Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Grote buren in Wergea

Resultaten in en rond Wergea : 17


Sint-Martinuskerk, pastorie

Wergea, Kerkbuurt 22, Boarnsterhim, Friesland   

Inleiding De PASTORIE in Eclectische trant is gebouwd tussen 1860 en 1862, gelijktijdige met de kerk; zij is ermee verbonden door een tussenlid, vermoedelijk vroeger een koetshuis. Het ontwerp van de .. Lees verder >>

1860-'62 1862 1860-'62
kerkelijk gebouw

Urinoir

Wergea, Grote Buren 2, Boarnsterhim, Friesland   

Inleiding Het betonnen URINOIR staat tegenover de kerk aan de dorpskade en loost op de Wargaastervaart. De vormgeving van het urinoir is afgeleid van de gietijzeren voorbeelden die wegens de vorm van .. Lees verder >>

Ca. 1930 1930 ca. 1930
overig

Hervormde pastorie Voorm. hervormde pastorie en baarhuisje

Wergea, Grote Buren 1, Boarnsterhim, Friesland   

Inleiding WOONHUIS (voormalige pastorie) met landschappelijk aangelegde TUIN, ijzeren HEKWERK en (voormalig) BAARHUISJE. Het geheel is markant gelegen in de kern van het als beschermd gezicht geregi .. Lees verder >>

1878
kerkelijk gebouw

Pand met onlijste ingang en gesneden consoles aan de kroonlijst onder hoog zadeldak met voorschild met versierde dakkapel en topschoorsteen

Wergea, Grote Buren 30, Boarnsterhim, Friesland      1 foto

Midden 19e eeuws pand onder hoog zadeldak met voorschild, waarboven topschoorsteen. Omlijste ingang en twee van de drie vensters met zes ruiten. Gesneden consoles aan de kroonlijst. Dakkapel met pilas .. Lees verder >>

Midden 19e eeuw 1850 midden 19e eeuw
woonhuis

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Timmerwerkplaats annex annex schaatsmakerij

Wergea, Leeuwarderweg 4, Boarnsterhim, Friesland   

Inleiding De TIMMERWERKPLAATS annex schaatsmakerij onder traditioneel-ambachtelijke baksteenarchitectuur is omstreeks 1875 gebouwd, vrijwel zeker naar ontwerp van en uitgevoerd door de timmerman K.K. .. Lees verder >>

Laatste kwart 19e eeuw
nijverheid industrie

Weduwenhofje van Vrouck van Popma

Wergea, Kleine Buren 19, Boarnsterhim, Friesland   

Weduwenhofje van Vrouck van Popma, 1664 gesticht, 1864 herbouwd. Typische staal van deftige bouwtrant uit die tijd met gepleisterde velden in pilasters, die de gevel in vier traveeën delen, waarin t .. Lees verder >>

1664 (stichting) 1864 (herb.)
gebouw

Gerkema Zathe

Warstiens, Oeble-om-wei 3, Boarnsterhim, Friesland   

Inleiding De BOERDERIJ van het type Stelp, genaamd Gerkema zathe (ook wel: Gerkema-state), is gebouwd in 1899 onder Eclectische baksteenarchitectuur. Het gedrukte bestek (69 pagina's) en het ontwerp .. Lees verder >>

1899
boerderij

Sint-Martinuskerk. Hervormde kerk

Wirdum, Hôf 14, Leeuwarden, Friesland      1 foto

Nederlands Hervormde kerk, eenbeukige kern, XIV, met westelijke vergroting XVIII, toren uit 1806. In de kerk orgel uit 1799, vier herenbanken, twee wapenborden, XVIII. Grote zerk, 1631. Klokkestoel m .. Lees verder >>

Oorspr. 12e eeuw 13e eeuw (uitbr./verb.) 14e eeuw (zuidtoren) 17e eeuw (sloop westtoren) 1716 (verb.) 1806 (beklamping toren) 19e eeuw (ramen) 1200 oorspr. 12e eeuw 13e eeuw (uitbr./verb.) 14e eeuw (z ..
kerkelijk gebouw

Foto: Bouwe Brouwer (CC-BY-SA-3.0-migrated)

Hervormde kerk, voorm. pastorie met koetshuis en hek

Wirdum, Hôf 1, Leeuwarden, Friesland   

Inleiding Voormalige PASTORIEWONING met KOETSHUIS en HEK, in respectievelijk Eclectische en Neo-Classicistische Stijl ontworpen door de Leeuwarder architect Jurjen Bruns en in 1875 gebouwd door aanne .. Lees verder >>

1875
kerkelijk gebouw

Woonhuis in eclectische stijl met neo-classicistische elementen

Wirdum, Lytse Buorren 14, Leeuwarden, Friesland   

Inleiding Representatief WOONHUIS, in 1863 gebouwd in een ingetogen Eclectische Stijl met Neo-Classicistische elementen in de gesloten bebouwing van de dorpskern. Het is een vroeg exemplaar van dit w .. Lees verder >>

1863
woonhuis