Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hoekpand bornsteeg dwarshuis met schilddak en gevel onder rijk gesneden lijst

Resultaten : 10

Filter(s): Provincie Friesland X | Type Kerkelijk-gebouw X | Gemeente Smallingerland X


Sint-Agathakerk Hervormde kerk, toren en kerkhof

Oudega, Buorren 1, Smallingerland, Friesland      2 foto's

Herv. Kerk en toren, kerkhof. In 1921 gerestaureerde zeer oude kerk waarvan het schip aan de noordzijde de romaanse indeling grotendeels had behouden en bij de restauratie herkreeg; in de noordgevel 1 .. Lees verder >>

Begin 12e eeuw (kerk) ca. 1250 (toren) verb. in o.m. verm. 14e eeuw, 1599, 1717 en 1875 1888 (spits) 1921 (rest.) 1120 begin 12e eeuw (kerk) ca. 1250 (toren) verb. in o.m. verm. 14e eeuw, 1599, 1717 e
kerkelijk gebouw

Foto: Drewes at fy.wikipedia (GFDL)

Grote Kerk (hervormde kerk)

Drachten, Zuidkade 19, Smallingerland, Friesland      50 foto's

HERV. KERK. De Hervormde kerk is in 1743 opgetrokken ter vervanging van de twee kerken te noorder en zuider-Drachten. In de noordelijke arm van het op T-vormige plattegrond opgetrokken gebouw de inga .. Lees verder >>

1743 1952 (rest.)
kerkelijk gebouw

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Klokkenstoel met schilddak

Opeinde, Nijtap 21, Smallingerland, Friesland      2 foto's

Op het kerkhof een dubbele klokkestoel met schilddak. Lees verder >>

Ca. 1860 1860 ca. 1860
kerkelijk gebouw

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Gereformeerde kerk, pastorie

Rottevalle, Buorren 42, Smallingerland, Friesland      2 foto's

Inleiding De PASTORIE van de gereformeerde kerk is als complex ontworpen en gerealiseerd naar tekeningen van T. van der Kooi uit Drachten in 1937. Het woonhuis ligt in de rooilijn van de overige bebo .. Lees verder >>

1937 1950 (verb.) 1971 (verb.)
kerkelijk gebouw

Foto: Gouwenaar (PD)

Doopsgezinde kerk

Drachten, Zuiderbuurt 26, Smallingerland, Friesland      4 foto's

Doopsgezinde Kerk. In 1790 gebouwde zaalkerk onder hoog schilddak blijkens datumsteen boven omlijste ingang. In de kerk preekstoel uit 1790 en banken met enig snijwerk, alle uit de bouwtijd. Orgel met .. Lees verder >>

1790 ca. 1860 (ingang)
kerkelijk gebouw

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kerk en klokkenstoel

Kortehemmen, Boerestreek 13, Smallingerland, Friesland      1 foto

Herv. Kerk, kerkhof en klokkestoel. Uit zeven traveeën bestaand schip van een laatgotische kerk. Aan de westzijde door een 17e eeuwse gevel afgesloten; gevels geleed door van de grond of opgaande spa .. Lees verder >>

13e eeuw (kerk) 1620 (oostgevel kerk) 1750 (klok in klokkenstoel) 1950 (renov. klokkenstoel) 1300 13e eeuw (kerk) 1620 (oostgevel kerk) 1750 (klok in klokkenstoel) 1950 (renov. klokkenstoel)
kerkelijk gebouw

Foto: Udo Ockema (CC-BY-3.0)

Hervormde kerk, voorm. pastorie

Rottevalle, Buorren 25, Smallingerland, Friesland      3 foto's

Inleiding De PASTORIE is ca 1884 gerealiseerd, vermoedelijk ter plaatse van een oudere pastorie, tegenover de N.H. kerk uit 1724. De onderhorige pastorie heeft nadien dienst gedaan als woonhuis en pr .. Lees verder >>

Ca. 1884 1884 ca. 1884
kerkelijk gebouw

Foto: Gouwenaar (PD)

Hervormde kerk, voorm. pastorie

Oudega, Buorren 7, Smallingerland, Friesland      2 foto's

Inleiding De PASTORIE - thans woonhuis - in Oudega is in 1910 in Jugendstiltrant verbouwd naar ontwerp van B. Kloosterman, gemeentearchitect van Marum. De aanleg van het object dateert uit 1743, de v .. Lees verder >>

Oorspr. 1743 1910 (verb.) 1930-1939 (verb.) 1743 oorspr. 1743 1910 (verb.) 1930-1939 (verb.)
kerkelijk gebouw

Foto: Koning, J.P. de (Fotograaf) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Gereformeerde kerk

Rottevalle, Buorren 44, Smallingerland, Friesland      2 foto's

Inleiding De Gereformeerde KERK in Rottevalle is, evenals de pastorie ernaast, in 1937 gerealiseerd naar ontwerp van T. van der Kooi uit Drachten in een bouwtrant karakteristiek voor de dertiger jare .. Lees verder >>

1937
kerkelijk gebouw

Foto: Gouwenaar (PD)

Klooster Voorm. Klooster Zusters Carmelitessen

Drachten, Burgemeester Wuiteweg 162, Smallingerland, Friesland      1 foto

Inleiding Het KLOOSTER van de Zusters Carmelitessen heeft een carré-vormig grondplan rondom een gesloten kloosterhof. Het ligt op een verhoging in het landschap en is omringd door hoge bomen. Het in .. Lees verder >>

1936 (oostvleugel) 1946 (zuidvleugel, kapel) 1954-'55 (noord- en westvleugel) 1993 (verb.)
kerkelijk gebouw

Foto: Fontes (PD)