Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Grote boerderij met voorhuis tussen topgevels waarop schoorstenen met bord in Jannum

Resultaten in en rond Jannum : 10

Filter(s): Type Boerderij X


Keuterijtje Voorm. keuterijtje op het niet afgegraven deel van de terp

Jannum, Tsjerkestrjitte 6, Ferwerderadiel, Friesland   

Inleiding Voormalig keuterijtje, gelegen op het niet afgegraven gedeelte van de terp van Jannum, even ten westen van de Romaanse kerk. In aanleg wellicht nog 17de-eeuws gebouw dat in de vroege 19de e .. Lees verder >>

Wellicht 17e eeuw vroege 19e eeuw (verb.) 1700 wellicht 17e eeuw vroege 19e eeuw (verb.)
boerderij

Grote boerderij met voorhuis tussen topgevels waarop schoorstenen met bord

Jannum, Tsjerkestrjitte 1, Ferwerderadiel, Friesland   

Grote boerderij met 19e eeuws gaaf voorhuis tussen topgevels waarop schoorstenen met bord. Lees verder >>

19e eeuw (voorhuis) 1900 19e eeuw (voorhuis)
boerderij

Kop-hals-rompboerderij met voorhuis onder zadeldak tussen puntgevels met topschoorstenen waarop borden

Jislum, Hikkaarderdyk 12, Ferwerderadiel, Friesland   

Gave BOERDERIJ van het kop-hals-romptype; het woongedeelte onder zadeldak tussen puntgevels met topschoorstenen waarop borden, omgaande houten goot op blokken; het achterste gedeelte van het woonhuis .. Lees verder >>

1827
boerderij

Roorda-State

Ginnum, Roordastrjitte 7, Ferwerderadiel, Friesland   

Roorda-State. BOERDERIJ met dwars voorhuis onder schilddak met hoekschoorstenen waarop borden. Omlijste ingang in het midden, zesruitsvensters, mooi gelegen op een omgracht terrein ten westen van de .. Lees verder >>

Ca. 1860 1860 ca. 1860
boerderij

Starkenborch

Sibrandahûs, Burdaarderstrjitwei 10, Dantumadiel, Friesland   

Grote boerderij van het stelptype; voorhuis onderkelderd met twee melkkelders; ingang in het midden bereikbaar langs stoep. Boven de ingang stichtingssteen uit 1868, terzijde lage zoldervensters. Tops .. Lees verder >>

1868
boerderij

Tjaardastate

Rinsumageast, Van Aylvawei 32, Dantumadiel, Friesland   

Inleiding De grote kop-hals-romp BOERDERIJ staat aan de rand van de dorpsbebouwing ten zuiden van het dorp. De boerderij is gebouwd omstreeks het derde kwart van de 19de eeuw in Ambachtelijk-traditio .. Lees verder >>

Ca. 1860 (voorhuis, bedrijfsdeel mog. ouder 1860 ca. 1860 (voorhuis, bedrijfsdeel mog. ouder
boerderij

Kop-hals-romp-boerderij met kap tussen puntgevels met topschoorstenen waarop borden

Ferwert, It Kleaster 3, Ferwerderadiel, Friesland      6 foto's

Op terp gelegen kop-hals-romp-boerderij, waarvan de kap tussen puntgevels met topschoorstenen waarop borden. In puntgevel kop steen met jaartal 1806, in ankers op achtermuur 1887, woongedeelte met twe .. Lees verder >>

1806 (voorhuis) 1887 (schuur)
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kop-hals-rompboerderij met voorhuis met omlopende goot, houten geveldaklijsten en schoorstenen waarop borden

Readtsjerk, Hjelburd 7, Dantumadiel, Friesland   

Boerderij van het kop, hals-romptype. Gaaf voorhuis met schoorstenen waarop borden, omlopende goot, houten geveldaklijsten. Bakhuis en bijschuur. Lees verder >>

Mog. late 18e eeuw 1799 mog. late 18e eeuw
boerderij

Kop-hals-rompboerderij met in de langsrichting aangebouwde schuur en met vrijstaande schuur

Ferwert, It Kleaster 1, Ferwerderadiel, Friesland   

18e eeuwse kop-hals-romp boerderij met in de langsrichting aangebouwde schuur en vrijstaande schuur; het bedrijfsgedeelte is met ankers gedateerd 1789. Kop en hals zijn mogelijk vroeger in de 18e eeu .. Lees verder >>

1789 (schuur)
boerderij

Kop-hals-rompboerderij gedeeltelijk opgetrokken van kloostermoppen op omgracht terrein met boomsingel

Waaxens, Tsjessenswei 3, Dongeradeel, Friesland      1 foto

18e eeuwse boerderij van kop-hals-romptype, gedeeltelijk opgetrokken van kloostermoppen. Gelegen op omgracht terrein met boomsingel. Lees verder >>

18e eeuw 1800 18e eeuw
boerderij

Foto: Gouwenaar (PD)