Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hoekpand bornsteeg dwarshuis met schilddak en gevel onder rijk gesneden lijst

Resultaten : 157

Filter(s): Provincie Friesland X | Type Kerkelijk-gebouw X


Sint-Johanneskerk (Hervormde kerk)

Morra, Tsjerkestrjitte 12, Dongeradeel, Friesland      2 foto's

Herv. Kerk. Romano-gotisch bakstenen kerkje met vrij gave details aan vensters en gedichte ingang aan de noordzijde; westgevel uit 1843 met houten klokkekoepel als te Aalsum ter vervanging van een tor .. Lees verder >>

1250-1300 (schip, koor) 1843 (toren, westgevel) 1920-'21 (herst.) 1300 1250-1300 (schip, koor) 1843 (toren, westgevel) 1920-'21 (herst.)
kerkelijk gebouw

Foto: Theun (CC-BY-SA-3.0)

Laurentiuskerk. Hervormde kerk en toren op ruim omheind kerkhof

Raerd, Buorren 9, Boarnsterhim, Friesland      1 foto

Hervormde kerk en toren op ruim omheind kerkhof. In 1814 herbouwde kerk met toren. De kerk bezit en fraaie 18e eeuwse inventaris t.w. preekstoel met trap, achterschot en klankbord en lezenaar, dooph .. Lees verder >>

1814 (herb.)
kerkelijk gebouw

Foto: Jan dijkstra (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kruiskerk. Hervormde kerk

Burgum, Nieuwstad 5, Tytsjerksteradiel, Friesland      31 foto's

Herv. Kerk en Toren, gelegen op een kerkhof. Het als parochiekerk gestichte gebouw is in de 13e eeuw onder de Reguliere Kanunniken uitgegroeid tot een in steen overwelfde driebeukige kerk met koor waa .. Lees verder >>

12e eeuw (toren, deel westgevel) 13e eeuw (uitbr. kerk en toren) verb. in de 14e eeuw, 1610-'11 en 1707 1952-'57 (rest.) 1200 12e eeuw (toren, deel westgevel) 13e eeuw (uitbr. kerk en toren) verb. in ..
kerkelijk gebouw

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Sint-Johanneskerk (Hervormde kerk)

Dokkum, Wâlddyk 9, Dongeradeel, Friesland      6 foto's

Herv. Kerk. Nog geheel romaans bakstenen kerkje met vierzijdige koorsluiting waarvan het muurwerk met rondboogfriezen versierd is. Weinig ingebouwde wat oudere eveneens bakstenen toren. Het schip hee .. Lees verder >>

12e eeuw (oostgevel, toren) midden 13e eeuw (koor) 16e eeuw (vensters) 1604 (beklamping toren) 1974 (rest.) 1200 12e eeuw (oostgevel, toren) midden 13e eeuw (koor) 16e eeuw (vensters) 1604 (beklamping ..
kerkelijk gebouw

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Sint-Laurentiuskerk

Kimswerd, Greate Pierwei 11, Súdwest Fryslân, Friesland      5 foto's

Herv.Kerk. Zeer oud (12e eeuws) tufstenen kerkgebouw met wat jonger bakstenen koor. Toren beneden uit turfsteen, in 1516 verhoogd. Boven noordelijke ingang reliëf van rode zandsteen 12e eeuw. Zuideli .. Lees verder >>

Late 11e eeuw (schip)12e eeuw (toren)1250-1300 (koor)12e of 13e eeuw (timpaan)1516 (verhoging toren) 1100 late 11e eeuw (schip)12e eeuw (toren)1250-1300 (koor)12e of 13e eeuw (timpaan)1516 (verhoging ..
kerkelijk gebouw

Sint-Petruskerk (Hervormde kerk)

Tjerkwerd, Kerkstraat 8, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Ned.Herv.Kerk. In 1888 ommetseld turfstenen schip. Inwendig interieur met preekstoel, doophek, koperen doopbekkenhouder, betimmering, overhuifde en verschillende niet overhuifde banken, waarvan sommig .. Lees verder >>

Mog. 14e eeuw mog. 17e eeuw (verb.) 1888 (toren, westgevel) 1400 mog. 14e eeuw mog. 17e eeuw (verb.) 1888 (toren, westgevel)
kerkelijk gebouw

Foto: Udo Ockema (CC-BY-3.0)

Nicolaaskerk (Hervormde kerk en toren)

Nijland, Tsjerkegrêft 2, Súdwest Fryslân, Friesland      75 foto's

HERV. KERK en TOREN. Op het kerkhof staat de grote midden 15e eeuwse dorpskerk met wat jongere toren in 1615 verhoogd. Aan de zuidzijde ingangspoortje met opschrift over torenherstel 1664. In de koor .. Lees verder >>

Late 13e eeuw (toren) 1525-1550 (kerk) ca. 1600 (ingang zuidzijde) 1615 of 1685 (toren verhoogd) 1866 (toren rechtgezet) 1967 en 1981 (rest.) 1300 late 13e eeuw (toren) 1525-1550 (kerk) ca. 1600 (inga ..
kerkelijk gebouw

Foto: Jan Dijkstra (CC-BY-3.0)

Kerk van IJsbrechtum (Hervormde kerk)

Ysbrechtum, Tsjerkepaed 1, Súdwest Fryslân, Friesland      3 foto's

Herv. Kerk. Het koor van de Herv. Kerk die in 1865 vernieuwd is, is in de kern nog romaans doch bij die gelegenheid ommetseld en gesloten als grafkelder voor de familie van Welderen Rengers. Als afs .. Lees verder >>

11e-12e eeuw (oorspr.) 1694 (herb.) 1728 (toren) 1865 (herb.) verb. in 1893 en 1950-'51 1975 (rest.) 1200 11e-12e eeuw (oorspr.) 1694 (herb.) 1728 (toren) 1865 (herb.) verb. in 1893 en 1950-'51 1975 ( ..
kerkelijk gebouw

Foto: Michielverbeek (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde kerk, pastorie

Goutum, Buorren 15, Leeuwarden, Friesland      1 foto

Pastorie ten Westen van de Toren. Woning onder schilddak met hoekschoorstenen, waarop borden. Ingang in het midden, zesruits vensters ter weerszijden. Dakkapel. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: Hoogendijk, C. (CC BY-SA 3.0 NL)

Doopsgezinde kerk

Berltsum, Vermaningsstrjitte 3, Menameradiel, Friesland      2 foto's

Doopsgezinde Kerk. Zaalkerk onder schilddak uit 1841. Voorgevel beëindigd door kroonlijst met klassiek fries. Door fronton omlijste ingang. Orgel van de firma L. van Dam & Zonen uit 1916. Lees verder >>

1841
kerkelijk gebouw

Foto: Kasteelbeer (CC-BY-SA-3.0-NL)