Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hoekhuis lange pieterskerkkoorsteeg twee gevelstenen met leeuwenmaskers en opschriften die lijdt en siet doet haet te niet beter benyt dan beclacht alst godt behacht rechte kroonlijst

Resultaten : 183

Filter(s): Type Archeologie X


Karolingische burcht

Haamstede, Het Hoge Burgh, Schouwen Duiveland, Zeeland   

Karolingische burcht. Cirkelvormige aarden wal met gracht. Datering: 9e - 10e eeuw. Voor de percelen of gedeelten van percelen welke zijn gelegen binnen 30 meter uit de as van de Weeldeweg - Burghse R .. Lees verder >>

9e-10e eeuw
archeologie

Terrein met twee wierden

Biessum, t.o. Ossenweg 23 Ossenweg 23 t.o. Ossenweg 23 Delfzijl, Groningen   

Terrein waarin twee wierden. Datering: omstreeks begin jaartelling. Gebleken is echter dat men in het register bij 4 percelen abusievelijk niet vermeld heeft dat het een gedeeltelijke bescherming van .. Lees verder >>

Ca. begin jaartelling 0000 ca. begin jaartelling
archeologie

Terrein met restanten van een schip

Oudeschild, 1792 ZA, Texel, Noord Holland      2 foto's

Op de vindplaats zijn over een gebied van 40 x 15 m aan het bodemoppervlak RESTANTEN VAN EEN SCHIP waargenomen. Tezamen geven die het beeld van een komplete (stuurboord-?) zijde van een schip vanaf he .. Lees verder >>

1638
archeologie

Foto: Galen, Paul van (CC BY-SA 3.0 NL)

Borgharen-Pasestraat

Borgharen, 6200 AA, Maastricht, Limburg   

Terrein met daarin de restanten van een Romeins villacomplex, alsook sporen van Romeinse ambachtelijke activiteiten, een vroeg-middeleeuws inhumatie- grafveld en niet nader te definiƫren bewoningssp .. Lees verder >>

archeologie

Terrein waarin sporen van bewoning uit de Romeinse Tijd

Nijmegen, 6500 AA, Gelderland   

Terrein waarin sporen van bewoning uit de Romeinse Tijd. In Nijmegen-West liggen de resten van de belangrijkste Romeinse stad (Ulpia Noviomagus) die ons land rijk is. Hiervan zijn in het verleden enk .. Lees verder >>

Romeinse tijd
archeologie

Wierde

Appingedam, Meedenlaan t.h.v. Lange Sissen Meedenlaan Lange Sissen Meedenlaan t.h.v. Lange Sissen Groningen   

Terp. Datering: Vermoedelijk middeleeuws. Lees verder >>

Verm. middeleeuws 1500 verm. middeleeuws
archeologie

Terrein waarin Celtic fields

Schaveren, 8160 AA, Epe, Gelderland   

Terrein waarin Celtic fields. Datering: 700 - 10 v. Chr. Gebleken is echter dat men in dit register abusievelijk niet vermeld heeft dat het een gedeeltelijke bescherming betreft. Het perceel N-952 is .. Lees verder >>

700 - 10 v. Chr
archeologie

Terrein waarin fundamenten van een watermolen zich bevinden

Lomm, Watermolen bij Liveldweg Venlo, Limburg      1 foto

Terrein waarin fundamenten van een watermolen. Datering: 16e eeuw. Lees verder >>

16e eeuw
archeologie

Foto: Uthanik (CC-BY-SA-3.0-NL)

Grafheuvel

Doorn, 3940 AA, Utrechtse Heuvelrug, Utrecht   

TERREIN waarin een GRAFHEUVEL. Datering: Neolithicum en/of Bronstijd. Gebleken is, dat het archeologisch monument zodanig is gesitueerd dat kan worden volstaan met de bescherming van slechts een gedee .. Lees verder >>

Neolithicum en/of bronstijd
archeologie

Terrein waarin zich twee hoogten bevinden waarvan op een het Huis te Baarsdorp heeft gestaan, terwijl de andere een vluchtberg/kasteelberg is geweest

's Heer Abtskerke, Baarsdorp Borsele, Zeeland      2 foto's

Terrein waarin zich twee hoogten bevinden waarvan op een het Huis te Baarsdorp heeft gestaan, terwijl de andere een vluchtberg/kasteelberg is geweest. Datering: 13e - 16e eeuw. Lees verder >>

13e - 16e eeuw
archeologie

Foto: Cumulus at nl.wikipedia (CC-BY-SA-3.0-migrated)