Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Groate kerk hervormde kerk op ommuurd kerkhof

Resultaten : 17

Filter(s): Type Gebouw X | Provincie Groningen X


Hervormd catechisatielokaal (De Schakel)

Warffum, Kerkstraat 9, Eemsmond, Groningen      1 foto

Inleiding VERENIGINGSGEBOUW van de Nederlands Hervormde kerk recentelijk genaamd `De Schakel' omstreeks 1840 gebouwd in een Ambachtelijk-traditionele stijl. Na de Franse overheersing legde koning Wil .. Lees verder >>

Ca. 1840 ca. 1860-1870 (uitbr.) 1960 (uitbr.) 1840 ca. 1840 ca. 1860-1870 (uitbr.) 1960 (uitbr.)
gebouw

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Middengasthuis (Kleine Rozenstraat)

Groningen, Kleine Rozenstraat 8, Groningen      2 foto's

Inleiding GASTHUIS MET TOEGANGSPOORT, genaamd 'kleine' Midden Gasthuis, gesitueerd aan de zuidzijde van de Kleine Rozenstraat, bestaande uit woningen aan weerszijden van de poort evenwijdig aan de str .. Lees verder >>

1873
gebouw

Foto: AnRe photography (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Armenhuis Voorm. Armenhuis (Werkhuis)

Hornhuizen, Tammingastraat 38, De Marne, Groningen   

Inleiding WERKHUIS van de Nederlands Hervormde kerk van Hornhuizen gebouwd in het derde kwart van de 19de eeuw in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant. Het pand is nu in gebruik als woonhuis. In d .. Lees verder >>

1870-1875 1875 1870-1875
gebouw

Middengasthuis (Grote Leliestraat)

Groningen, Grote Leliestraat 51, Groningen      1 foto

Inleiding GASTHUIS MET TOEGANGSPOORT, genaamd het Midden Gasthuis, gesitueerd aan een groot binnenterrein aan de noordzijde van de Grote Leliestraat, gebouwd in 1895 in opdracht van de Nederduitsch .. Lees verder >>

1895
gebouw

Foto: Bert Kaufmann (CC-BY-SA-3.0-NL)

Dorpsschool Voorm. dorpsschool ('t Ol Schoultje)

Huizinge, Torenstraat 1, Loppersum, Groningen      1 foto

Inleiding SCHOOLGEBOUW, genaamd `'t Ol Schoultje' (niet-origineel), gebouwd in 1877 door architect J. Tilbusscher in een Ambachtelijk-traditionele stijl. De twee klassen tellende openbare lagere scho .. Lees verder >>

1877 1968 (uitbr.)
gebouw

Foto: Hardscarf (CC-BY-SA-3.0)

Nicolaïkerk, vrijstaande klokkentoren

Appingedam, Wijkstraat 34, Groningen      2 foto's

Ten westen van het raadhuis werd in 1835 een toren opgericht bekroond door een open geleding met vrij hoge spits. Klokkenspel, waarvan 23 klokken gegoten door Taylor in 1911. Automatisch trommelspeel .. Lees verder >>

1834-'35 1835 1834-'35
gebouw

Foto: Ferro, F. (CC BY-SA 3.0 NL)

Juffer Tette Alberdagasthuis

Groningen, Nieuwe Kerkhof 22, Groningen      3 foto's

Tette Alberda gasthuis. Front van vier woningen onder dwars zadeldak waarvoor middenpartij van twee vensters in de top bekroond door tympaan. Stichtingssteen met 1658 boven doorgang in het midden. Lees verder >>

1666
gebouw

Foto: CWKramer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Raadhuis van Appingedam

Appingedam, Wijkstraat 36, Groningen      17 foto's

Raadhuis. In 1638 opgericht rechthoekig gebouw op een galerij beneden voor de waagruimte. Voor het schilddak een halsvormige top met schelpmotieven, boven de vensters en met natuurstenen banden doorre .. Lees verder >>

1638 1825 (verb.) 1911 en 1983 (rest.)
gebouw

Foto: Hardscarf (CC-BY-SA-3.0)

Lagere school met erfafscheiding

Musselkanaal, Marktstraat 43, Stadskanaal, Groningen      1 foto

Inleiding SCHOOLGEBOUW opgetrokken in een stijl waarin regionale Amsterdamse School-elementen in zijn te herkennen. De oorspronkelijk uit het tweede helft van de negentiende eeuw stammende lagere sch .. Lees verder >>

1850-1900 ca. 1932 (verb.) 1950-1959 (aanbouw) 1900 1850-1900 ca. 1932 (verb.) 1950-1959 (aanbouw)
gebouw

Foto: Gouwenaar (PD)

Hervormde pastorie 3 Voorm. hervormde pastorie, schuurtje

Winsum, Kerkstraat 12, Groningen      10 foto's

Omschrijving SCHUURTJE op rechthoekige plattegrond van rood-bruine baksteen, onder een zadeldak gedekt met een Friese golfpan. Het dak heeft een bakgoot op gemetselde klossen en strakke windveren. In .. Lees verder >>

1887-1900
gebouw

Foto: Galen, Jan van (CC BY-SA 3.0 NL)