Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hoekpand bornsteeg dwarshuis met schilddak en gevel onder rijk gesneden lijst

Resultaten : 157

Filter(s): Provincie Friesland X | Type Kerkelijk-gebouw X


Sixtuskerk. Hervormde kerk en toren op verhoogd kerkhof

Sexbierum, Tsjerkepaed 1, Franekeradeel, Friesland      6 foto's

Herv.Kerk op verhoogd kerkhof. Diepe eenschepige kerk blijkens smalle, deels door kralen omlijste vensters uit de 13e eeuw stammend. De eveneens 13e eeuwse toren is in 1904 met hardrode steen ommantel .. Lees verder >>

13e eeuw begin 16e eeuw (verb.) 1772 (consistoriekamer, bepleistering schip) 1905 (beklamping toren) 1300 13e eeuw begin 16e eeuw (verb.) 1772 (consistoriekamer, bepleistering schip) 1905 (beklamping ..
kerkelijk gebouw

Foto: Jan dijkstra (CC-BY-SA-3.0)

Martinuskerk

Easterein, De Streek 2, Littenseradiel, Friesland      100 foto's

Herv. KERK EN TOREN op omgracht kerkhof. Gotisch kerkgebouw met oudere onderdelen uitwendig in de 19e eeuw grotendeels bemetseld; tegen de noordzijde van het vijfzijdig gesloten schip sacristie met ve .. Lees verder >>

Mog. ca. 1300 (sacristie) waarsch. 14e eeuw (kerk) 1688 (toren, verm. herb. van oudere voorganger) waarsch. 1862 (ommetseling) 1300 mog. ca. 1300 (sacristie) waarsch. 14e eeuw (kerk) 1688 (toren, verm ..
kerkelijk gebouw

Foto: Gouwenaar (PD)

Sint-Martinuskerk. Hervormde kerk en toren

Bitgum, Buorren 13, Menameradiel, Friesland      45 foto's

HERV. KERK en TOREN. Op een verhoogd kerkhof (terprest) gelegen kerk, in 1669 herbouwd bij een rijk door nissen versierde 16e eeuwse toren. In de zuidmuur van de kerk gedenksteen inzake de herbouw doo .. Lees verder >>

16e eeuw (toren) 1669 (herb. schip) 1600 16e eeuw (toren) 1669 (herb. schip)
kerkelijk gebouw

Foto: Michielverbeek (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Grote of Sint-Gertrudiskerk

Workum, Merk 5, Súdwest Fryslân, Friesland      3 foto's

Ned.Herv.Kerk. Van het driebeukige in hout overwelfde schip zijn slechts twee en een halve travee voltooid benevens het dwarspand. Bij de herbouw in deze vorm, die eerst in het midden van de 16e eeu .. Lees verder >>

1480 (koor) eind 15de eeuw (transept) verbouwd in 1523-1524 en 1615 1939-1951 (restauratie)
kerkelijk gebouw

Foto: Udo Ockema (CC-BY-3.0)

Hervormde Laurentiuskerk

Echten, Hoofdweg 30, Lemsterland, Friesland      2 foto's

Inleiding NEDERLANDS HERVORMDE KERK (St. Laurentius) met interieuronderdelen, KERKHOF en TOEGANGSHEK. Markant op een gedeeltelijk door water, beukenhagen en bomen omzoomd iets verhoogd kerkhof geleg .. Lees verder >>

Oorspr. midden 13e eeuw 1650-1700 (ommetseling) vroege 19e eeuw (vensterdetaillering) ca. 1830 (preekstoel, kerkbanken, orgelgalerij) 1871 (orgel) 1879 (toren, verb.) 1977 (rest.) 1250 oorspr. midden ..
kerkelijk gebouw

Foto: pa3ems|pa3ems (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Sint-Pontianuskerk (Hervormde kerk)

Marsum, Buorren 20, Menameradiel, Friesland      6 foto's

HERV. KERK, op omheind kerkhof gelegen. Dorpskerk bestaande uit een deels nog romaanse noordmuur uit tufsteen opgetrokken, in de 17e of 18e eeuw van een nieuwe koorsluiting voorzien; ook de ongelede t .. Lees verder >>

12de eeuw (schip) 13e eeuw (toren, uitbr. schip) 15e eeuw (verb.) 1650-1675 (koor) 18e eeuw (verb.) 1200 12de eeuw (schip) 13e eeuw (toren, uitbr. schip) 15e eeuw (verb.) 1650-1675 (koor) 18e eeuw (ve ..
kerkelijk gebouw

Foto: Goodness Shamrock (CC-BY-3.0)

Sint-Vituskerk

Tytsjerk, Buorren 42, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

Inleiding In Eclectische trant gebouwde Nederlands Hervormde KRUISKERK en aangebouwde TOREN met Neo-Renaissance ornamentiek. De oorspronkelijke achttiende eeuwse zaalkerk is in 1892 verbouwd tot krui .. Lees verder >>

Oorspr. 1716 1892 (verb.) 1905 (toren) 1875 1850-1875 (preekstoel) 1887 (orgel) 1716 oorspr. 1716 1892 (verb.) 1905 (toren) 1875 1850-1875 (preekstoel) 1887 (orgel)
kerkelijk gebouw

Foto: Wutsje (CC-BY-SA-3.0)

Hervormde kerk

Warstiens, Buorren 5, Boarnsterhim, Friesland      2 foto's

Inleiding De KERK, die in 1882 door de aannnemer R.K. Sybrandy werd gebouwd, is een ontwerp in Eclectische stijl van de Leeuwarder architect H.H. Kramer. De kerk vervangt een middeleeuwse kerk ter p .. Lees verder >>

1882
kerkelijk gebouw

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Cathechisatielokaal met woonhuis en hekwerk

Grou, Kerkstraat 3, Boarnsterhim, Friesland      1 foto

Inleiding Het CATECHISATIELOKAAL (huisnr. 3) met WOONHUIS (huisnr. 2) en HEKWERK uit 1905 onder Overgangsarchitectuur is vermoedelijk een ontwerp van K.B. Budstra. Volgens rekeningen van de kerkvoogd .. Lees verder >>

1905 verm. 1950-1959 (verb.) 1994 (renov. interieur)
kerkelijk gebouw

Foto: Ferro, F. (CC BY-SA 3.0 NL)

Marthakerk, gereformeerde kerk

Raard, De Tange 3, Dongeradeel, Friesland      1 foto

Inleiding Van de eenvoudige KERK nabij Raard die onder Eclectische architectuur met invloeden van de Overgangs-architectuur werd gebouwd, is volgens de gedenksteen rechts naast de ingang "DE EERSTE S .. Lees verder >>

1918
kerkelijk gebouw

Foto: Pa3ems (CC-BY-SA-3.0)