Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hervormde+kerk+sint gertrudiskerk in Achlum

Resultaten in en rond Achlum : 2

Filter(s): Woonplaats_facets Achlum X


Gertrudiskerk (Hervormde kerk)

Achlum, De Terp 1, Franekeradeel, Friesland      14 foto's

Ned.Herv.Kerk en toren op kerkhof. Op een terp gelegen kerkgebouw bestaand uit vooral aan de noordzijde goed zichtbare romaanse tufstenen schipmuren, gekarakteriseerd door een spaarveld met rondboogf .. Lees verder >>

Ca. 1100 (schip) eind 15e eeuw (toren, verb. kerk) 1790 (houten torenopbouw) 1100 ca. 1100 (schip) eind 15e eeuw (toren, verb. kerk) 1790 (houten torenopbouw)
kerkelijk gebouw

Kleasterpleats De Kleasterpleats (It Jonkerskip)

Achlum, Jonkerschap 1, Franekeradeel, Friesland      19 foto's

Inleiding In aanleg vroeg 18de-eeuwse of oudere BOERDERIJ met aangebouwde vermoedelijk nog eerste helft 19de-eeuwse STELPBOERDERIJ, gelegen op omgracht terrein. Het bedrijfsgedeelte (schuur) is blij .. Lees verder >>

1679 (schuur) ca. 1700 (voorhuis) 1790 (verb. schuur) 1870 (herb. schuur) 19e eeuw (aanbouw)
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)