Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Gracht

Resultaten : 9

Filter(s): Provincie Gelderland X | Woonplaats Vuren X


waaldijk

vuren, waaldijk 29, lingewaal, gelderland   

Cluster 73. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding RESTANT INUNDATIESLUIS / DAMSLUIS / DUIKER (noordoost) bij het Fort bij Vuren, als gecombineerd militair waterbouwkundig onderdeel van de inundatiemid .. Lees verder >>

fort, vesting en -onderdelen

waaldijk

vuren, waaldijk 29, lingewaal, gelderland   

Cluster 73. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding FORTAANLEG EN AARDWERKEN, NATTE GRACHT MET BUITENOEVERS, GLACIS EN DEEL (OMLEIDINGS)WEG EN MET (DOOR GRENSPALEN AANGEDUIDE) MILITAIRE LANDSGROND als .. Lees verder >>

fort, vesting en -onderdelen

waaldijk

vuren, waaldijk 29, lingewaal, gelderland   

Cluster 73. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding Ronde, in zwaar metselwerk uitgevoerde TOREN A, die de kern en het reduit van het Fort bij Vuren was en die deel uitmaakte van de afsluiting en verde .. Lees verder >>

waarnemingspost (b)

waaldijk

vuren, waaldijk 29, lingewaal, gelderland   

Cluster 73. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding Twee BETONNEN SCHUILPLAATSEN type / II als onderdelen van lineaire en accesverdediging op basis van loopgravenstelsels, gedekte wegen en dergelijke. .. Lees verder >>

fort, vesting en -onderdelen

waaldijk

vuren, waaldijk 29, lingewaal, gelderland   

Cluster 73. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding RESTANT INLAATSLUIS / KEERSLUIS / HERWIJNENSE UITWATERINGSSLUIS / DUIKER (west), als gecombineerd militair en civiel waterbouwkundig onderdeel van de .. Lees verder >>

fort, vesting en -onderdelen

waaldijk

vuren, waaldijk 29, lingewaal, gelderland   

Cluster 73. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding BETONNEN SCHUILPLAATS type / I als onderdeel van lineaire en accesverdediging op basis van loopgravenstelsels, gedekte wegen en dergelijke. (Betonne .. Lees verder >>

bomvrij militair object

waaldijk

vuren, waaldijk 29, lingewaal, gelderland   

Cluster 73. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding BRUG, KRAANBRUG EN BRUGHOOFD (west), als onderdelen van de toegang tot het Fort bij Vuren. Het ophalen of verwijderen / vernietigen van bruggen is si .. Lees verder >>

fort, vesting en -onderdelen

waaldijk

vuren, waaldijk 29, lingewaal, gelderland   

Cluster 73. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding BRUG EN KEERSLUIS (oost) als gecombineerd militair en civiel waterbouwkundig onderdeel van de verdedigings- en inundatiemiddelen voor het poldergebie .. Lees verder >>

fort, vesting en -onderdelen

waaldijk

vuren, waaldijk 29, lingewaal, gelderland   

Cluster 73. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding RESTANT INUNDATIESLUIS / DAMSLUIS / DUIKER (oost) als gecombineerd militair en civiel waterbouwkundig onderdeel van de inundatiemiddelen voor het pold .. Lees verder >>

fort, vesting en -onderdelen