Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hervormde kerk in Rottum

Resultaten in en rond Rottum : 14


Betonnen klokkenstoel

Rottum, t.o. Binnendijk 26 Skarsterlân, Friesland      1 foto

In de betonnen klokkestoel een klok uit 1414. Overhuiving afgedekt, met rode pannen. Eigendom van de gemeente. Klokkestoel met klok van anonieme gieter, 1443, diam. 97,2 cm. Lees verder >>

20e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: Udo Ockema (CC-BY-2.5)

Kerk van Oudehaske, orgel

Oudehaske, Badweg 1, Skarsterlân, Friesland      1 foto

AANGEPASTE OMSCHRIJVING BEHORENDE BIJ HET ADEMAORGEL IN DE HERVORMDE KERK, BADWEG 1 TE OUDEHASKE [GEMEENTE SKARSTERLâN] Kerkgebouw vanwege het orgel met één klavier en aangehangen pedaal uit 186 .. Lees verder >>

1869 1906 (plaatsing)
kerkelijk gebouw

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0)

Kerk van Nieuweschoot met klokkenstoel

Heerenveen, Rotstergaastweg 37, Friesland      2 foto's

Zeer eenvoudig kerkje in gotiserende trant met vlakke steunberen. Op het kerkhof klokkestoel. In de vrijstaande houten klokkestoel met zadeldak, een klok van een anonieme gieter, 15e eeuw, diam. 66,8 .. Lees verder >>

15e eeuw (klok in klokkenstoel) waarsch. 17e eeuw (kerk) 1930 (klokkenstoel) 1500 15e eeuw (klok in klokkenstoel) waarsch. 17e eeuw (kerk) 1930 (klokkenstoel)
kerkelijk gebouw

Foto: Jan dijkstra (CC-BY-SA-3.0)

Heilige Geestkerk, orgel

Heerenveen, Crackstraat 13, Friesland      1 foto

R.K. kerk vanwege het orgel, uit 1867, gebouwd door de orgelmakers gebr. Adema te Leeuwarden. Het instrument is, op een paar stomme pijpen na, integraal bewaard gebleven, inclusief de originele windvo .. Lees verder >>

1867 1986 (kast)
kerkelijk gebouw

Heilige Geestkerk

Heerenveen, Crackstraat 13, Friesland      1 foto

Inleiding De KERK, gewijd aan de Heilige Geest, is in 1934-'35 in Heerenveen gebouwd. Het ontwerp (1932), onder Interbellum-architectuur met stijlinvloeden van de Delftse School, is van de hand van a .. Lees verder >>

1932-1933 1933 1932-1933
kerkelijk gebouw

Foto: Udo Ockema (CC-BY-3.0)

Heilige Geestkerk, pastorie

Heerenveen, Crackstraat 13, Friesland      1 foto

Inleiding De PASTORIE van de R.K. kerk, gewijd aan de H. Geest, is als onderdeel van het complex in 1934-'35 in Interbellum-architectuur gerealiseerd naar ontwerp van H.C.M. van Beers uit Huis ter H .. Lees verder >>

1934-1935 1935 1934-1935
kerkelijk gebouw

Doopsgezinde Kerk

Heerenveen, Vermaningsteeg 5, Friesland      8 foto's

Doopsgezinde Vermaning. Met aardig versierde ingangspartij uit 1838 met wapensteen der stichters van de bouw van 1762. Lees verder >>

1762 1838 (ingangspartij)
kerkelijk gebouw

Foto: Udo Ockema (CC-BY-3.0)

Hervormde kerk (Skoattertsjerke)

Oudeschoot, Schoterlandseweg 24, Heerenveen, Friesland      1 foto

Ned. Herv. KERK. In 1752 opgetrokken eenvoudig eenbeukig gebouw met dakruiter. Aan de westgevel gebeeldhouwde aanzetkrullen met datum. In de kerk preekstoel en een herenbank uit de 18e eeuw en twee ui .. Lees verder >>

1752
kerkelijk gebouw

Foto: Udo Ockema (CC-BY-3.0)

Kerk van Haskerhorne. Hervormde kerk vanwege inventaris

Haskerhorne, Haulsterweg 1, Skarsterlân, Friesland      3 foto's

De Herv. Kerk vanwege 17e eeuwse preekstoel en doophek, een 16e eeuwse, een 17e eeuwse en drie 18e eeuwse zerken. En een vroeg 18e eeuws orgel met een klavier, in 1873 in Haskerhorne geplaatst. Mechan .. Lees verder >>

16e eeuw (grafzerk) 17e eeuw (preekstoel, doophek, grafzerk) ca. 1740 (orgelkast) ca. 1760 (orgel, geplaatst in 1873) 18e eeuw (drie grafzerken)
kerkelijk gebouw

Foto: Pa3ems (CC-BY-SA-3.0)

Rotondekerk

Terband, Pastorielaan 12, Heerenveen, Friesland      3 foto's

Ned. Herv. KERK. Door Th. Romein in 1843 opgetrokken kerk. Preekstoel XVII. In de kerk drie grote gebeeldhouwde zerken van de familie Crak-Lyclama van Nijeholt. Eenklaviers orgel in 1887 door L. van D .. Lees verder >>

1843 1984-1985 (restauratie)
kerkelijk gebouw

Foto: Udo Ockema (CC-BY-3.0)