Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hoekpand bornsteeg dwarshuis met schilddak en gevel onder rijk gesneden lijst

Resultaten : 1563

Filter(s): Provincie Friesland X


Twee panden onder hoge dwarskap, aansluitend aan die van hoekpand

Leeuwarden, Naauw 17, Friesland      1 foto

Twee panden onder hoge dwarskap, aansluitend aan die van hoekpand. Nr 17 vertoont nog de laat-middeleeuwse in banden van verschillende kleur toegepaste baksteen. Rechte kroonlijst XVIII B-XIX A. Van n .. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Catrope (talk) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hoekpand met geheel gepleisterde gevel met hoge beganegrond waarboven verdieping met pilasters in de vensterdammen

Leeuwarden, Slotmakersstraat 11, Friesland      1 foto

Hoekpand aan de Speelmanstraat. Boven hoge beganegrond verdieping met pilasters in de vensterdammen; gevels geheel gepleisterd waaronder waarschijnlijk 17e eeuwse gevels; in het pleisterwerk dan ook g .. Lees verder >>

1652
woonhuis

Foto: Dukker, G.J. (CC BY-SA 3.0 NL)

Woonhuis met omlijste ingang en kroonlijst met gesneden consoles en trigliefen onder half schilddak

Heeg, Harinxmastrjitte 32, Súdwest Fryslân, Friesland   

Woonhuis onder half schilddak (restant van dubbel huis ?). Omlijste ingang en gesneden consoles daarboven aan de kroonlijst die overigens triglyphen draagt. Inwendig laat 18e eeuws portiek en nis met .. Lees verder >>

Kerk van Ballum (Hervormde kerk), preekstoelkuip

Ballum, Camminghastraat 14, Ameland, Friesland      1 foto

De in 1832 opgetrokken kerk vanwege een bijzonder rijk gesneden preekstoelkuip, gemerkt en gedateerd: A. Jelles 1604; afkomstig uit Harlingen. Lees verder >>

1604
kerkelijk gebouw

Foto: Koning, J.P. de (CC BY-SA 3.0 NL)

Pand met rechte kroonlijst met consoles onder zadeldak met versierde dakkapel en schoorsteen met bord

Harlingen, Grote Bredeplaats 26, Friesland   

Pand onder zadeldak; voorgevel midden 18e eeuw van rechte kroonlijst met zware gesneden consoles voorzien; dakkapel eveneens rijk versierd met Lod. XV-ornament. Schoorsteen op de daknok met bord. Lees verder >>

Midden 18e eeuw (gevel) 1750 midden 18e eeuw (gevel)
woonhuis

Dwarshuisboerderij waarvan het dwarshuis via een hals is verbonden met de schuur

Garyp, Sigerswâld 15, Tytsjerksteradiel, Friesland   

Omschrijving DWARSHUISBOERDERIJ uit 1866 en eerder, waarvan het dwarshuis via een hals is verbonden met de schuur. Het DWARSHUIS is opgetrokken in een bruinrode baksteen onder schilddak, gedekt met z .. Lees verder >>

1866
boerderij

Pand met twee hoge verdiepingen afgesloten door brede lijst

Leeuwarden, Naauw 16, Friesland      1 foto

Pand met twee hoge verdiepingen afgesloten door brede lijst waarop vier paar gesneden consoles. Lees verder >>

1873
woonhuis

Foto: Catrope (talk) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Fogelsangh 04 Fogelsangh State, zuidelijk bouwhuis (koetshuis)

Veenklooster, Kleasterwei 1, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland      2 foto's

ZUIDELIJK BOUWHUIS; voormalig koetshuis en paardestal, dat met zijn achtergevel als bij de achtergevel van het noordelijk bouwhuis op de rooilijn van de voorgevel van het hoofdgebouw gelegen is. Het i .. Lees verder >>

1783-'93 1872 (verb.) 1793 1783-'93 1872 (verb.)
kasteel buitenplaats

Foto: TjeerdVerhagen (CC-BY-SA-3.0-NL)

Grietmanshuis

Leeuwarden, Bollemanssteeg 64, Friesland   

Zeven traveeën brede gevel van hoekpand gepleisterd. Boven de rechte kroonlijst drie aardige dakkapellen XVIII. Aan de Bollemansteeg omlijste ingang waarvoor stoep. Lees verder >>

Ca. 1600 kort na 1737 (verb.) 1600 ca. 1600 kort na 1737 (verb.)
woonhuis

Drie bouwlagen tellend blokvormig pand

Leeuwarden, Willemskade 19, Friesland      1 foto

In de stadsuitleg naar ontwerp van Thomas Romein rond 1870 ontstaan drie bouwlagen tellend blokvormig pand onder pannengedekt afgeknot schilddak; de beganegronds gepleisterde gevel heeft een, door een .. Lees verder >>

Ca. 1870 1870 ca. 1870
woonhuis

Foto: Fontes (CC-BY-SA-3.0-NL)