Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hervormde kerk grafzerken

Resultaten : 4738


Hervormde kerk

Zuiderwoude, Zuiderwouder Dorpsstraat 1, Waterland, Noord Holland      2 foto's

Hervormde kerk. Bakstenen zaalkerk met houten toren op de fa├žade, 1877. Preekstoel en houten lezenaar, XVII. Enige grafzerken. In de bestaande kas, gemaakt door H. Knipscheer in 1877, een eenklaviers .. Lees verder >>

1877
kerkelijk gebouw

Foto: Hnapel (CC-BY-SA-3.0-NL)

kerkelijk gebouw

Deil, Deilsedijk 25, Geldermalsen, Gelderland      45 foto's

Herv.Kerk. De uit 1843 daterende Hervormde Kerk vanwege een twaalflichtskroon, 18e eeuw en drie grafzerken. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: Petervanmeurs (CC-BY-SA-3.0-NL)

Voorm. hervormde kerk, muurresten met herdenkings- en wapenstenen en kerkvloer met grafzerken

Gorredijk, Kerkewal 9, Opsterland, Friesland      2 foto's

Herv. Kerk. Kerkgebouw wegens zes herdenkings- en wapenstenen in de gevel; en wegens inventaris, bestaande uit 17e eeuwse preekstoel met achterschot en klankbord. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde Kerk

Groesbeek, Kerkstraat 6, Gelderland      1 foto

Herv. Kerk. De kerk bestaat uit het 15e eeuwse koor der gotische parochiekerk, waarbij tijdens de restauratie in 1953 een nieuw schip in pseudo-gotische vormen werd opgetrokken. De kerk bezit een zand .. Lees verder >>

15e eeuw 1400 15e eeuw
kerkelijk gebouw

Klokkenstoel bij Hervormde kerk

Hiaure, Hantumerwei 4, Dongeradeel, Friesland      2 foto's

De Hervormde kerk uit 1869 die zelf niet op de lijst wordt geplaatst, bezit een klokkenstoel met klok van anonieme gieter uit de 15e eeuw?, diam. 66 cm. Mechanisch torenuurwerk, eerste kwart 20e eeuw .. Lees verder >>

15e eeuw (klok) 17e en 18e eeuw (twee grafzerken) 1869 (kerk) 1900-1925 (uurwerk) 1979-'80 (rest. uurwerk)
kerkelijk gebouw

Foto: Gouwenaar (PD)

Hervormde kerk Voorm. hervormde kerk Oud Beets, drie grafzerken

Beetsterzwaag, Kerkepad West 10, Opsterland, Friesland   

De kerk uit 1889 komt voor bescherming in aanmerking uitsluitend wegens drie gebeeldhouwde zerken van de families Lycklama en Scheltinga, 18e eeuw. Klokkestoel met gelui van twee klokken, waarvan een .. Lees verder >>

18e eeuw 1800 18e eeuw
kerkelijk gebouw

Nederduitsch Hervormde bakstenen kruiskerk

Langerak, Lekdijk 151, Liesveld, Zuid Holland      1 foto

Ned. Hervormde Kerk. Bakstenen gotische dorpskerk met driezijdig gesloten koor zonder steunberen (mogelijk XIV), breed, eenbeukig schip met lagere transeptarmen (XVI). De kerk wordt overdekt door ho .. Lees verder >>

14e eeuw (koor) 16e eeuw (schip) ca. 1500 (toren) 1912 (restauratie) 1969 (restauratie)
kerkelijk gebouw

Foto: Ttjpleizier (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde Kerk

Nieuwland, Dorpsplein 2, Zederik, Zuid Holland      1 foto

Herv. Kerk. Laat-gotische DORPSKERK met in oorsprong driebeukig schip, waarvan de zijbeuken in 1866 zijn afgebroken. Koor met driezijdige sluiting. Inwendig houten tongewelven en trekbalken op korb .. Lees verder >>

15e eeuw 1955-1957 (rest.)
kerkelijk gebouw

Foto: JHGS (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde Dorpskerk

Andelst, Kerkstraat 22, Overbetuwe, Gelderland      19 foto's

Herv. Kerk. Dorpskerk, bestaande uit een vroeg-romaans, eenbeukig schip waarvan de zuidmuur opgetrokken uit veldkeien, terwijl de noordmuur in 1794 vernieuwd is. Het veelhoekig gesloten, in 1440 gebou .. Lees verder >>

Verscheidene, oudste 1440 1440 Verscheidene, oudste 1440
kerkelijk gebouw

Foto: Havang(nl) (CC-Zero)

Nederlands Hervormde Kerk en inventaris

Hazerswoude Dorp, Dorpsstraat 64, Rijnwoude, Zuid Holland      1 foto

Ned.Herv.Kerk. Eenvoudige zaalkerk, gebouwd in 1646, met veelhoekige sluiting en houten overwelving. Aan de noordzijde van de kerk een portaal met fronton, omstreeks 1800. Kerk gerestaureerd 1946-'49. .. Lees verder >>

1646
kerkelijk gebouw

Foto: M.Minderhoud (CC-BY-SA-3.0-migrated)