Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hervormde kerk in Enspijk

Resultaten in en rond Enspijk : 22


R.K. kerk en pastorie: kerkgebouw

Rumpt, Schuttersteeg 2, Geldermalsen, Gelderland      1 foto

Omschrijving onderdeel A Het éénschepige KERKGEBOUW heeft een zadelkap waaronder ook de PASTORIE is opgenomen. De baksteengevels zijn gemetseld in kruisverband. De kerk telt vijf traveeën en de p .. Lees verder >>

1851-1852
kerkelijk gebouw

Foto: Michielverbeek (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

R.K. kerk en pastorie: tuinmuren, kerkhofmuren en hekwerken

Rumpt, Schuttersteeg 2, Geldermalsen, Gelderland      1 foto

Omschrijving onderdeel B: TUINMUREN, KERKHOFMUREN EN HEKWERKEN Op het kerkgebouw sluit aan een een TUINMUUR aan de zijde van de Schuttersteeg. Deze tuinmuur is in baksteen gemetseld en voorzien van .. Lees verder >>

1851-1900
tuin park landgoed

Toren der hervormde kerk

Deil, Deilsedijk 25, Geldermalsen, Gelderland      2 foto's

Toren der Herv.Kerk. Voorzover de ondergeledingen betreft romaans tufstenen bouwwerk, verlevendigd door spaarnissen, met in de westgevel ingebroken gotische ingangsnis, waarin het venster boven de toe .. Lees verder >>

Mogelijk 16e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: P.J,L Laurens (CC-BY-SA-3.0)

kerkelijk gebouw

Deil, Deilsedijk 25, Geldermalsen, Gelderland      45 foto's

Herv.Kerk. De uit 1843 daterende Hervormde Kerk vanwege een twaalflichtskroon, 18e eeuw en drie grafzerken. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: Petervanmeurs (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde Kerk: twaalflichtskroon, 18e eeuw en drie grafzerken

Deil, Deilsedijk 25, Geldermalsen, Gelderland      1 foto

Uit 1843 daterend KERKZAALTJE behorende bij de reeds beschermde romaanse toren; een met uitzondering van de oostgevel gepleisterd (wit met zwarte plint) 5 traveeën lang gebouw onder met blauwe, verbe .. Lees verder >>

18e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: Galen, Paul van (CC BY-SA 3.0 NL)

O.L.Vrouw Geboortekerk: kerkhofmuur

Gellicum, Hoogeindseweg 1, Geldermalsen, Gelderland      1 foto

Inleiding Kerkhofmuur ten zuiden van het kerkgebouw van de R.K. kerk van Onze Lieve Vrouwe Geboorte. De muur sluit in het westen aan tegen het rechthuis en in het oosten tegen de kosterswoning en oms .. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: John Scholte (CC-BY-SA-3.0-NL)

Rechthuis tegen westgevel toren

Gellicum, Kerkweg 5, Geldermalsen, Gelderland      1 foto

Rechthuis. Tegen de westgevel van de toren het uit omstreeks 1630 daterende rechthoekige Rechthuis, welks zadeldak aan de westzijde wordt afgesloten door een puntgevel met vlechtingen. De begane-gron .. Lees verder >>

1630
gebouw

Foto: Petervanmeurs (CC-BY-SA-3.0-NL)

O.L.Vrouw Geboortekerk

Gellicum, Kerkweg 5, Geldermalsen, Gelderland      3 foto's

R.K. Kerk van O.L.Vrouw Geboorte. Laat-gotische dorpskerk, in de huidige vorm ontstaan door verbouwing en uitbreiding van een oudere kerk in het begin der 16e eeuw. Schip, gedekt door een uit ca. 183 .. Lees verder >>

Begin 16e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: Petervanmeurs (CC-BY-SA-3.0-NL)

O.L.Vrouw Geboortekerk: toren

Gellicum, Kerkweg 5, Geldermalsen, Gelderland      2 foto's

Toren der R.K. Kerk. Laat-gotisch bouwwerk uit de eerste helft der 16e eeuw. De bovenste drie geledingen hebben een versiering met korfboognissen en tegen de noord- en zuidgevel staan zware steunberen .. Lees verder >>

Eerste helft 16e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: Petervanmeurs (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Hervormde kerk

Rhenoy, Dorpsstraat 43, Geldermalsen, Gelderland      3 foto's

Herv. Kerk. Eenbeukig, bakstenen gebouw, grotendeels nieuw opgetrokken in 1836 (steen a.d. oostzijde) met driezijdige sluiting aan de oostzijde en spitsboogvensters. Aan de westzijde een overblijfsel .. Lees verder >>

1836 (steen a.d. oostzijde), resten 15e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: Instandhouder (CC-BY-SA-3.0)