Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hoogte kerktoren hervormde kerk in Schraard

Resultaten in en rond Schraard : 18


Hervormde kerk

Schraard, Schoolstraat 3, Súdwest Fryslân, Friesland      8 foto's

Omschrijving Eénbeukig, overwegend geelbakstenen (verschillende formaten), leiengedekt KERKGEBOUW met halfrond gesloten koor en ongelede zadeldaktoren. De 12de-eeuwse Romaanse toren is in de 13de .. Lees verder >>

12e eeuw (toren) 13e eeuw (kerk, verhoging toren) 17e/18e eeuw (vernieuwing torentop)
kerkelijk gebouw

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde kerk, kerkhof

Schraard, Schoolstraat 3, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Het KERKHOF, dat als historisch belangrijke ruimte tevens is beschermd, is omgeven door een in aanleg mogelijk nog 18de-eeuwse geelbakstenen RINGMUUR waarin twee 19de-eeuws ijzeren TOEGANGSHEKKEN. De .. Lees verder >>

18e eeuw (ringmuur) 19e eeuw (toegangshekken)
kerkelijk gebouw

Foto: G.Th. Delemarre - G.Th. Delemarre - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde kerk

Wons, Salverdastraat 4, Súdwest Fryslân, Friesland      2 foto's

Ned.Herv.Kerk. Op achtzijdig grondplan opgetrokken kerkgebouw bekroond door open koepeltje. De kerk bezit preekstoel van voor 1681. Fragmenten beeldhouwwerk tijdens de restauratie gevonden en tijdeli .. Lees verder >>

1728 (kerk) 1776 (klokkentoren) 1961-'62 (rest.)
kerkelijk gebouw

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Protestantse kerk met grafzerken

Schettens, Van Osingaweg 3, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Ned.Herv.Kerk, vanwege een grafkelder een grote zerk door mr B.G. 1544. Twee zerken door P. Claes en een door Jacob Douwes 1639. Tweeklaviers orgel in 1891 gemaakt door Gebr. van Oeckelen. Mechanisch .. Lees verder >>

Oorspr. vroege middeleeuwen 1554 (grafzerk) 1621 (grafzerk) 1693 (grafzerk) 1857 (herb. kerk) 1877 (toren)
kerkelijk gebouw

Foto: http://picasaweb.google.com/molenaarserf (CC-BY-3.0)

Scertinghe State

Schettens, Van Osingaweg 1, Súdwest Fryslân, Friesland      10 foto's

Bij de kerk moet gelegen kop-hals-romp boerderij. Lees verder >>

1857
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kerk van Longerhouw (Hervormde kerk)

Longerhouw, Buren 2, Súdwest Fryslân, Friesland      6 foto's

Herv.Kerk. In de 18e eeuw herbouwd kerkgebouw bij rechtopgaande toren van kleine gele steen. Inwendig rijk gesneden preekstoelkuip met achterschot, klankbord; doophek, alles midden 18e eeuw. Orgel met .. Lees verder >>

1250-1300 (toren) 1757 (herb. kerk) 1300 1250-1300 (toren) 1757 (herb. kerk)
kerkelijk gebouw

Foto: G.Th. Delemarre - G.Th. Delemarre - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Koepelkerk. Hervormde kerk

Witmarsum, Kerkplein 1, Súdwest Fryslân, Friesland      3 foto's

Ned.Herv.Kerk. In 1633 in gotiserende trant herbouwde kerk en in 1819 aan de westzijde eveneens van driezijdige sluiting voorzien en met klokkekoepel op de nok bekroond. Mooi 17e eeuws meubilair, pree .. Lees verder >>

1633 1819 (vervanging toren door sluiting, dakruiter)
kerkelijk gebouw

Foto: Pa3ems (CC-BY-SA-3.0)

Johannes de Doperkerk. Hervormde kerk

Exmorra, Dorpsstraat 66, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Herv.Kerk. Op het verhoogde kerkhof gelegen Herv.Kerk bleek tijdens de restauratie in aanleg 13e eeuws te zijn. Eenklaviers orgel, in 1895 gemaakt door L. van Dam en Zonen. Lees verder >>

13e eeuw (kerk) ca. 1300 (verhoging koor, uitbr. schip, toren) 1836 (toren, westgevel) 1963-'66 (rest.) 1300 13e eeuw (kerk) ca. 1300 (verhoging koor, uitbr. schip, toren) 1836 (toren, westgevel) 1963 ..
kerkelijk gebouw

Foto: http://picasaweb.google.com/molenaarserf/ (CC-BY-3.0)

Gedenknaald voor Menno Simonsz

Witmarsum, It Fliet 1, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding Monument uit 1879 bestaande uit: GEDENKNAALD in sobere Eclectische trant met Neo-renaissance motieven, twee HEKWERKEN, OMGRACHT TERREIN, gemetselde DAM en met bomen beplante LAAN. Het monu .. Lees verder >>

1879
overig

Foto: Johan Weenink (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Hervormde kerk en toren

Allingawier, Kerkbuurt 21, Súdwest Fryslân, Friesland      9 foto's

Herv.Kerk en Toren. Op een ronde top gelegen, blijkens gedenksteen in de toren in 1635 opgetrokken. Kerk bestaande uit een eenvoudige gotiserend schip bij een in oud-friese trant in drie weinig versne .. Lees verder >>

1635 1783 (verb.)
kerkelijk gebouw

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)