Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hoekhuis met halsgevel en een met een versierde verhoging hierbij aansluitende zijgevel

Resultaten : 301

Filter(s): Woonplaats Leeuwarden X


Drievoudige woning in Interbellumstijl

Leeuwarden, Harlingerstraatweg 49, Friesland      1 foto

Inleiding Drievoudige WONING deel uitmakende van een COMPLEX van 70 MIDDENSTANDSWONINGEN, in 1919-1921 in Interbellum stijl gerealiseerd voor de Coöperatieve Vereniging Woningbouw naar ontwerp van D .. Lees verder >>

1919-21 1921 1919-21
woonhuis

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Fries Museum

Leeuwarden, Turfmarkt 24, Friesland      1 foto

Inleiding Uitbreiding van het FRIES MUSEUM in L-vorm om een binnenplaats achter het bestaande Eysingahuis (als museum geopend in 1881) met de hoofdgevel aan de Turfmarkt en een gevel aan de Koningsst .. Lees verder >>

1891-'92 1892 1891-'92
gebouw

Foto: Bouwe Brouwer (CC-BY-SA-2.5,2.0,1.0)

Winkelwoonhuis bestaande uit twee bouwvolumes

Leeuwarden, Voorstreek 3, Friesland      15 foto's

(WINKEL)WOONHUIS, met in aanleg mogelijk nog vroeg- 17de-eeuwse of oudere kern, en 18de-, 19de- en 20ste-eeuwse architectonische kenmerken. Het gebouw bestaat uit een bouwvolume in de diepte en een b .. Lees verder >>

Late 16e of vroege 17e eeuw (achterhuis) ca. 1830 (voorhuis) 1700 late 16e of vroege 17e eeuw (achterhuis) ca. 1830 (voorhuis)
woonhuis

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Pand onder zadeldak met voorschild ter vervanging van topgevel

Leeuwarden, Heerestraat 7, Friesland   

Pand onder zadeldak met voorschild ter vervanging van topgevel. Bogen boven verdiepingsvensters met blokken. Gevelsteen Anno 1669. Begane grond met zesruitsvensters en versierde dagkant en deurkalf. Lees verder >>

1669
woonhuis

De Utrecht, Bijkantoor voorm. bijkantoor van de levensverzekeringsmaatschappij "Utrecht"

Leeuwarden, Tweebaksmarkt 48, Friesland      48 foto's

Voormalig BIJKANTOOR van de levensverzekeringsmaatschappij "Utrecht", gebouwd in 1903/04 naar ontwerp van de architecten A.J.Kropholler en J.F.Staal. Sculptuur van J.Mendes da Costa. Het pand is opge .. Lees verder >>

1903-'04 1904 1903-'04
gebouw

Foto: Catrope (talk) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Vijf traveeën breed pand met verhoogde voorbouw onder dwarskap

Leeuwarden, Nieuwestad 61, Friesland      1 foto

Vijf traveeën breed pand met verhoogde voorbouw onder dwarskap. Boven de glaspui rijk versierde middentravee, gedateerd 1747. Op de kroonlijst consoles waarvan de middelste verdubbeld zijn. Dakkapell .. Lees verder >>

1747
woonhuis

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Pand met twee verdiepingen en met pilasters en festoenen versierde geval onder voor afgeschuind zadeldak

Leeuwarden, Sint Jacobsstraat 11, Friesland      1 foto

Pand met twee verdiepingen onder voor afgeschuind zadeldak, gevel rijk versierd met pilasters en festoenen, XVII B. Lees verder >>

1625-1650 1650 1625-1650
woonhuis

Foto: Parsifal2000 (CC-BY-SA-3.0-NL)

Gemeenteschool 03 Gemeenteschool nr. 3 (Hofschool)

Leeuwarden, Raadhuisplein 25, Friesland      1 foto

Omschrijving Blokvormig pand met twee hoge bouwlagen in drie traveeën, waarvan de buitenste breder zijn dan de middelste. De zijtraveeën hebben een natuurstenen plint met verdiepte vakken, waarop v .. Lees verder >>

1876-'77 1877 1876-'77
gebouw

Foto: Dukker, G.J. (CC BY-SA 3.0 NL)

Eenvoudig pand met twee verdiepingen en rechte kroonlijst onder een dak met nr. 6

Leeuwarden, Kleine Hoogstraat 4a, Friesland   

Eenvoudig pand met twee verdiepingen onder een dak met het nr 6. Rechte kroonlijst. Lees verder >>

Eenvoudig pand met twee verdiepingen en rechte kroonlijst onder een dak met nr. 4

Leeuwarden, Kleine Hoogstraat 6, Friesland   

Eenvoudig pand met twee verdiepingen onder een dak met het nr 4. Rechte kroonlijst. Lees verder >>