Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Groate kerk hervormde kerk op ommuurd kerkhof

Resultaten : 265

Filter(s): Provincie Overijssel X


Doopsgezinde kerk (voorm. kapel Cellezustersconvent)

Kampen, Broederweg 10, Overijssel      17 foto's

Doopsgezinde Kerk. Eenbeukige kerk, welke oorspronkelijk behoorde tot het Cellezustersconvent en dateert uit eind XV. In 1823 werd de kerk eigendom van de Doopsgezinden en kwam er een verbouwing tot s .. Lees verder >>

1470-1479 1823 (verb.) 1988 (rest.) 1479 1470-1479 1823 (verb.) 1988 (rest.)
kerkelijk gebouw

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Grote of St. Nicolaaskerk, toren

Vollenhove, Kerkplein 3, Steenwijkerland, Overijssel      2 foto's

Toren Grote Kerk. Vroeger vrijstaande toren van de Grote Kerk, bestaande uit drie geledingen met spitsbogige nissen, onderling gescheiden door zandstenen waterlijsten. Begin 16e eeuw. Klokkenstoel met .. Lees verder >>

Begin 16e eeuw 1510 begin 16e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: Gouwenaar (PD)

Sint-Nicolaaskerk

Zalk, Kerkplein 22, Kampen, Overijssel      1 foto

Ned. Herv. Kerk. Eenbeukig, gotisch, tufstenen gebouw met driezijdige sluiting, in steen overwelfd. Preekstoel en herenbank van de voormalige havezate Buckhorst (XVII). Grafzerken XVI en XVII. Orgel m .. Lees verder >>

Ca. 1400 (schip, koor) 1612 (herstel) 1931 (restauratie) 1400 ca. 1400 (schip, koor) 1612 (herstel) 1931 (restauratie)
kerkelijk gebouw

Foto: Berend Jan Stijf (CC-BY-3.0)

Waalse Kerk of Geertruidskapel

Zwolle, Schoutenstraat 4, Overijssel      2 foto's

Waalse Kerk. Oudtijds kapel van het plm 1390 gestichte Begijnenconvent van St. Geertruid. Eenbeukig kapelletje uit omstreeks 1500, met veelhoekige sluiting en stenen overwelving. Traptorentje naast de .. Lees verder >>

Begin 16e eeuw 19e eeuw (rest.) 1501 begin 16e eeuw 19e eeuw (rest.)
kerkelijk gebouw

Foto: Ymblanter (CC-BY-SA-3.0-NL)

De Bethlehem

Zwolle, Dorpsstraat 19, Overijssel   

Blok van vijf Diaconiewoningen der Nederlands Hervormde Kerk te Windesheim, plaatselijk bekend als "De Bethlehem" en omstreeks 1869 ontstaan. Rechthoekig, blokvormig gebouw, zonder verdieping en gedek .. Lees verder >>

Ca. 1869 1997 (renovatie) 1869 ca. 1869 1997 (renovatie)
gebouw

Hervormde pastorie

Weerselo, het Stift 4, Dinkelland, Overijssel      1 foto

Inleiding Hervormde PASTORIE gelegen tegenover de kerk op het terrein van het Stift; het oudste gedeelte van Weerselo en beschermd dorpsgezicht. De pastorie is rond 1921 in cottage-stijl gebouwd ter .. Lees verder >>

Ca. 1921 1921 ca. 1921
woonhuis

Foto: Jellievana (CC-BY-SA-3.0-NL)

Grote Kerk

Almelo, Kerkplein 15, Overijssel      1 foto

Ned. Herv. Kerk. In oorsprong slotkapel van de heren van Almelo. Kruiskerk, waarvan het zandstenen koor uit 1493, het transept en het schip uit 1738 dagtekenen. Consistoriekamer (XVIII) ten zuiden van .. Lees verder >>

1493, 1738
kerkelijk gebouw

Betlehemkerk

Zwolle, Bethlehems Kerkplein 35, Overijssel      26 foto's

Voormalige BETHLEHEMKERK. Tweebeukige bakstenen hallenkerk, waarvan de noordbeuk (XVb) veelhoekig, de zuidbeuk, oorspronkelijk korter doch later verlengd, recht gesloten is. In de zuidmuur drie relief .. Lees verder >>

Oorspr. ca. 1309 midden 14e eeuw (schip) tussen 1411 en 1430 (koor) verb. in o.a. 1846 1980-'83 (rest.) 1309 oorspr. ca. 1309 midden 14e eeuw (schip) tussen 1411 en 1430 (koor) verb. in o.a. 1846 1980 ..
kerkelijk gebouw

Foto: Berends, G. (Fotograaf) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Doopsgezinde Kerk

Almelo, Grotestraat 57, Overijssel      9 foto's

Doopsgezinde Kerk. Eenvoudige zaalkerk. Halsgevel, door driehoekige fronton bekroond. Risaliet van de middentravee waarin ingang met ionische omlijsting, samengevoegd met door segmentvormig fronton be .. Lees verder >>

Laatste kwart 18e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hofkerk

Goor, Kerkstraat 23, Hof van Twente, Overijssel      7 foto's

N.H.Kerk. De uitwendig geheel bepleisterde, laat-gotische eenbeukige kerk is in de vorige eeuw aan de oostzijde vernieuwd en met een noorderdwarsarm uitgebreid. In de noordmuur: steen met dubbelwapen .. Lees verder >>

1600 (ingebruikname)
kerkelijk gebouw

Foto: Original uploader was J.A.Bergeijk at nl.wikipedia (CC-BY-SA-3.0-migrated)