Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hoekhuis lange pieterskerkkoorsteeg twee gevelstenen met leeuwenmaskers en opschriften die lijdt en siet doet haet te niet beter benyt dan beclacht alst godt behacht rechte kroonlijst

Resultaten : 2959

Filter(s): Type Gebouw X


Gepleisterd hoekhuis met rechte kroonlijst

Weesp, Slijkstraat 37, Noord Holland      1 foto

Gepleisterd hoekhuis met rechte kroonlijst. Lees verder >>

gebouw

Foto: HenkvD (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Suringarschool

Maastricht, Franciscus Romanusweg 50, Limburg      1 foto

Inleiding Protestantse LAGERE SCHOOL, 1923, in expressionistische stijl. Gebouwd in opdracht van de Vereeniging Suringarschool, naar een ontwerp van architect H.A.M. de Ronde te Maastricht .. Lees verder >>

1923
gebouw

Foto: Otter (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Ev.Luth.Diaconie/Zwaardvegershof

Amsterdam, Staringplein 9, Noord Holland      1 foto

Inleiding In 1907-1909 tot stand gekomen HOF van de Evangelisch Lutherse Gemeente, thans genaamd 'Het Lutherhof', voorheen genaamd 'Evangelisch Lutherse Diaconie- en Zwaardvegershofjes'. De opening vo .. Lees verder >>

1907-1909
gebouw

Foto: Marcel mulder (CC-BY-SA-3.0-NL)

Betlehemsvergadering Voorm. Bethlehemsvergadering

Kampen, Buiten Nieuwstraat 62, Overijssel      6 foto's

Verdiepingloos pand onder dwars zadeldak. Boven de ingang topgeveltje met natuurstenen sierdelen als voluten, leeuwenmaskers, twee gevelstenen en geprofileerde lijsten en verder een kruiskozijn en sie .. Lees verder >>

1631
gebouw

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Ambachtsschool Voorm. Ambachtsschool

Zwolle, Mimosastraat 1, Overijssel      10 foto's

Inleiding De op de hoek van de Hortensialaan en de Mimosastraat gebouwde Ambachtsschool is in 1931-1932 ontworpen door de architecten A. Baart uit Leeuwarden en L. Krook, voormalig stadsarchitect va .. Lees verder >>

1932-'34
gebouw

Foto: Sar, Wouter van der (CC BY-SA 3.0 NL)

De Utrecht, Bijkantoor voorm. bijkantoor van de levensverzekeringsmaatschappij "Utrecht"

Leeuwarden, Tweebaksmarkt 48, Friesland      48 foto's

Voormalig BIJKANTOOR van de levensverzekeringsmaatschappij "Utrecht", gebouwd in 1903/04 naar ontwerp van de architecten A.J.Kropholler en J.F.Staal. Sculptuur van J.Mendes da Costa. Het pand is opge .. Lees verder >>

1903-'04 1904 1903-'04
gebouw

Foto: Catrope (talk) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Reeve De Reeve (voorm. Cellebroedersklooster)

Kampen, Cellebroedersweg 14, Overijssel      5 foto's

De Weeshuizen. Pand met lijstgevel uit 1863, waarachter een bouwlichaam met twee gepleisterde gevels en een smalle gevel met ongepleisterde top. Zadeldak, dat aan een zijde met een schild eindigt. Bal .. Lees verder >>

Ca. 1511 (noordvleugel) 1863 (gevel) 1511 ca. 1511 (noordvleugel) 1863 (gevel)
gebouw

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Marcelis Goverts Gasthuis

Leeuwarden, Noordersingel 54, Friesland      2 foto's

Inleiding GASTHUIS MET POORT, MEMORIESTENEN, TUIN EN TUINHEK, in 1877 naar ontwerp van H.R. Stoett in Neo-Renaissancestijl gebouwd; het poortje, meegenomen uit het oude gasthuis, is Laat-Barok van st .. Lees verder >>

gebouw

Foto: Hoogendijk, C. (CC BY-SA 3.0 NL)

Kaaspakhuis

Bodegraven, Kerkstraat 132, Bodegraven Reeuwijk, Zuid Holland      1 foto

Inleiding Ensemble van twee KAASPAKHUIZEN van de firma Noordhoek en Zn., gelegen tussen de Kerkstraat en Oude Rijn. Het kaaspakhuis dat met de voorgevel grenst aan de Kerkstraat is in 1926 gebouwd na .. Lees verder >>

1926
gebouw

Foto: China Crisis (CC-BY-3.0)

Pakhuis/fabriekspand in sobere eclectische trant uit de tweede helft van de 19de eeuw en naastgelegen kolenloods in art nouveautrant uit 1906, in 1939 ..

Alkmaar, Kanaalkade 16, Noord Holland      1 foto

Inleiding PAKHUIS/FABRIEKSPAND in sobere eclectische trant uit de tweede helft van de 19de eeuw en naastgelegen KOLENLOODS in Art Nouveautrant uit 1906, in 1939 samengevoegd tot één bedrijfspand. D .. Lees verder >>

1870
gebouw

Foto: Dqfn13 (CC-BY-SA-3.0-NL)