Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Gezondheidszorg

Resultaten : 9

Filter(s): Woonplaats Leiden X


Voorm. Caeciliagasthuis (Museum Boerhaave)

Leiden, Lange Sint Agnietenstraat 10, Zuid Holland      1 foto

V.m. Caeciliagasthuis, midden 17e eeuw. Op binnenplaats zandstenen ingang. Sinds 1914 schoolgebouw. Lees verder >>

Midden 17e eeuw 1650 midden 17e eeuw
gebouw

Foto: Goodness Shamrock (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Pesthuis, thans onderdeel van Naturalis

Leiden, Pesthuislaan 7, Zuid Holland      34 foto's

V.m. Pesthuis, thans legermuseum Generaal Hoefer, gebouwd 1659-62. Boven ingangspoort beeldhouwwerk Rombout Verhulst. 1941/3 hersteld en gewijzigd. Lees verder >>

1659-1662
gebouw

Foto: Gouwenaar (PD)

Pand met bakstenen gevel met rechte kroonlijsten. Hardstenen stoep

Leiden, Rapenburg 12, Zuid Holland      7 foto's

PAND met bakstenen gevel met rechte kroonlijsten. Hardstenen stoep. Omstreeks 1780. V.m. Hospital Wallonne, van 1929-41 Stadhuis. Diep teruglopend. Lees verder >>

Ca. 1780 1780 ca. 1780
gebouw

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Bibliothèque Wallonne

Leiden, Pieterskerkhof 40, Zuid Holland      12 foto's

Bibliotheque Wallone. W. trapgevel met kruiskozijnen en maskersluitstenen. Boven de deur N. gevel een gevelsteen met opschrift "Lilium inter Spernias" en stadswapen. Maskersluitstenen boven de venster .. Lees verder >>

Laatste helft 17e eeuw 1650 laatste helft 17e eeuw
gebouw

Foto: Rudolphous (CC-BY-3.0)

Ziekenpaviljoen

Leiden, 1e Binnenvestgracht 33, Zuid Holland      1 foto

Inleiding In 1876 werd de afdeling voor besmettelijke ziekten, die zich aanvankelijk bevond in de westvleugel, buiten het gebouw in drie stenen paviljoens in de tuin ondergebracht. Van de drie pavilj .. Lees verder >>

1876
gebouw

Foto: Goodness Shamrock (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Museum Volkenkunde, voormalige Academisch Ziekenhuis

Leiden, Steenstraat 1A, Zuid Holland      1 foto

Inleiding Het academisch ZIEKENHUIS aan de Steenstraat werd in 1867 ontworpen in de stijl van de Neo-Franse Renaissance door Henri F.G.N. Camp (1821-1875). Camp was de architect des Konings van konin .. Lees verder >>

1867
gebouw

Foto: Goodness Shamrock (CC-BY-SA-3.0)

Hôpital Wallon

Leiden, Papengracht 13, Zuid Holland      1 foto

Inleiding Het voormalige 'Hôpital Wallon' is in 1892 gebouwd als ZIEKENHUIS in opdracht van de Waalse Gemeente. Het betrof de uitbreiding van het sinds 1886 in het pand Rapenburg 12-14 gevestigde zi .. Lees verder >>

1892
gebouw

Foto: Rudolphous (CC-BY-3.0)

Poortgebouw

Leiden, Rijnsburgerweg 10, Zuid Holland      1 foto

Inleiding Het hoofdgebouw van het Academisch ZIEKENHUIS is gebouwd in de periode van 1925 tot 1928. Het hoofdgebouw maakte deel uit van het uitgebreide academische ziekenhuiscomplex, waarvan na sloop .. Lees verder >>

1925-1928
gebouw

Foto: Tubantia (CC-BY-SA-3.0-migrated)

Koninklijk Militair-Invalidenhuis

Leiden, Hoge Rijndijk 23B, Zuid Holland      3 foto's

Inleiding Het in opdracht van de stichting "Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst", als Koninklijk Militair-Invalidenhuis gestichte RUSTHUIS voor invalide en oud-militaire .. Lees verder >>

1913
gebouw

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)