Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Groate kerk hervormde kerk op ommuurd kerkhof

Resultaten : 7

Filter(s): Provincie Friesland X | Woonplaats Dronryp X


Hervormde kerk, hekwerk met in aanleg oudere keermuur en dorpspomp

Dronryp, Tsjerkebuorren 1, Menameradiel, Friesland      10 foto's

19e eeuws hekwerk met in aanleg oudere keermuur en dorpspomp, behorende bij de reeds beschermde hervormde kerk te Dronrijp. Grotendeels rondom het op een terprest gelegen kerkhof lopende omheining, b .. Lees verder >>

19e eeuw 1900 19e eeuw
overig

Foto: Dukker, G.J. (CC BY-SA 3.0 NL)

Salviuskerk. Hervormde kerk, toren en kerkhof (d' Alde Wite)

Dronryp, Tsjerkebuorren 1, Menameradiel, Friesland      17 foto's

HERV. KERK en TOREN op omheind kerkhof. Forse dorpskerk, evenals de toren die in 1544 gebouwd is, grotendeels laat-gotisch. Tegen de oostzijde van het koor omlijste ingang waarop drie beeldjes en memo .. Lees verder >>

1504 (verb. van oudere romaanse kerk) 1544 (toren) 1650 (ingangen koor en schip)
kerkelijk gebouw

Foto: Arch (PD)

Hervormde kerk, kosterij

Dronryp, Tsjerkebuorren 7, Menameradiel, Friesland      1 foto

Kosterij Herv. Kerk. Eenvoudig pand onder dwars zadeldak tussen topgevels. In de zijgevel is onlangs een grote steen met afbeelding van de kerk geplaatst. Lees verder >>

woonhuis

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Osinga State

Dronryp, Hearewei 29, Menameradiel, Friesland   

Osinga State. Omgracht borgterrein in de onmiddellijke nabijheid van kerk en bebouwing rond kerkhof. Lees verder >>

Ca. 1875 1875 ca. 1875
tuin park landgoed

Hervormde kerk, pastorie

Dronryp, Hearewei 35, Menameradiel, Friesland   

Inleiding De PASTORIE aan de Hearewei 35 is in 1875 als 'predikantswoning' gebouwd, in opdracht van de Kerkvoogdij der Nederlandse Hervormde Kerk te Dronrijp. De bouwmeester is onbekend. De pastorie .. Lees verder >>

1875 1938 (verb.)
woonhuis

Maria Geboortekerk

Dronryp, Dûbelestreek 14, Menameradiel, Friesland      2 foto's

Inleiding De Rooms-Katholieke KERK "Maria Geboorte" te Dronrijp is in 1839 gebouwd, naar ontwerp van architect A. van der Moer in Waterstaatsstijl; aannemer was P.J. de Wal uit Leeuwarden. In 1939 is .. Lees verder >>

1839 1939 (toren, verlenging schip)
kerkelijk gebouw

Foto: JohnBoers (CC-BY-SA-3.0-NL)

R.K. Kerk Maria Geboorte, pastorie

Dronryp, Dûbelestreek 16, Menameradiel, Friesland      1 foto

Inleiding De blokvormige PASTORIE, horend bij de Rooms Katholieke Kerk te Dronrijp, bevindt zich aan de zuidzijde van het kerkgebouw en is naar het oosten georiënteerd. Zij ligt aan de hoofdweg met .. Lees verder >>

1939
kerkelijk gebouw

Foto: JohnBoers (CC-BY-SA-3.0-NL)