Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Groate kerk hervormde kerk op ommuurd kerkhof

Resultaten : 11

Filter(s): Provincie Friesland X | Type Gebouw X


Verenigingsgebouw

Surhuizum, It Langpaed 1, Achtkarspelen, Friesland      2 foto's

Inleiding In opdracht van de kerkvoogden van de Hervormde kerk van Surhuizum ontwierp de architect J.C. Velding in 1928 een rechthoekig VERENIGINGSGEBOUW aan het zandpad ten zuiden van de kerk. Het .. Lees verder >>

1928-'29 1956 (verb.)
gebouw

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Dorpshuis

Dongjum, Dorpsstraat 13, Franekeradeel, Friesland      1 foto

Tegenover de kerk gelegen dubbel pand onder zadeldak tussen topgevels. Twee maal drie zesruitsvensters, blokgootje, in de geveltoppen hijsluiken en klein lichtkozijn. Lees verder >>

gebouw

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Waag De Waag

Workum, Merk 4, Súdwest Fryslân, Friesland      12 foto's

Waag. Ten noorden van de kerk vrijstaand rechthoekig gebouw onder tentdak in 1650 opgetrokken. Aan geprofileerde dagkanten van vensters- en ingangsnissen en aan de dakkapellen boven elk der gevels v .. Lees verder >>

1650
gebouw

Foto: Udo Ockema (CC-BY-3.0)

Gemeentehuis Voorm. gemeentehuis van Baarderadeel

Mantgum, Seerp van Galemawei 21, Littenseradiel, Friesland      1 foto

Inleiding Het (voormalige) GEMEENTEHUIS, met ingebouwde brandweergarage, van de voormalige gemeente Baarderadeel is in 1939 gebouwd naar ontwerp van architect A. Goodijk uit Sneek, in Interbellum-sti .. Lees verder >>

1939
gebouw

Foto: Johan Weenink (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Sint-Vituskerk, koetshuis

Blauwhuis, Vitusdyk 27, Súdwest Fryslân, Friesland   

Inleiding KOETSHUIS behorend bij het rooms-katholieke kerkelijke complex St. Vitus te Blauwhuis uit 1867-1871. Architect van het complex was P.J.H. Cuypers, opzichter van de bouwwerkzaamheden archite .. Lees verder >>

1867-'71 1871 1867-'71
gebouw

De Drie Kogels (voorm. dorpsherberg)

Follega, Straatweg 47, Lemsterland, Friesland      1 foto

"De Drie Kogels". V.m. dorpsherberg, thans boerderij. In alle gevels 6-ruitsvensters. Eenvoudige omlijste ingang. Schilddak. Dakkapel met driehoekig fronton. Grotendeels houten schuur. Lees verder >>

Mog. 18e-eeuws 1800 mog. 18e-eeuws
gebouw

Foto: Wester (CC BY-SA 3.0 NL)

Wakend Oog Het Wakend Oog

West Terschelling, Torenstraat 2, Terschelling, Friesland      6 foto's

Inleiding Het WACHTLOKAAL ten behoeve van de schippersvereniging "Het Wakend Oog", tegenwoordig koffiehuis, staat aan de kade van de haven van Terschelling, op de hoek met de Torenstraat die vanaf de .. Lees verder >>

1882 1991 (restauratie)
gebouw

Foto: Jane023 (CC-BY-SA-3.0-NL)

Blokhuispoort (voorm. Huis van Bewaring)

Leeuwarden, Blokhuisplein 40, Friesland      21 foto's

Inleiding BIJZONDERE STRAFGEVANGENIS EN HUIS VAN BEWARING thans alleen Huis van Bewaring, gebouwd door J.F. Metzelaar en W.C. Metzelaar op het terrein van het Blokhuis in Eclectische stijl. In 1498 w .. Lees verder >>

1870-'77 1892-'94 (uitbr.) 1877 1870-'77 1892-'94 (uitbr.)
gebouw

Foto: unknown +70years (CC-PD-Mark)

Klein Botnia 1853-1888: weeshuis Hervormde Diakonie

Franeker, Breedeplaats 1, Franekeradeel, Friesland      2 foto's

Kleine Botniahuis, sedert 1853 Hervormd Diaconie-weeshuis. Vrijstaand breed laatmiddeleeuws pand onder zadeldak tussen topgevels opgetrokken uit afwisselende lagen rode en gele moppen, in de toppen v .. Lees verder >>

Late middeleeuwen 1500 late middeleeuwen
gebouw

Foto: Kasteelbeer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Oud Sint Anthonygasthuis

Leeuwarden, Grote Kerkstraat 114, Friesland      1 foto

GASTHUISCOMPLEX. Het zogenoemd Sint Anthony Gasthuis, ontstaan in 1878 in eclectische stijl naar ontwerp van architect Frederik Stoett. Gebouw op U-vormige plattegrond met twee vleugels binnen de U, g .. Lees verder >>

1878
gebouw

Foto: Parsifal2000 (CC-BY-SA-3.0-NL)