Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hoekhuis met halsgevel en een met een versierde verhoging hierbij aansluitende zijgevel

Resultaten : 1000

Filter(s): Provincie Drenthe X


Boerderij neigend naar het landherentype

Emmen, Westenesscherstraat 50, Drenthe   

Inleiding Boerderij gebouwd in 1915 in opdracht van J. Horring, getekend door J. Daanje uit Emmen. Opvallend is de bijzonder rijke detaillering van met name het woongedeelte van de boerderij. De boer .. Lees verder >>

1915 1991 (verb.)
boerderij

Krimpenboerderij onder met riet en pannen gedekt wolfsdak

Gasselternijveen, Hoofdstraat 91, Aa en Hunze, Drenthe      1 foto

Inleiding Boerderij, daterend van rond 1880, van een voor de streek karakteristiek type, onderdeel uitmakend van de oorspronkelijke agrarische structuur, deels met riet gedekt. In 1990 is de achterge .. Lees verder >>

Ca. 1880 1990 (verb.) 1880 ca. 1880 1990 (verb.)
boerderij

Foto: Gouwenaar (PD)

Boerderij met woonhuis dat oorspronkelijk als "zuivelfabriek" werd gebouwd

Anderen, Nijend 6, Aa en Hunze, Drenthe      1 foto

Inleiding Boerderij, waarvan het huidige woonhuisgedeelte oorsrpronkelijk als "zuivelfabriek" is gebouwd in 1898 (pasteuriseren van melk, boter maken). Rond 1910-20 is het schuurgedeelte aangebouwd, .. Lees verder >>

1898 (woonhuis) ca. 1915 (schuurdeel) 1950 tweede schuurdeel) 1966 (verb.)
nijverheid industrie

Foto: IJ.Th. Heins - IJ.Th. Heins - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (or one of it's predecessors) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Pakhuis van Benes

Assen, Vaart Z.Z. 69, Drenthe      1 foto

Inleiding Het waarschijnlijk omstreeks het midden van de negentiende eeuw gebouwde PAKHUIS is een van de laatste herinneringen aan de levendige handelsactiviteiten en de havenfunctie van dit deel van .. Lees verder >>

Ca. 1885 1885 ca. 1885
gebouw

Foto: China Crisis (CC-BY-SA-3.0)

Hallenhuisboerderij 1 Hallenhuisboerderij in ambachtelijk-traditionele stijl met zijbaander

Ruinen, Smeestraat 12, De Wolden, Drenthe      4 foto's

Inleiding Boerderij van het hallehuistype met zijbaander, rond 1840 gebouwd in ambachtelijke traditionele stijl; de boerderij is in oorsprong waarschijnlijk 18e eeuws. In 1977 is de boerderij geresta .. Lees verder >>

Oorspr. waarsch. 18e eeuw ca. 1840 (herb.) 1977 (rest.) 1800 oorspr. waarsch. 18e eeuw ca. 1840 (herb.) 1977 (rest.)
boerderij

Foto: Schollen, A.H.C. (Fotograaf) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Woonhuis in eclectische stijl

Assen, Beilerstraat 22A, Drenthe   

Inleiding Vrijstaand, ca. 1880 in eclectische stijl gebouwd WOONHUIS. Dergelijke grote woonhuizen zijn representatief voor de woonhuisarchitectuur van de gegoede burgerij in die tijd. Het ten opzicht .. Lees verder >>

Ca. 1880 1880 ca. 1880
woonhuis

Hardstenen grafmonument voor Aaldert Stevens in de vorm van een met festoenen versierde obelisk

Borger, Hoofdstraat 34, Borger Odoorn, Drenthe      1 foto

Op de oude begraafplaats hardstenen grafmonument. Obelisk met festoenen versierd. Laat Lod. XVI. Lees verder >>

1857 (replica)
graf begraafplaats

Foto: Gouwenaar (PD)

Woonhuis Van der Feltzpark 2 in eclectische stijl

Assen, Van der Feltzpark 2, Drenthe      1 foto

Inleiding Omstreeks 1875 gebouwd WOONHUIS met de stijlkenmerken van het eclecticisme. De vrijstaande villa is een van de waardevolle, voor de gegoede burgerij bestemde, voornamelijk laat negentiende- .. Lees verder >>

Ca. 1875 1875 ca. 1875
woonhuis

Foto: Ronn (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Gratamahuis

Assen, Vaart Z.Z. 11, Drenthe      1 foto

Inleiding Het van omstreeks 1810 daterende WOONHUIS, dat is opgetrokken in een sobere baksteen-architectuur met eclectische motieven, staat bekend als het 'Gratamahuis' en is gebouwd voor mr. Sibrand .. Lees verder >>

1810 (oorspr.) verbouwd rond 1880, in 1919 en 1924
woonhuis

Foto: Jeroen loeffen (CC-BY-SA-3.0)

Hervormde kerk

Dalen, Hoofdstraat 25, Coevorden, Drenthe      1 foto

NED. HERV. KERK. Schip herbouwd 1824; oostgevel 1907 gewijzigd. Inventaris: twee herenbanken 1762 en XVIIIc, eiken preekstoel XVIId, gesmeed ijzeren standaard voor doopbekken XVII, bank 17-c met verho .. Lees verder >>

1824 (herb.) 1907 (verb.) 1973-'76 rest.)
kerkelijk gebouw