Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Gezondheidszorg

Resultaten : 34

Filter(s): Provincie Zuid-holland X


Huyse van St.-Christoffel, voormalig Gasthuis

Delft, Papenstraat 20, Zuid Holland      21 foto's

V.m. Gasthuis ca. 1860. Neo-klassicistische, onvoltooide gevel met zijrisaliet. Corintische pilasterordonnantie. Hierachter restanten van de 16e eeuwse Jerusalemkapel. Lees verder >>

Ca. 1860 1860 ca. 1860
gebouw

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Voorm. Caeciliagasthuis (Museum Boerhaave)

Leiden, Lange Sint Agnietenstraat 10, Zuid Holland      1 foto

V.m. Caeciliagasthuis, midden 17e eeuw. Op binnenplaats zandstenen ingang. Sinds 1914 schoolgebouw. Lees verder >>

Midden 17e eeuw 1650 midden 17e eeuw
gebouw

Foto: Goodness Shamrock (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Pesthuis, thans onderdeel van Naturalis

Leiden, Pesthuislaan 7, Zuid Holland      34 foto's

V.m. Pesthuis, thans legermuseum Generaal Hoefer, gebouwd 1659-62. Boven ingangspoort beeldhouwwerk Rombout Verhulst. 1941/3 hersteld en gewijzigd. Lees verder >>

1659-1662
gebouw

Foto: Gouwenaar (PD)

Pand met bakstenen gevel met rechte kroonlijsten. Hardstenen stoep

Leiden, Rapenburg 12, Zuid Holland      7 foto's

PAND met bakstenen gevel met rechte kroonlijsten. Hardstenen stoep. Omstreeks 1780. V.m. Hospital Wallonne, van 1929-41 Stadhuis. Diep teruglopend. Lees verder >>

Ca. 1780 1780 ca. 1780
gebouw

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Dolhuis

Dordrecht, Dolhuisstraat 57, Zuid Holland      2 foto's

V.m. Dolhuis, oorspronkelijk Cellebroedersklooster. In oorsprong gotisch GEBOUW (1463) op de hoek van de Boogjes. Tot Dolhuis ingericht in 1671. Aan de oostzijde nog steunberen. Twee topgevels, bekro .. Lees verder >>

1463 (oorsprong) 1671 (ingericht)
gebouw

Foto: Ymblanter (CC-BY-SA-3.0-NL)

De Lindenborg (voormalige ziekengastenhuis)

Gorinchem, Haarstraat 39, Zuid Holland      11 foto's

V.M. ZIEKENGASTHUIS, vanwege de witgepleisterde voorgevel in de door rijksbouwmeester W.N. Rose beinvloede, eclectische trant. Gebouwd 1866-1867. Langgerekte gevel met risalerende hoekpartijen, rondbo .. Lees verder >>

1866-1867
gebouw

Foto: Otter (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Bibliothèque Wallonne

Leiden, Pieterskerkhof 40, Zuid Holland      12 foto's

Bibliotheque Wallone. W. trapgevel met kruiskozijnen en maskersluitstenen. Boven de deur N. gevel een gevelsteen met opschrift "Lilium inter Spernias" en stadswapen. Maskersluitstenen boven de venster .. Lees verder >>

Laatste helft 17e eeuw 1650 laatste helft 17e eeuw
gebouw

Foto: Rudolphous (CC-BY-3.0)

Hospitaal

Dordrecht, Vriesestraat 115, Zuid Holland      13 foto's

V.m. Hospitaal, daarna Marechausseekazerne, thans kantoor. HOEKPAND Vest. Pand ter lengte van dertien vensterassen en ter diepte van twee vakken. Eenvoudige lijstgevels, waarvan de kroonlijst door Lo .. Lees verder >>

1726
gebouw

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Paviljoen von Wied/Paviljoen De Witte

's Gravenhage, Pellenaerstraat 4, Zuid Holland      1 foto

Zgn. Paviljoen von Wied, in 1826-1827 gebouwd door A. Noordendorp in klassieke stijl. De trappartij aan de landzijde wordt geflankeerd door wellicht nog 18e eeuwse beelden van liggende zeegoden. Lees verder >>

1826-27 1826 1826-27
gebouw

Foto: Parsifal2000 (CC-BY-SA-3.0-NL)

Quarantaine-Inrichting: Chloorhuisje

Rotterdam, Quarantaineweg 1, Zuid Holland      1 foto

Omschrijving complexonderdeel I Inleiding Voormalig CHLOORHUISJE met ondergrondse bassins, deel uitmakend van het uit 1930-1933 daterende complex Quarantaine-inrichting in Zakelijk-Expressionist .. Lees verder >>

1930 - 1933
gebouw

Foto: Wikifrits (CC-BY-SA-3.0)