Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Grote of st lebuanuskerk

Resultaten : 29

Filter(s): Type Kasteel-buitenplaats X | Provincie Friesland X


Villa in overgangsstijl, koetshuis

St. Jacobiparochie, Oosteinde 38, Het Bildt, Friesland   

Inleiding Het KOETSHUIS, nu garage, hoort bij de dokterswoning die in 1915 gebouwd is, in opdracht van Tj. Wassenaar, arts in St. Jacobiparochie. De architect, G.J. Veenstra, heeft het woonhuis en ko .. Lees verder >>

1915
kasteel buitenplaats

Haskerazathe, koetshuis

Jelsum, Haskedyk 2, Leeuwarderadeel, Friesland   

Inleiding Het KOETSHUIS met paardenstalling van de boerderij Haskerazathe is onder Overgangsarchitectuur gebouwd. Hoewel hiervan geen bouwdatum en architect bekend zijn, bestaat op stilistische gron .. Lees verder >>

Ca. 1900-1920 1920 ca. 1900-1920
kasteel buitenplaats

Schatzenburg, hoofdgebouw

Dronryp, Eastryp 1, Menameradiel, Friesland      1 foto

Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW ( Huis Schatzenburg), staat op restanten van de fundering van een oudere voorganger en werd in 1725-1727 gebouwd als buitenhuis met een breedte van zeven travee .. Lees verder >>

1725-'27 (fundering ouder) 1999-2000 (rest.) 1727 1725-'27 (fundering ouder) 1999-2000 (rest.)
kasteel buitenplaats

Foto: Kasteelbeer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Fogelsangh 01 Fogelsangh State, hoofdgebouw

Veenklooster, Kleasterwei 1, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland      66 foto's

HOOFDGEBOUW. Met de voor- en achtergevel loodrecht op de as Kleasterwei en Keningswei gelegen bakstenen gepleisterd hoofdgebouw, licht okergeel geschilderd, op rechthoekige grondslag, dat met de twee .. Lees verder >>

1644 ca. 1734 (uitbr.) 1783-'93 (verb.) 1843 (uitbr.) 1872 (verb.) 1977-'78 (rest.)
kasteel buitenplaats

Foto: Brimz (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Camminghahuis of Sjaerdemahuis

Franeker, Voorstraat 2, Franekeradeel, Friesland      100 foto's

Cammingha- of Sjaerdemahuis. Uit gedeeltelijk opnieuw gebruikte rode en gele baksteen opgetrokken complex, bestaande uit twee ten opzichte van elkaar verspringende delen, die elk worden gedekt door e .. Lees verder >>

Rond 1400 (oorspr.) midden 15e eeuw (westdeel) late 15e eeuw (houtskelet en kap) begin 16e eeuw (oostdeel) 1969-'72 (restauratie) 1400 rond 1400 (oorspr.) midden 15e eeuw (westdeel) late 15e eeuw (hou ..
kasteel buitenplaats

Foto: Bouwe Brouwer (CC-BY-SA-2.5,2.0,1.0)

Vijversburg, westelijk bouwhuis

Hurdegaryp, Rijksstraatweg 10, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

WESTELIJK BOUWHUIS. Bouwhuis op bakstenen onderbouw met wit geschilderde houten gevels van brede planken in horizontaal verband, op langwerpig rechthoekige grondslag onder rieten schilddak met overste .. Lees verder >>

19e eeuw 1900 19e eeuw
kasteel buitenplaats

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

kasteel buitenplaats

Oentsjerk, Rengersweg 98, Tytsjerksteradiel, Friesland   

Omschrijving KWEEKBAK (9) op rechthoekige plattegrond, de langszijden vier lagen baksteen hoog, de bovenkanten met cement aangestreken, puntgeveltje aan de noordkant, een dito afgebrokkeld aan de zui .. Lees verder >>

kasteel buitenplaats

Klein Jagtlust, stenen koetshuis

Oranjewoud, Koningin Julianaweg 73, Heerenveen, Friesland      1 foto

Omschrijving onderdeel 6: STENEN KOETSHUIS. Rechts achter het hoofdhuis staat het koetshuis. Het is vóór 1858 gebouwd en volgens een gedenksteen in 1873 vergroot. Het koetshuis is een gepleisterd .. Lees verder >>

Voor 1858 1858 voor 1858
kasteel buitenplaats

Foto: Hillz (CC-BY-SA-3.0-NL)

Huize Voormeer

Heerenveen, Heideburen 97, Friesland      2 foto's

Omschrijving onderdeel 1 (Heideburen 97): HOOFDGEBOUW (Huize Voormeer). Het huis is ontstaan in 1753-1755 in opdracht van Anna Maria de Jong en de vervener Nicolaas van Heloma, ter vervanging van ee .. Lees verder >>

1753-1755 verbouwd rond 1780 en in 1846 1977 (restauratie) 1755 1753-1755 verbouwd rond 1780 en in 1846 1977 (restauratie)
kasteel buitenplaats

Foto: Gensnet at nl.wikipedia (CC-BY-SA-3.0-migrated)

Poptaslot (Heringastate)

Marsum, Slotleane 1, Menameradiel, Friesland      26 foto's

Heringastate of z.g. Popta-slot. In 1906-'08 sterk gerestaureerde in aanleg 16e-eeuwse stins, in de 17e eeuw gewijzigd, in de 18e eeuw met een vleugel vergroot. Poortgebouw uit 1631 met door trappen .. Lees verder >>

1500-1550 1631 (ingangstoren) 1780 (uitbr.) 19e eeuw (uitbr.) 1906-'08 (rest.) kort daarna: serre 1550 1500-1550 1631 (ingangstoren) 1780 (uitbr.) 19e eeuw (uitbr.) 1906-'08 (rest.) kort daarna: serre
kasteel buitenplaats

Foto: http://picasaweb.google.com/molenaarserf (CC-BY-3.0)