Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hoekpand bornsteeg dwarshuis met schilddak en gevel onder rijk gesneden lijst

Resultaten : 157

Filter(s): Provincie Friesland X | Type Kerkelijk-gebouw X


Waalse Kerk

Leeuwarden, Grote Kerkstraat 222, Friesland      4 foto's

Ned.Herv. z.g. Waalse Kerk. Eenbeukige kapel van de Dominicanessen, 1530 gewijd, in 1839 van koor beroofd. In de kerk preekstoel plm 1630 en Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1740 gemaakt door M. S .. Lees verder >>

Uiterlijk 1530 (wijding) 1854 (verb.) 1530 uiterlijk 1530 (wijding) 1854 (verb.)
kerkelijk gebouw

Foto: Melda Wibawa (CC-BY-SA-2.0)

Hervormde kerk

Driezum, Van Sytzamawei 8, Dantumadiel, Friesland      2 foto's

Herv.Kerk. Eenvoudig kerkgebouw uit 1713. Toren uit 1876 verdient geen bescherming. Ingangspoortje met stichtingssteen 1713. Inwendig: curieus door de zandstenen wapenstenen in elk der acht penanten, .. Lees verder >>

1713 1876 (herb. toren)
kerkelijk gebouw

Foto: Jan dijkstra (CC-BY-SA-3.0)

Voorm. hervormde kerk (Mariakerk)

Bornwird, Tsjerkepaad 1, Dongeradeel, Friesland      30 foto's

Ned. Herv. KERK. Van zijn oude koorsluiting beroofd romanogotisch kerkje, deels op overwelving aangelegd, thans door een houten tongewelf gedekt. Boven de westelijke gevel een 18e eeuwse dakruiter, wa .. Lees verder >>

Ca. 1200 (koor) 13de eeuw (uitbr.) ca. 1550 (toren, verb. kerk) 1816 (verb.) 1898 (herb. toren) 1989 (rest.) 1200 ca. 1200 (koor) 13de eeuw (uitbr.) ca. 1550 (toren, verb. kerk) 1816 (verb.) 1898 (her ..
kerkelijk gebouw

Foto: Gouwenaar (PD)

Kerk van Ballum (Hervormde kerk), preekstoelkuip

Ballum, Camminghastraat 14, Ameland, Friesland      1 foto

De in 1832 opgetrokken kerk vanwege een bijzonder rijk gesneden preekstoelkuip, gemerkt en gedateerd: A. Jelles 1604; afkomstig uit Harlingen. Lees verder >>

1604
kerkelijk gebouw

Foto: Koning, J.P. de (CC BY-SA 3.0 NL)

Andreaskerk. Hervormde kerk op kerkhof

Wijnaldum, Tsjerkepaed 1, Harlingen, Friesland      7 foto's

Hervormde kerk op kerkhof. Eenvoudig laatgotisch kerkgebouw geheel geschoord door eenmaal versneden steunberen. De kerk bezit preekstoel met rijk gesneden kuip, trap, achterschot en klankbord, alles 1 .. Lees verder >>

Ca. 1500 1904 (herb. toren) 1931 (rest. en ontpleistering) 1500 ca. 1500 1904 (herb. toren) 1931 (rest. en ontpleistering)
kerkelijk gebouw

Foto: Michielverbeek (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Nicolaaskerk, hervormde kerk en toren

Schalsum, Kerkstraat 4, Franekeradeel, Friesland   

Herv.Kerk met toren op terprest. Halfrondgesloten bakstenen kerkje uit de 13e eeuw, behoudens in de 19e eeuw vernielde noordmuur; kap gotisch; wat jongere onversneden opgaande zware bakstenen toren. .. Lees verder >>

Midden 13e eeuw (koor, schip) mog. 13e/14e eeuw (toren) 16e eeuw (verb.) 19e eeuw (renov. noordmuur) 1250 midden 13e eeuw (koor, schip) mog. 13e/14e eeuw (toren) 16e eeuw (verb.) 19e eeuw (renov. noor ..
kerkelijk gebouw

Hervormde kerk en toren

Earnewald, Ds. Offerhausweg 1, Tytsjerksteradiel, Friesland      5 foto's

Herv.Kerk en toren, gelegen op een kerkhof. Eenvoudige dorpskerk uit 1774. De kerk bevat een rijk gesneden preekstoelkuip met achterschot en klankbord uit 1699. Orgel in 1874 gemaakt door L. van Dam e .. Lees verder >>

1774
kerkelijk gebouw

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hofkerk (Hervormde kerk)

Hurdegaryp, Rijksstraatweg 54, Tytsjerksteradiel, Friesland      3 foto's

Herv. Kerk, gelegen op een kerkhof. Eenvoudig kerkje met daktoren uit 1711. Rond de ingang wapenstenen en 1711. De kerk bezit een rijk gesneden vroeg 18e eeuwse preekstoel met achterschot en klankbord .. Lees verder >>

1711
kerkelijk gebouw

Foto: Jan dijkstra (CC-BY-SA-3.0)

Kerk van Longerhouw (Hervormde kerk)

Longerhouw, Buren 2, Súdwest Fryslân, Friesland      6 foto's

Herv.Kerk. In de 18e eeuw herbouwd kerkgebouw bij rechtopgaande toren van kleine gele steen. Inwendig rijk gesneden preekstoelkuip met achterschot, klankbord; doophek, alles midden 18e eeuw. Orgel met .. Lees verder >>

1250-1300 (toren) 1757 (herb. kerk) 1300 1250-1300 (toren) 1757 (herb. kerk)
kerkelijk gebouw

Foto: G.Th. Delemarre - G.Th. Delemarre - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde kerk

Lemmer, Kerkhof 1, Lemsterland, Friesland      3 foto's

HERV. KERK EN KERKHOF. In 1716 gebouwd als eenbeukig schip met driezijdige sluiting en ingebouwde toren aan de westzijde; einde 18e eeuw van een noordelijk dwarspand voorzien. In de kerk rijk gesned .. Lees verder >>

1716 1759 (dwarsarm) 1870 (consistorie)
kerkelijk gebouw

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)