Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Huis berbice

Resultaten : 13386


Pijlers met hekwerk Berbice

Voorschoten, Leidseweg 221, Zuid Holland      1 foto

PIJLERS MET HEKWERK. Twee bakstenen hekpijlers, met eenvoudig 18e-eeuws smeedijzeren draaihek met tralies, bekroond door twee 18e-eeuwse hardstenen kolen, voorzien van van boven naar onderen uitzwenke .. Lees verder >>

18e-eeuws
tuin park landgoed

Foto: Goodness Shamrock (CC-BY-3.0)

Tuinaanleg Berbice

Voorschoten, Leidseweg 221, Zuid Holland      1 foto

AANLEG VAN DE BUITENPLAATS. In de huidige aanleg van Berbice zijn twee fasen te onderscheiden. Het grootste deel van de historische tuin en parkaanleg, dat zich uitstrekt over de kadastrale percelen V .. Lees verder >>

17e/18e/19e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Goodness Shamrock (CC-BY-3.0)

Oranjerie Berbice

Voorschoten, Leidseweg 225, Zuid Holland      2 foto's

ORANJERIE, tussen 1688 en 1695 gebouwd (geregistreerd op een verpondinglijst van Rijnland uit 1695), bestaande uit een complex van oranjerie en twee aangrenzende vertrekken, waarboven zolder, onder me .. Lees verder >>

Tussen 1688 en 1695
kasteel buitenplaats

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hardstenen Lodewijk XVI postament Berbice

Voorschoten, Leidseweg 221, Zuid Holland      1 foto

Hardstenen Lodewijk XVI POSTAMENT uit de 18e eeuw aan de gebogen zuidwestoever van de vijver in landschapsstijl. Lees verder >>

18e-eeuws
tuin park landgoed

Foto: Goodness Shamrock (CC-BY-3.0)

Tuinmuur ten noordoosten van de oranjerie van Berbice

Voorschoten, Leidseweg 225, Zuid Holland      1 foto

TEN NOORDOOSTEN VAN DE ORANJERIE GELEGEN TUINMUUR. Bakstenen deels gepleisterde laat 17e-eeuwse muur, aan de voorzijde door bakstenen steunberen gestut, die de noordoostzijde en deels de noordwestzijd .. Lees verder >>

Laat 17e-eeuws
tuin park landgoed

Foto: Goodness Shamrock (CC-BY-3.0)

Huis Berbice

Voorschoten, Leidseweg 221, Zuid Holland      29 foto's

HOOFDGEBOUW. In de zuidwesthoek van het terrein van de historische buitenplaats gelegen twee verdiepingen hoge in rode Rijnsteen opgetrokken deels onderkelderd (parkzijde) huis op langwerpig rechthoek .. Lees verder >>

1674
kasteel buitenplaats

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Toegangsbrug waarop ijzeren hek met balustrade

Voorschoten, Leidseweg 223, Zuid Holland      1 foto

TOEGANGSBRUG WAAROP IJZEREN HEK MET BALUSTRADE. Van boven vlakke en aan de zijkanten uitzwenkende bakstenen toegangsbrug van de buitenplaats Berbice aan de Leidseweg, waaronder een natuurstenen duiker .. Lees verder >>

Einde 17e of 18e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Goodness Shamrock (CC-BY-3.0)

Retranchementen-muur Berbice

Voorschoten, Leidseweg 225, Zuid Holland      2 foto's

In het oosten van het park gelegen bakstenen RETRANCHEMENTEN-MUUR uit ca. 1700, die waarschijnlijk door Pieter de la Court van der Voort aan de noordwestzijde van de tegenwoordig grotendeels verdwenen .. Lees verder >>

Ca.1700
tuin park landgoed

Foto: Goodness Shamrock (CC-BY-3.0)

Tuinmuur ten zuiden van de oranjerie van Berbice

Voorschoten, Leidseweg 225, Zuid Holland      1 foto

TEN ZUIDEN VAN DE ORANJERIE GELEGEN TUINMUUR. Bakstenen laat 17e-eeuwse muur aan de achterzijde met bakstenen steunberen gestut, die de lange ruimte van de zich oorspronkelijk hier bevindende moestuin .. Lees verder >>

Laat 17e-eeuws
tuin park landgoed

Foto: Goodness Shamrock (CC-BY-3.0)

Houten brug Berbice

Voorschoten, Leidseweg 221, Zuid Holland      1 foto

Eenvoudige HOUTEN 19E-EEUWSE BRUG voorzien van witgeschilderde ijzeren balustrade, aan de uiteinden iets uitzwenkend, met buisvormige handlijsten, regels en stijlen. Lees verder >>

19e eeuw 1800 19e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Goodness Shamrock (CC-BY-3.0)