Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Groate kerk hervormde kerk op ommuurd kerkhof

Resultaten : 607

Filter(s): Provincie Friesland X


Sint-Martinuskerk. Hervormde kerk, kerkhof en toren

Tzummarum, Tsjerkepaed 1, Franekeradeel, Friesland      1 foto

Kerkhof en toren der Herv.Kerk. Bij de in 1876 herbouwde kerk staat een 16e eeuwse toren van vier geledingen waarvan de bovenste drie door rijk versierde nissen geleed zijn. Spits 1876 ter vervanging .. Lees verder >>

Begin 16e eeuw (toren) 1876 (kerk, torenspits) 1951 (verb.) 1600 begin 16e eeuw (toren) 1876 (kerk, torenspits) 1951 (verb.)
kerkelijk gebouw

Foto: Michielverbeek (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Hervormde kerk en toren op kerkhof

Langezwaag, 't Hou 9, Opsterland, Friesland      1 foto

Herv. Kerk en toren op kerkhof. Eenvoudig kerkgebouw met ingebouwde toren 1781. In de kerk rijkgebeeldhouwde preekstoel met achterschot en klankbord; lezenaar 17e eeuwse avondmaalstafel. Zeven gebee .. Lees verder >>

1781 1927 (rest.)
kerkelijk gebouw

Foto: Michielverbeek (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Walburgakerk Toren hervormde kerk

Drogeham, Tsjerke Buorren 4, Achtkarspelen, Friesland      9 foto's

Herv.Kerk en Toren op omheind Kerkhof. Op de grondslagen van een romaans kerkgebouw in 1876 een nieuwe kerk gebouwd, waarvan het opgaande muurwerk niet voor bescherming in aanmerking komt. Vroeg 13e e .. Lees verder >>

13e eeuw 1704 (herst.) 1984-'85 (rest.) 1300 13e eeuw 1704 (herst.) 1984-'85 (rest.)
kerkelijk gebouw

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde kerk

Lippenhuizen, De Buorren 30, Opsterland, Friesland      2 foto's

Herv. Kerk op verhoogd omheind kerkhof. Eenvoudig kerkgebouw uit 1743 met halfrond gesloten vensters in door lisenen gevormde spaarvelden. In de kerk 17e eeuwse preekstoelkuip met trap, achterschot .. Lees verder >>

Oorspr. 1743 1860 (herb.) 1743 oorspr. 1743 1860 (herb.)
kerkelijk gebouw

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kerk van Rijperkerk (Hervormde kerk)

Ryptsjerk, Slachtedijk 1, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

Herv. Kerk en toren, gelegen op een kerkhof. Eenvoudig kerkgebouw uit 1757 met ingebouwde westtoren. In de kerk 17e eeuwse preekstoel, doophek en vier herenbanken, een 17e eeuwse en drie 18e eeuwse ze .. Lees verder >>

1757
kerkelijk gebouw

Foto: Galen, Paul van (CC BY-SA 3.0 NL)

Hervormde kerk, hekwerk om kerkhof

Bears, Tsjerkepaad 3, Littenseradiel, Friesland      2 foto's

Op stenen muurtje rustend ijzeren hekwerk in eenvoudige laat 19e eeuwse vormen (ronde gecanneleerde balusters en gepunte spijlen), dat kerkhof aan drie zijden omheint. Lees verder >>

Late 19e eeuw 1900 late 19e eeuw
overig

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kerk van Wier (Hervormde kerk)

Wier, Tsjerkepaed 24, Menameradiel, Friesland      1 foto

Herv. Kerk, op ruim kerkhof. In aanleg nog romaans bakstenen kerkje met halfrond gesloten koor aan de zuidzijde in de 18e of 19e eeuw bemetseld. Klokkenstoel met klok van een anonieme gieter zonder op .. Lees verder >>

Waarsch. midden 12e eeuw (kerk) 18e/19e eeuw (verb. kerk) 1881 (toren) 1150 waarsch. midden 12e eeuw (kerk) 18e/19e eeuw (verb. kerk) 1881 (toren)
kerkelijk gebouw

Foto: G.Th. Delemarre - G.Th. Delemarre - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde kerk op kerkhof

Vrouwenparochie, Kerkplein 2, Het Bildt, Friesland      2 foto's

Herv.Kerk op door bomen omzoomd kerkhof. Eenvoudig eenbeukig gebouw met dakruiter boven de westgevel en spitsbogige vensters, gebouwd in 1670. Over het inwendige, in het midden verhoogd tongewelf. In .. Lees verder >>

1670
kerkelijk gebouw

Foto: IJ.Th. Heins - IJ.Th. Heins - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (or one of it's predecessors) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Toren van de hervormde kerk (Mariakerk)

Wierum, Tsjerkeplein 4 Dongeradeel, Friesland      11 foto's

Toren van Hervormde Kerk. Zeer oude, deels tufstenen, toren met aangrenzende ruimten een z.g. gereduceerd westwerk vormend. Klokkestoel met klok van G. Gregori, 1611, diam. 88 cm. Mechanisch torenuurw .. Lees verder >>

Ca. 1200 17e en 18e eeuw (verb.) 1819 (zadeldak) 1984 (rest.) 1200 ca. 1200 17e en 18e eeuw (verb.) 1819 (zadeldak) 1984 (rest.)
kerkelijk gebouw

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Sint-Johannes de Doperkerk, hervormde kerk op omgracht kerkhof

Parrega, Kerkbuurt 3, Súdwest Fryslân, Friesland      3 foto's

Ned.Herv.Kerk. Op omgracht kerkhof gelegen kerkgebouw bestaande uit bakstenen schip met jongere rechtopgaande zadeldak toren. Klokkestoel met klok van Hermanus, 1402, diam. 142 cm. Mechanisch torenuur .. Lees verder >>

Waarsch. 13e eeuw 16e eeuw (kap schip, mog. vernieuwing bovenbouw toren) mog. 17e eeuw (vernieuwing koor, ommetseling noordgevel) 1300 waarsch. 13e eeuw 16e eeuw (kap schip, mog. vernieuwing bovenbouw ..
kerkelijk gebouw

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)