Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hoekpand bornsteeg dwarshuis met schilddak en gevel onder rijk gesneden lijst

Resultaten : 12

Filter(s): Provincie Friesland X | Type Kerkelijk-gebouw X | Gemeente Leeuwarden X


Waalse Kerk

Leeuwarden, Grote Kerkstraat 222, Friesland      4 foto's

Ned.Herv. z.g. Waalse Kerk. Eenbeukige kapel van de Dominicanessen, 1530 gewijd, in 1839 van koor beroofd. In de kerk preekstoel plm 1630 en Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1740 gemaakt door M. S .. Lees verder >>

Uiterlijk 1530 (wijding) 1854 (verb.) 1530 uiterlijk 1530 (wijding) 1854 (verb.)
kerkelijk gebouw

Foto: Melda Wibawa (CC-BY-SA-2.0)

Westerkerk (Theater Romein)

Leeuwarden, Bagijnestraat 59, Friesland      3 foto's

Westerkerk. Begin 16e eeuwse Bagijnenkerk, oorspronkelijk eenbeukig, in 1684 met een even hoge beuk vergroot en in 1845-'46 o.l.v. stadsarchitect Th. Romein, inwendig gewijzigd. Langs zuidelijke wand .. Lees verder >>

16e eeuw (oorspr.) 1684 (uitbr.) 1845-'46 (verb.) 1600 16e eeuw (oorspr.) 1684 (uitbr.) 1845-'46 (verb.)
kerkelijk gebouw

Foto: Melda Wibawa (CC-BY-SA-2.0)

Hervormde kerk, pastorie

Goutum, Buorren 15, Leeuwarden, Friesland      1 foto

Pastorie ten Westen van de Toren. Woning onder schilddak met hoekschoorstenen, waarop borden. Ingang in het midden, zesruits vensters ter weerszijden. Dakkapel. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: Hoogendijk, C. (CC BY-SA 3.0 NL)

Johannes de Doperkerk

Leeuwarden, Agora 3, Friesland      2 foto's

Inleiding ROOMS KATHOLIEKE KERK, deel uitmakende van complex met PASTORIE, gewijd aan Johannes de Doper, gebouwd op initiatief van pastoor J.B.H.A.M. Tepe door H.P.J. de Vries uit Rotterdam in 1932-' .. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: Bouwe Brouwer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Grote of Jacobijnerkerk

Leeuwarden, Jacobijnerkerkhof 95 Friesland      100 foto's

Grote of Jacobijnekerk. Vrml. Dominicanenklooster kerk, gesticht 13e eeuw herbouwd in de 15e eeuw. In de kerk preekstoel met klankbord en achterschot, XVII. Kraak met gesneden onderdelen, 1695 banken .. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: Melda Wibawa (CC-BY-SA-2.0)

St. Bonifatiuskerk, westelijke pastorie

Leeuwarden, Bonifatiusplein 21a, Friesland      1 foto

Westelijke pastorie der St. Bonifatiuskerk, gebouwd in 1884 naar ontwerp van P.J.H.Cuypers. Drie bouwlagen tellend onderkelderd gebouw op rechthoekige plattegrond onder een met leien gedekt schilddak .. Lees verder >>

1884
kerkelijk gebouw

Foto: Parsifal2000 (CC-BY-SA-3.0-NL)

Synagoge

Leeuwarden, Sacramentsstraat 19, Friesland      7 foto's

Isr. SYNAGOGE. In 1865 herbouwde enig nog gespaard synagoge-gebouw in Friesland. Gevel in strak metselwerk geleed door middenrisaliet; halfcirkelvormige gesloten vensters; stichtingsstenen. Tot de in .. Lees verder >>

1803-'05 1865 (uitbr.) 1805 1803-'05 1865 (uitbr.)
kerkelijk gebouw

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Ohabe Thora

Leeuwarden, Speelmansstraat 2, Friesland      1 foto

Inleiding RELIGIEUS VERENIGINGSGEBOUW, met beneden een conciërgewoning, in 1905 in de Overgangsstijl met het opvallend decoratieve materiaalgebruik van de Vernieuwingsstijl in de voorgevel, ontworpe .. Lees verder >>

1905
kerkelijk gebouw

Foto: Galen, Jan van; Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (CC-BY-SA-3.0-NL)

Koepelkerk

Leeuwarden, Vredeman de Vriesstraat 24A, Friesland      29 foto's

Inleiding KERKGEBOUW MET ANNEXEN en HEKWERK, gebouwd in 1923 naar een ontwerp van Tj. Kuipers uit 1921 in een stijl, die naast Berlagiaanse ook Byzantijnse en Art Déco elementen bevat. De Koepelkerk .. Lees verder >>

1923
kerkelijk gebouw

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Pelikaankerk

Leeuwarden, Pelikaanstraat 10, Friesland      4 foto's

Inleiding Op het einde van de jaren '20 ontstond door de aanleg van de westelijke buitenwijken de behoefte aan een vierde GEREFORMEERDE KERK. In 1930 nodigde het kerkbestuur enkele architecten uit om .. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: Koning, J.P. de (Fotograaf) (CC-BY-SA-3.0-NL)