Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Grote boerderij met voorhuis tussen topgevels waarop schoorstenen met bord in Jannum

Resultaten in en rond Jannum : 26


Kerk van Hogebeintum

Hegebeintum, Hege Tsjerkewei 2, Ferwerderadiel, Friesland      10 foto's

HERV.KERK. Op hoge terp landelijk nog grotendeels uit tufsteen bestaand kerkje van hoge ouderdom, gesloten door ronde koorsluiting; toren uit 1717. 18e eeuwse preekstoel met achterschot en klankbord .. Lees verder >>

Begin 12e eeuw (kerk) ca. 1200 (uitbr.) begin 13e eeuw (toren) ca. 1550 (verb.) 1717 (herb. toren) 1962-'65 (rest.) 1101 begin 12e eeuw (kerk) ca. 1200 (uitbr.) begin 13e eeuw (toren) ca. 1550 (verb.) ..
kerkelijk gebouw

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kop-hals-romp-boerderij met kap tussen puntgevels met topschoorstenen waarop borden

Ferwert, It Kleaster 3, Ferwerderadiel, Friesland      6 foto's

Op terp gelegen kop-hals-romp-boerderij, waarvan de kap tussen puntgevels met topschoorstenen waarop borden. In puntgevel kop steen met jaartal 1806, in ankers op achtermuur 1887, woongedeelte met twe .. Lees verder >>

1806 (voorhuis) 1887 (schuur)
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Marmeermin De Marmeermin

Dokkum, aan het Geestmermeer Geestmermeer aan het Geestmermeer Dongeradeel, Friesland      3 foto's

Inleiding. POLDERMOLEN "De Mearmin". Mooi in de Geastmermearpolder gelegen achtkantige monniksmolen of grondzeiler, afkomstig uit Roodkerk waar hij in 1892 werd gebouwd ter bemaling van Sytsma's pold .. Lees verder >>

1892 1969 (herb. op huidige locatie)
molen

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kop-hals-rompboerderij met voorhuis met omlopende goot, houten geveldaklijsten en schoorstenen waarop borden

Readtsjerk, Hjelburd 7, Dantumadiel, Friesland   

Boerderij van het kop, hals-romptype. Gaaf voorhuis met schoorstenen waarop borden, omlopende goot, houten geveldaklijsten. Bakhuis en bijschuur. Lees verder >>

Mog. late 18e eeuw 1799 mog. late 18e eeuw
boerderij

Kop-hals-rompboerderij met in de langsrichting aangebouwde schuur en met vrijstaande schuur

Ferwert, It Kleaster 1, Ferwerderadiel, Friesland   

18e eeuwse kop-hals-romp boerderij met in de langsrichting aangebouwde schuur en vrijstaande schuur; het bedrijfsgedeelte is met ankers gedateerd 1789. Kop en hals zijn mogelijk vroeger in de 18e eeu .. Lees verder >>

1789 (schuur)
boerderij

Kop-hals-rompboerderij gedeeltelijk opgetrokken van kloostermoppen op omgracht terrein met boomsingel

Waaxens, Tsjessenswei 3, Dongeradeel, Friesland      1 foto

18e eeuwse boerderij van kop-hals-romptype, gedeeltelijk opgetrokken van kloostermoppen. Gelegen op omgracht terrein met boomsingel. Lees verder >>

18e eeuw 1800 18e eeuw
boerderij

Foto: Gouwenaar (PD)