Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hoekpand bornsteeg dwarshuis met schilddak en gevel onder rijk gesneden lijst

Resultaten : 1563

Filter(s): Provincie Friesland X


Pand met rijk versierde gevel van vier traveeën met rechte kroonlijst met rocococonsoles

Leeuwarden, Grote Kerkstraat 20, Friesland      6 foto's

PAND met rijk versierde gevel van vier traveeën rechte kroonlijst met rocococonsoles. Omlijste deurpartij met gezwenkt kalf en bovendien halfronde bekroning. Oude deur en snijraam. In de bovendorpel .. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Bouwe Brouwer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Laag hoekpand onder schilddak

Harlingen, Bildtstraat 20, Friesland      3 foto's

Laag hoekpand onder schilddak. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Woonhuis met omlijste ingang met versierde deur onder schilddak met nok haaks op de rooilijn en dakkapel en schoorsteen boven voorschild

Heeg, Harinxmastrjitte 26, Súdwest Fryslân, Friesland   

Woonhuis onder schilddak met de nok haaks op de rooilijn; schoorsteen boven voorschild. Omlijste ingang waarin rijk versierde deur; gesneden kroonlijst en dakkapel. Lees verder >>

Begin 19e eeuw 1810 begin 19e eeuw
woonhuis

Twee panden met gootlijst met rijk gesneden consoles, door een midden 18e-eeuwse gevel verbonden

Harlingen, Voorstraat 39, Friesland   

Twee panden door een midden 18e eeuwse gevel verbonden. Gootlijst met rijk gesneden consoles. Boven voorste dakschilden schoorsteen met dekplaat. Achtergevel puntvormig gepleisterd. Achterhuis met pun .. Lees verder >>

Rond 1880 (winkelpui) 1880 rond 1880 (winkelpui)
woonhuis

Laag hoekpand onder zadeldak tegen klokgevel met natuurstenen aanzetkrullen en gezwenkte lijst

Harlingen, Voorstraat 34, Friesland   

Laag hoekpand onder zadeldak tegen klokgevel met natuurstenen aanzetkrullen en gezwenkte lijst. Zesruitsvensters. Lees verder >>

Vijf traveeën breed pand onder dwarsdak

Leeuwarden, Korfmakersstraat 17, Friesland      3 foto's

Vijf traveeën breed PAND onder dwarsdak, aansluitend een hoekpand aan de Tweebaksmarkt. Dakkapel; rijk versierde ingangspartij, Ionische pilasters naast de ingang, rococo-ornament langs venster boven .. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Wal, A.J. van der (CC BY-SA 3.0 NL)

Pand met gepleisterde gevel en brede kroonlijst met schijnpilaster-kapitelen

Leeuwarden, Grote Hoogstraat 32, Friesland      1 foto

Pand welks gepleisterde gevel een brede kroonlijst heeft met schijnpilaster-kapitelen waarop rijk gesneden consoles. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Dukker, G.J. (CC BY-SA 3.0 NL)

Blokvormig pand van twee bouwlagen op hardstenen plint

Leeuwarden, Zuidergrachtswal 2, Friesland      1 foto

Rond 1870 ontstaan twee bouwlagen tellend blokvormig pand op hardstenen plint, onder afgeknot met golfpannen belegd schilddak; de gevel afgezet door geblokte en verdiepte pilasters; de scheiding der b .. Lees verder >>

1877
woonhuis

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Pand onder zadeldak met eenvoudige gevel afgesloten door lijst met consoles en verdiepte velden

Harlingen, Grote Bredeplaats 25, Friesland   

Pand onder zadeldak. Voorste dakschild belegd met donkere pannen. Eenvoudige gevel afgesloten door lijst met twee gesneden consoles en twee verdiepte velden. Lees verder >>

Hoekpand met verdieping onder laag schilddak (Happy Wok)

Dokkum, Aalsumerpoort 21, Dongeradeel, Friesland      1 foto

Hoekpand Hantumerweg. Groot 19e eeuws pand met verdieping onder laag schilddak met hoekschoorstenen waarop borden. Lees verder >>

Ca. 1860 1860 ca. 1860
woonhuis

Foto: Jwdv1982 (CC-BY-SA-3.0-NL)