Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Herenstraat in Wageningen

Resultaten in en rond Wageningen : 12


Latijnse School

Wageningen, Molenstraat 8, Gelderland      2 foto's

V.m. Latijnse School. Omstreeks het midden der 19e eeuw geheel gepleisterd en gewijzigd gebouw, dat in de gevel aan de Herenstraat een steen bezit, waarop "Gymnasium Vadense. Exstructum Anno MDCCXXIV. Lees verder >>

1746, 1850 (verb.), 1881 (verb.)
gebouw

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Fragment stadsmuur

Wageningen, Molenstraat 16, Gelderland      5 foto's

Aan de oostzijde der oude stad, evenwijdig met de Herenstraat tussen de Kasteelsegang en de Molenstraat een fragment van de stadsmuur, dat thans de begrenzing vormt van de tuin van het gebouw der Land .. Lees verder >>

Eind 16e eeuw
militair object

Foto: Basvb (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Monumentaal blok herenhuizen

Wageningen, Herenstraat 23, Gelderland      2 foto's

Monumentaal blok herenhuizen uit plm 1860. Het middengedeelte is bekroond met een fronton. Het pand is karakteristiek voor de gedaanteverwisseling die Wageningen in de tweede helft van de 19e eeuw ond .. Lees verder >>

Circa 1860
woonhuis

Foto: Basvb (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Rozendaelse onderdeel Rozendaelse huizen

Wageningen, Herenstraat 14, Gelderland      3 foto's

Pand, deel uitmakend van de "Herenhuizen". Een monumentaal geheel vormend van een blok van vijf herenhuizen. Bouwjaar 1738-1739. Vensters met schuiframen. Lees verder >>

1738-1739
woonhuis

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Stadsgracht

Wageningen, Centrum Gelderland      6 foto's

Rondom de gehele oude stad het beloop van de stadsgracht met uitzondering van de gracht tussen de aan te leggen Plantsoenweg en de door te trekken Herenstraat, van belang uit oogpunt van krijgshistori .. Lees verder >>

militair object

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Rozendaelse onderdeel Rozendaelse huizen

Wageningen, Herenstraat 12, Gelderland   

Pand, deel uitmakend van de "Herenhuizen". Een monumentaal geheel vormend van een blok van vijf herenhuizen. Bouwjaar 1738-1739. Vensters met schuiframen. Lees verder >>

1738-1739
woonhuis

Rozendaelse onderdeel Rozendaelse huizen

Wageningen, Herenstraat 10, Gelderland   

Pand, deel uitmakend van de "Herenhuizen". Een monumentaal geheel vormend van een blok van vijf herenhuizen. Bouwjaar 1738-1739. Vensters met schuiframen. Lees verder >>

1738-1739
woonhuis

Rozendaelse onderdeel Rozendaelse huizen

Wageningen, Herenstraat 8, Gelderland   

Pand, deel uitmakend van de "Herenhuizen". Een monumentaal geheel vormend van een blok van vijf herenhuizen. Bouwjaar 1738-1739. Vensters met schuiframen. Lees verder >>

1738-1739
woonhuis

Rozendaelse onderdeel Rozendaelse huizen

Wageningen, Herenstraat 6, Gelderland      1 foto

PAND, deel uitmakend van de "Herenhuizen". Een monumentaal geheel vormend van een blok van vijf herenhuizen. Bouwjaar 1738-1739. Vensters met schuiframen. Lees verder >>

1738-1739
woonhuis

Foto: Basvb (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Herenhuis

Wageningen, Herenstraat 7, Gelderland      2 foto's

Fraai herenhuis, eind XVIII, begin XIX. Goede gesneden kroonlijst. Vensters met roedenverdeling. Gepleisterde gevel. Deuromlijsting met pilasters en hoofdgestel. Lees verder >>

19e eeuw (met gebruikmaking van oudere bouwdelen) 1800 19e eeuw (met gebruikmaking van oudere bouwdelen)
woonhuis

Foto: Basvb (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)