Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Gracht

Resultaten : 18

Filter(s): Woonplaats Houten X


Terrein waarin een cirkelvormig dubbel gracht- en walcomplex waarbinnen zich vermoedelijk de resten van een houten versterking bevinden

Houten, 3990 CA, Utrecht   

Terrein waarin een cirkelvormig dubbel gracht- en walcomplex waarbinnen zich vermoedelijk de resten van een houten versterking bevinden. Datering: middeleeuws. Lees verder >>

Middeleeuwen
archeologie

lunet aan de snel

houten, lunet aan de snel utrecht   

Cluster 60. Lunetaanleg met aardwerken, waarin open caponniƩre, resten van geschutopstelplaatsen, natte gracht met buitenoevers, met (omleidings- en onderhouds-) wegen en met door grenspalen aangedu .. Lees verder >>

fort, vesting en -onderdelen

werk aan de waalse wetering

houten, werk aan de waalse wetering utrecht   

Cluster 57. Fortaanleg met aardwerken, emplacementen, gracht, wegen en militaire landsgrond. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding FORTAANLEG MET AARDWERKEN, EMPLACEMENTEN, GRACHT, WEGEN EN MILITAIRE .. Lees verder >>

fort, vesting en -onderdelen

Fort 't Hemeltje, aardwerk

Houten, Fortweg 9, Utrecht      2 foto's

Omschrijving complexonderdeel 1 Het AARDWERK van het Fort `t Hemeltje uit 1878-1880 heeft een rechthoekige grondvorm welke door een GRACHT omgeven is. Op de hoeken bevinden zich bastions. De twee bas .. Lees verder >>

1878-1880
militair object

Foto: GVR (CC-BY-SA-3.0-NL)

werk aan de korte uitweg

houten, werk aan de korte uitweg utrecht   

Cluster 59. Fortaanleg met aardwerken, waarin resten van geschutsopstelplaatsen, natte gracht met buitenoevers, met (omleidings- en onderhouds-) wegen en met door grenspalen aangeduide zone. NIEUWE HO .. Lees verder >>

fort, vesting en -onderdelen

militair object

Houten, Fortweg 9, Utrecht   

Cluster 49. Inleiding FORTAANLEG EN AARDWERKEN MET HOOFDWAL, WAARIN (RESTEN VAN) GESCHUTSOPSTELPLAATSEN, REMISES, FLANKBATTERIJEN, NATTE GRACHT MET BUITENOEVERS, MET (OMLEIDINGS- EN ONDERHOUDS) WEG .. Lees verder >>

militair object

fort honswijk

houten, fort honswijk utrecht   

Cluster 61. Inundatiesluis/keersluis met brug. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding INUNDATIESLUIS / KEERSLUIS MET BRUG als militair-waterbouwkundig onderdeel van de inundatiemiddelen voor het gebie .. Lees verder >>

fort, vesting en -onderdelen

fort honswijk

houten, fort honswijk utrecht   

Cluster 61. Fortaanleg met aardwerken, (resten van) emplacementen schuilplaatsen en dergelijke, wegen, natte gracht met (buiten)oevers en deel omleidingsweg en met (door grenspalen aangeduide) militai .. Lees verder >>

fort, vesting en -onderdelen

fort honswijk

houten, fort honswijk utrecht   

Cluster 61. Restant inundatiesluis. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding RESTANT INLAAT-, INUNDATIESLUIS / KEERSLUIS als militair-waterbouwkundig onderdeel van de inundatiemiddelen voor het gebied t .. Lees verder >>

fort, vesting en -onderdelen

werk aan de waalse wetering

houten, werk aan de waalse wetering utrecht   

Cluster 57. Fortwachterswoning. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding FORTWACHTERSWONING van het Werk aan de Waalse Wetering als buiten de natte gracht, maar binnen de Militaire Landsgrond gelegen di .. Lees verder >>

fort, vesting en -onderdelen