Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hoekhuis met gevel onder gesneden lijst met dakkapel en met geblokte pui

Resultaten : 1366

Filter(s): Type Kerkelijk-gebouw X


Hervormde kerk

Warstiens, Buorren 5, Boarnsterhim, Friesland      2 foto's

Inleiding De KERK, die in 1882 door de aannnemer R.K. Sybrandy werd gebouwd, is een ontwerp in Eclectische stijl van de Leeuwarder architect H.H. Kramer. De kerk vervangt een middeleeuwse kerk ter p .. Lees verder >>

1882
kerkelijk gebouw

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Oudkatholieke Kerk Oudewater

Oudewater, Leeuweringerstraat 12, Utrecht      4 foto's

Oud Katholieke Kerk. Zaalkerk met gestucadoorde gewelven, midden 19e eeuw, waarvoor neo-romaanse gevel, eind 19e eeuw. Tot de inventaris behoren: altaar met getorste zuilen en altaarstuk; de Aanbidd .. Lees verder >>

Midden 19e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: Ziko van Dijk (CC-BY-SA-3.0-NL)

Inventaris van de R.K.Kerk: communiebank en eenklaviers orgel

De Cocksdorp, Molenlaan 2, Texel, Noord Holland      3 foto's

De R.K.Kerk, welke zelf niet op de lijst wordt geplaatst, bezit een gesneden communiebank, plm. 1700. Eenklaviers orgel, ca. 1750 gemaakt door P. van Assendelft. Lees verder >>

Ca. 1700 (communiebank) ca. 1750 (orgel)
kerkelijk gebouw

Foto: Jcb (CC-BY-SA-3.0-NL)

R.K. Kerk Maria Geboorte, pastorie

Dronryp, Dûbelestreek 16, Menameradiel, Friesland      1 foto

Inleiding De blokvormige PASTORIE, horend bij de Rooms Katholieke Kerk te Dronrijp, bevindt zich aan de zuidzijde van het kerkgebouw en is naar het oosten georiënteerd. Zij ligt aan de hoofdweg met .. Lees verder >>

1939
kerkelijk gebouw

Foto: JohnBoers (CC-BY-SA-3.0-NL)

R.K. pastorie

Afferden, Koningstraat 47, Druten, Gelderland      1 foto

Inleiding De R.K. PASTORIE uit 1890 is gebouwd in neo-romaanse stijl naar een ontwerp van architect Carl Weber (1820 - 1908) uit Roermond. De bouw vond tegelijkertijd plaats met de bouw van de R.K. p .. Lees verder >>

1890
kerkelijk gebouw

Foto: Havang(nl) (CC-BY-SA-3.0)

Voormalige pastorie

Nederweert, Schoolstraat 5, Limburg      2 foto's

Inleiding Voormalige PASTORIE in het centrum van Nederweert, vrij gesitueerd op een nagenoeg rechthoekig perceel op de hoek van de Schoolstraat en Pastoriestraat. Aan de voor-, linker en achterzijde .. Lees verder >>

1883
kerkelijk gebouw

Foto: A ansems (CC-BY-SA-3.0-NL)

Commandeurshof, ten noordoosten van de kerk overblijfselen bestaande uit een hoger gedeelte met zadeldak tussen puntgevels en met natuurstenen banden, ..

Maasland, Commandeurshof 1, Midden Delfland, Zuid Holland      1 foto

Ten noord-oosten van de kerk gelegen overblijfsel van de Commanderie der Balye van Utrecht, bestaande uit een hoger gedeelte met zadeldak tussen puntgevels (XVIc) en met natuurstenen banden, geblokte .. Lees verder >>

Derde kwart 16e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Huis met gevel onder verhoogde lijst

Amsterdam, Herengracht 397, Noord Holland      2 foto's

Huis (XVII B, later verhoogd) met gevel onder verhoogde lijst (XIX A). Lees verder >>

17e/19e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: Rudolphous (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Antonius van Paduakerk

Ulft, Dr Ariënsstraat 1, Oude IJsselstreek, Gelderland      1 foto

De driebeukige KERK heeft een plattegrond in de vorm van een Latijns kruis en is opgebouwd in baksteen (kruisverband). Het hoge middenschip wordt door lagere zijbeuken geflankeerd. De hierdoor ontstan .. Lees verder >>

1914
kerkelijk gebouw

Foto: Ziko-C (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Voormalig bisschoppelijk seminarie

Roermond, Veldstraat 3, Limburg      2 foto's

Voormalig bisschoppelijk seminarie. Gebouw haakvormig, XVIII; aan de straat een sterk gewijzigde lijstgevel met rondboogpoort in geblokte omlijsting; aan de achterzijde een gezwenkte gevel met gemetse .. Lees verder >>

18e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: G.Th. Delemarre - G.Th. Delemarre - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)