Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Houten huis met ingezwenkt door fronton bekroond voorschot met zijmeanders

Resultaten : 370

Filter(s): Woonplaats Leeuwarden X


Twee bouwlagen tellend blokvormig pand

Leeuwarden, Willemskade 27, Friesland      1 foto

In de stadsuitleg naar ontwerp van Thomas Romein rond 1870 ontstaan twee bouwlagen tellend blokvormig pand onder afgeknot met platte friese pannen belegd schilddak; wit gepleisterd en van getrokken vo .. Lees verder >>

Ca. 1870 1870 ca. 1870
woonhuis

Foto: Fontes (CC-BY-SA-3.0-NL)

Princessehof

Leeuwarden, Grote Kerkstraat 9, Friesland      2 foto's

Diep pand onder zadeldak. Voorgevel geleed door vijf pilasters van de kolossale orde XVII waarboven rijk gedetailleerde kroonlijst in het midden waarin een fronton met beeldhouwwerk is aangebracht. Ve .. Lees verder >>

1542 18e eeuw (verb.) 1958 (rest.)
woonhuis

Foto: Parsifal2000 (CC-BY-SA-3.0-NL)

Provinciehuis

Leeuwarden, Tweebaksmarkt 52, Friesland      5 foto's

Provinciale Griffie, in pand met elf traveeën brede gevel waarvan de middelste zes een ondiep risaliet vormt, bekroond door segmentvormig fronton, 1784 opgetrokken. Ingang omlijst met pilasters. Sta .. Lees verder >>

1784
gebouw

Foto: Koning, J.P. de (Fotograaf) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Woonhuis in eclectische stijl met renaissance-elementen

Leeuwarden, Maria Louisastraat 15, Friesland      3 foto's

Inleiding WOONHUIS in 1901 gebouwd, door de timmerman Hendrikus Arends voor mr S.K. Thoden van Velzen, commies ter Provinciale Griffie in eclectische stijl met ontleningen aan de Renaissance. Het pa .. Lees verder >>

1901
woonhuis

Foto: Rianne Klok (CC-BY-SA-3.0-NL)

Beurs- en waaggebouw

Leeuwarden, Wirdumerdijk 34, Friesland      40 foto's

De Beurs. GEBOUW in neo-renaissance stijl met sterk eclectische trekken. Laatste werk 1880 van Th.Romein (1811-1881), stadsbouwmeester van Leeuwarden. Blokvormige bouwmassa onder, door eenvoudig gepr .. Lees verder >>

1880
gebouw

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Twee bouwlagen tellend blokvormig pand

Leeuwarden, Willemskade 21, Friesland   

In de stadsuitleg naar ontwerp van Thomas Romein rond 1870 ontstaan twee bouwlagen tellend blokvormig pand, op hardstenen plint en gedekt door een met pannen belegd T-vormig schilddak. De gevel voorzi .. Lees verder >>

Ca. 1870 1870 ca. 1870
woonhuis

Drie traveeën breed pand van twee bouwlagen opgetrokken in gele Friese steen

Leeuwarden, Kleine Kerkstraat 15, Friesland      2 foto's

In aanleg vermoedelijk 18e eeuws pand, opgetrokken uit gele friese steen en gedekt door een met gegolfde friese pannen gedekt afgeknot schilddak; twee bouwlagen hoog en drie traveeën breed. 19e eeuw .. Lees verder >>

Verm. 18e eeuw 19e eeuw (pui) 1800 verm. 18e eeuw 19e eeuw (pui)
woonhuis

Foto: Catrope (CC-BY-SA-3.0-NL)

Twee bouwlagen tellend blokvormig pand

Leeuwarden, Willemskade 25, Friesland   

In de stadsuitleg naar ontwerp van Thomas Romein rond 1870 ontstaan twee bouwlagen tellend blokvormig pand onder pannengedekt afgeknot schilddak; de voorgevel grotendeels gepleisterd, de zijgevel in s .. Lees verder >>

Ca. 1870 1870 ca. 1870
woonhuis

Apotheek met bovenwoning in Hollandse neorenaissancestijl

Leeuwarden, Tweebaksmarkt 28, Friesland      1 foto

Inleiding APOTHEEK MET BOVENWONING, gebouwd in 1895 voor C.Sonnega als apotheek en wijnhandel in Neo-Hollandse-Renaissancestijl door een onbekende architect. Op stijlkritische gronden in vergelijking .. Lees verder >>

1895
gebouw

Foto: Catrope (talk) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kiosk in neo-renaissance en neo-grec-stijl

Leeuwarden, Voorstreek 32A, Friesland      4 foto's

Kiosk. Gebouwd in 1897/98 door architect H. Feddema. Kiosk op rechthoekige plattegrond, aangekapt tegen het hoekpand Voorstreek 32/hoek Voorstraat. Bijzonder rijk in neo-renaissance en neo-grec-stijl .. Lees verder >>

1897-'98 1898 1897-'98
gebouw

Foto: Lymantria (CC-BY-SA-3.0-NL)