Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Huis met de kolommen

Resultaten : 431

Filter(s): Provincie Friesland X


Voormalig opzienerskantoor van de "Zeehandels- en Houtkopersvereniging"

Harlingen, Zuiderbolwerk 1, Friesland   

Op kwartcirkelvormig grondplan opgetrokken. Tol(?)huis met veranda in de ronde zijde op gietijzeren kolommen. Omlijsting der vensters en versiering van de kroonlijst in de trant van Th. Romein plm 186 .. Lees verder >>

1829
woonhuis

Boschoord: tuinprieel

Sint Nicolaasga, Huisterheide 1, Skarsterlân, Friesland   

Omschrijving Pittoresk houten TUINPRIEEL uit 1871, met een ongelijke zeshoekige grondvorm, is aan drie zijden open op welke hoeken het dak gedragen wordt door twee gedraaide kolommen. Het zeskantig i .. Lees verder >>

1910
woonhuis

Zeilmakerij Voorm. zeilmakerij met woning met op gietijzeren kolommen uitgebouwde dakkapel

Heeg, De Syl 10, Súdwest Fryslân, Friesland   

Woonhuis van vijf traveeën onder schilddak met hoekschoorstenen waarop borden. Boven de middelste travee houten uitgebouwd vertrek, steunend op gietijzeren kolommen en bekroond door gesneden fronton .. Lees verder >>

1781 (zeilmakerij) ca. 1820 (woonhuis)
woonhuis

Bakkerij Yn de Bakkerij

Boazum, De Havens 3, Littenseradiel, Friesland   

Dwarshuis tussen topgevels met in het midden tot volledige hoogte opgetrokken middenpartij aan de voorzijde uitgebouwd op kolommen. Vensters met roeden. Lees verder >>

18e eeuw 1800 18e eeuw
nijverheid industrie

Gekroonde Roskam De Gekroonde Roskam

Witmarsum, Kaatsplein 3, Súdwest Fryslân, Friesland   

Groot pand met verdieping onder schilddak uit plm 1867. Langs voorzijde galerij op gietijzeren kolommen. Lees verder >>

1864
woonhuis

Vijf traveeën breed pand met verdieping die aan voorzijde rust op gietijzeren kolommen, zodat een veranda wordt gevormd (voorm. logement)

Achlum, Dorpsstraat 6, Franekeradeel, Friesland      1 foto

Vijf traveeën breed pand met verdieping die aan de voorzijde rust op gietijzeren kolommen, zodat een veranda wordt gevormd. Op de verdieping zesruitsvensters. Lees verder >>

Ca. 1850 1850 ca. 1850
woonhuis

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Jelte Binneshûs

Oentsjerk, Rengersweg 53, Tytsjerksteradiel, Friesland   

Omschrijving Het WOONHUIS van één bouwlaag op rechthoekige plattegrond met afgesnoten hoeken heeft een afgeknot schilddak gedekt met zwarte Lucas IJsbrandspannen en aan de bovenzijde voorzien van e .. Lees verder >>

1909
woonhuis

Veldzicht, tuin

Jellum, Hegedyk 21, Littenseradiel, Friesland   

Inleiding De twee kolommen bevinden zich in de tuin destijds behorende bij het woonhuis uit 1884 Hegedyk 21 te Jellum. De tuin maakte deel uit van een oorspronkelijk rechthoekig groot perceel. De tui .. Lees verder >>

Ca. 1898-1900 1900 ca. 1898-1900
tuin park landgoed

Hervormde kerk, pastorie

Sumar, Greate Buorren 23, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

Inleiding PASTORIE van de Nederlands Hervormde Gemeente. Het pand is oorspronkelijk in 1930 als woonhuis ontworpen door architect C. de Boer uit Drachten, bekend van de "Papegaaienbuurt". Het is uitg .. Lees verder >>

1930
woonhuis

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Gerbo Zalen (voorm. Grietenijhuis)

Buitenpost, Voorstraat 24, Achtkarspelen, Friesland      11 foto's

Blokvormig gebouw met verdieping onder schilddak met hoekschoorstenen. Verdieping aan de straatzijde rustend op zes kolommen. Allerwege zesruitsvensters. Lees verder >>

1827 1856 (verb.)
woonhuis

Foto: Paul van Galen - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)