerenveen, Friesland      26 foto's

Inleiding Het HOOFDGEBOUW van de JULIA JAN WOUTERS STICHTING, ter plaatse van het vm. landhuis Veenwijk. Tussen 1873 en 1892 is het buitenhuis Veenwijk gewijzigd. De laatste eigenaresse Julia Hartsin .. Lees verder >>

1901 1927 (uitbr.)
woonhuis

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Julia Jan Woutersstichting, bos, park, tuin en zonnewijzer

Oudeschoot, Schoterlandseweg 45, Heerenveen, Friesland      10 foto's

Inleiding De geschiedenis van de BOS-, PARK- en TUINAANLEG nabij de Julia Jan Wouters Stichting hangt nauw samen met de voormalige buitenplaats Veenwijk ter plaatse. Bij de tuin behoort ook een gieti .. Lees verder >>

Oorspr. 1798 1807, 1845, 1849 en 1901 (uitbr./herinr.) ca. 1875-1900 (zonnewijzer) 1798 oorspr. 1798 1807, 1845, 1849 en 1901 (uitbr./herinr.) ca. 1875-1900 (zonnewijzer)
tuin park landgoed

Foto: Wal, A.J. van der (CC BY-SA 3.0 NL)

Julia Jan Woutersstichting, hek op grachtdam

Oudeschoot, Schoterlandseweg 45, Heerenveen, Friesland      1 foto

Inleiding HEK op de grachtdam van de vm. buitenplaats Veenwijk op het terrein van de Julia Jan Wouters Stichting. In 1845 werd de buitenplaats Veenwijk en een deel van de bijbehorende terreinen gekoc .. Lees verder >>

Mog. 18e eeuw (dam) tussen 1873 en 1892 (hek) 1800 mog. 18e eeuw (dam) tussen 1873 en 1892 (hek)
overig

Foto: Hillz (CC-BY-SA-3.0-NL)

Julia Jan Woutersstichting, grafheuvel met grafkelder

Oudeschoot, Schoterlandseweg 45, Heerenveen, Friesland      10 foto's

Inleiding OMGRACHTE RONDE GRAFHEUVEL met GRAFKELDER van de familie Bienema. De familie Bienema liet in 1763, ongeveer ter plaatse van een voormalige boerderij, de buitenplaats Veenwijk bouwen. Het la .. Lees verder >>

1807-'10
graf begraafplaats

Foto: Wal, A.J. van der (CC BY-SA 3.0 NL)

Woonhuis in Interbellum-architectuur

Heerenveen, Koningin Julianaweg 38, Friesland   

Inleiding Het vrijstaande WOONHUIS is rond 1910 in Heerenveen gerealiseerd. Het pand in Interbellum-architectuur staat op een ruim eigen perceel op de hoek van de Kon. Julianaweg en de Rijksweg. Een .. Lees verder >>

Rond 1910 1910 rond 1910
woonhuis

Klein Jagtlust, hoofdgebouw

Oranjewoud, Koningin Julianaweg 73, Heerenveen, Friesland   

Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW. Het in 1856 gebouwde, wit gepleisterde hoofdgebouw op rechthoekige grondslag, bestaat uit een souterrain, twee bouwlagen en een flauw hellend, omlopend en afge .. Lees verder >>

1856 1867 (verb.) 1876 (verb.)
kasteel buitenplaats

Klein Jagtlust, park en tuin

Oranjewoud, Koningin Julianaweg 73, Heerenveen, Friesland      1 foto

Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE PARK- EN TUINAANLEG. Het terrein voor het huis is eenvoudig ingericht met een cirkelvormig gazon, een rondgaand pad en enkele solitairen, waaronder een plataan .. Lees verder >>

19e eeuw 1900 19e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Hillz (CC-BY-SA-3.0-NL)

Princenhof 1 Princenhof, hoofdgebouw en koetshuis

Oranjewoud, Bieruma Oostingweg 1, Heerenveen, Friesland   

Inleiding LANDHUIS Princenhof met bijbehorend KOETSHUIS. Langgerekt hoofdgebouw, oorspronkelijk aan oost- en westzijde door trapgevels begrensd, gebouwd in 1906 in Neorenaissance stijl in opdracht va .. Lees verder >>

1906 1907 (uitbr.)
kasteel buitenplaats

Oranjehoeve

Oudeschoot, Schoterlandseweg 63, Heerenveen, Friesland      4 foto's

Inleiding De BOERDERIJ van het kop-romp type heeft een complexe voorgeschiedenis. Ter plaatse stond een boerderij van het Zuidfriese type, waarvan de gedenksteen in de schuur opnieuw is ingemetseld. .. Lees verder >>

1867 (voorhuis) 1898 (herb. schuur na brand)
boerderij

Foto: Mulder, Th. (CC BY-SA 3.0 NL)