Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hoekpand bornsteeg dwarshuis met schilddak en gevel onder rijk gesneden lijst

Resultaten : 157

Filter(s): Provincie Friesland X | Type Kerkelijk-gebouw X


Hervormde kerk, pastorie

Waaxens, Tsjessenswei 8, Dongeradeel, Friesland   

Inleiding De PASTORIE van de Hervormde gemeente, thans woonhuis met pension, is in 1894 ongeveer ter plaatse van de oude pastorie gebouwd, ten noordwesten van een vroeggotisch kerkje dat reeds een be .. Lees verder >>

1894 1978 (verb.)
kerkelijk gebouw

Johanneskerk. Hervormde kerk

Burgwerd, Kerkhof 1, Súdwest Fryslân, Friesland      2 foto's

Ned.Herv.Kerk. Op een omgracht kerkhof gelegen fors kerkgebouw in aanleg gotisch, waarschijnlijk in de 17e eeuw geheel ommetseld en van grotere vensters voorzien. Gesloten rechtopgaande toren. Mooi in .. Lees verder >>

Oorspr. mog. 13e eeuw verm. 1726 (ommetseling, vensters zuidzijde) 1816 (toren) 19e eeuw (steunberen zuidzijde) 1300 oorspr. mog. 13e eeuw verm. 1726 (ommetseling, vensters zuidzijde) 1816 (toren) 19e ..
kerkelijk gebouw

Foto: Jurjanhoekman (CC-BY-SA-3.0)

Sint-Nicolaaskerk, grafleggingsreliëf en beelden

Sint Nicolaasga, Kerkstraat 14, Skarsterlân, Friesland      8 foto's

De Rooms Katholieke kerk bezit een 16e eeuws grafleggingsrelief in hout gesneden en twee in 1839 verworven beelden van Maria en Jozef. Lees verder >>

Ca. 1525 (reliëf) 18e eeuw (Jozef- en Mariabeeld) 1525 ca. 1525 (reliëf) 18e eeuw (Jozef- en Mariabeeld)
kerkelijk gebouw

Foto: Booms, C.S. (CC BY-SA 3.0 NL)

Bonifatiuskerk (Hervormde kerk)

Cornwerd, Dorpsweg 5, Súdwest Fryslân, Friesland      2 foto's

De markant op een iets verhoogd kerkhof gelegen, in aanleg vroeg 13e-eeuwse, oorspronkelijk aan Sint Bonifacius gewijde (hervormde) kerk, waarvan de toren - die de scheepvaart op het IJsselmeer en de .. Lees verder >>

Vroege 13e eeuw 14e eeuw (verb.) 16e eeuw (verb.) 1898 (toren) 1916 (ommetseling, verb.)
kerkelijk gebouw

Foto: Quistnix at nl.wikipedia (CC-BY-SA-2.5)

Hervormde kerk, voorm. pastorie

Pietersbierum, Tsjerkhôfspaed 3, Franekeradeel, Friesland      4 foto's

Inleiding De (vermoedelijk) voormalige PASTORIE te Pietersbierum, aan het Tsjerkhofspaed 3, ligt op een vrij groot terrein ten zuiden van het kerkhof, met de voorgevel naar het noordwesten georiënte .. Lees verder >>

Mog. 18e eeuw (oudste deel, in 1890 ged. afgebrand) 1891 (jongste deel) 1800 mog. 18e eeuw (oudste deel, in 1890 ged. afgebrand) 1891 (jongste deel)
kerkelijk gebouw

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Mariakerk, hervormde kerk en kerkhof

Mantgum, Seerp van Galemawei 3, Littenseradiel, Friesland      1 foto

Herv. Kerk en kerkhof. Door begroeiing en bepleistering moeilijk te determineren schip, blijkens muurdikte wel uit de late middeleeuwen stammend. Inwendig gaaf meubilair uit 1779-'81 bestaande uit ges .. Lees verder >>

Ca. 1500 (herb.) 1865-'67 (verb.) 1500 ca. 1500 (herb.) 1865-'67 (verb.)
kerkelijk gebouw

Foto: Galen, Paul van (CC BY-SA 3.0 NL)

Hervormde kerk, orgelgalerij

Nijland, Tsjerkegrêft 2, Súdwest Fryslân, Friesland      10 foto's

Van 1840 daterende orgelgalerij met eenvoudig gesneden panelen waarop eveneens van 1840 daterend door Willem van Gruisen gemaakt orgel - waaraan in 1907 overigens enige kleine het karakter van het ins .. Lees verder >>

1840
kerkelijk gebouw

Klokkenstoel met schilddak

Mirns, Murnserdyk 24, Gaasterlân Sleat, Friesland      4 foto's

Op het kerkhof een klokkestoel met schilddak. Lees verder >>

Herbouwd na WO2
kerkelijk gebouw

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Doopsgezinde kerk

Franeker, Zilverstraat 46, Franekeradeel, Friesland      7 foto's

Eenvoudige doopsgezinde vermaning, ondergebracht in mogelijk nog eind 17e/begin 18e eeuws gebouw, op rechthoekige plattegrond opgetrokken uit gele friese steen en gedekt door een met pannen belegd sch .. Lees verder >>

17e of begin 18e eeuw 19e eeuw (blokbepleistering) 1810 17e of begin 18e eeuw 19e eeuw (blokbepleistering)
kerkelijk gebouw

Foto: Wal, A.J. van der (CC BY-SA 3.0 NL)

Hervormde pastorie Voorm. hervormde pastorie en baarhuisje

Wergea, Grote Buren 1, Boarnsterhim, Friesland   

Inleiding WOONHUIS (voormalige pastorie) met landschappelijk aangelegde TUIN, ijzeren HEKWERK en (voormalig) BAARHUISJE. Het geheel is markant gelegen in de kern van het als beschermd gezicht geregi .. Lees verder >>

1878
kerkelijk gebouw