Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Gedenkteken

Resultaten : 15

Filter(s): Provincie Friesland X


Gedenkteken voor het sluiten van de Lauwerszeedijk

Engwierum, t.h.v. Sylsterwei 26 Sylsterwei 26 t.h.v. Sylsterwei 26 Dongeradeel, Friesland      5 foto's

Gedenkteken. Op de dijk ten zuiden Dokkumer Nieuwe Zijlen het gedenkteken ter herinnering aan het sluiten van de dijk in 1729 met wapens Vegelin en Schwartzenberg. Lees verder >>

1729
overig

Foto: Gouwenaar (PD)

Stichtingssteen van de Weduwenhof

Dronryp, Skilpaed 28, Menameradiel, Friesland   

Het 19e eeuwse dorpshuis vanwege een grote stichtingssteen 1608 van Weduwenhof. Lees verder >>

1608 ca. 1900 (pand)
overig

Blauwe steen

Nijega, Aldegeasterdyk 30, Smallingerland, Friesland   

Blauwe steen. Oude steen bij de grens tussen Oudega en Nijega. Lees verder >>

Al in 1664 bekend 1664 al in 1664 bekend
overig

Grafzerk van Paulus Jansz. Kley

Eagum, 8490 AA, Boarnsterhim, Friesland   

Zerk voor P.J.Kloy, die in 1623/3 het Wargaster meer liet indijken. Lees verder >>

Poepekrús

Kootstertille, Harstewei 1, Achtkarspelen, Friesland      1 foto

Poepekrus. In de grond uitgegraven kruis, ter herinnering aan een waarschijnlijk 18e eeuwse doodslag van een poepe, hannekemaaier of lapkepoepe. Lees verder >>

Mog. rond 1580 1580 mog. rond 1580
overig

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Fetzepomp

Dokkum, hoek Boterstraat-Op de Fetze Boterstraat hoek Boterstraat-Op de Fetze Dongeradeel, Friesland      1 foto

Gebeeldhouwde pomp (XVIIIa) met hout omkleed; als bekroning zandstenen siervaas. Gedenksteen met opschrift. Lees verder >>

1712
overig

Foto: Parsifal2000 (CC-BY-SA-3.0-NL)

Bonifatiuspomp

Dokkum, hoek Bronlaan-Stroobosserweg Bronlaan hoek Bronlaan-Stroobosserweg Dongeradeel, Friesland      1 foto

De z.g. Bonifatiusbron, waarbij op een voetstuk een tuinvaas, afkomstig van de Hartekamp bij Heemstede. Lees verder >>

1884
overig

Foto: Gouwenaar (PD)

Standbeeld van Willem Lodewijk van Nassau

Leeuwarden, Hofplein 29, Friesland      2 foto's

Standbeeld van Willem Lodewijk van Nassau (Us Heit) door Bart van Hove, 1906 en Th. Molkenboer. Lees verder >>

1906
overig

Foto: JohnBoers (CC-BY-SA-3.0-NL)

Gedenkteken voor de aanleg van de Rederijwei

Anjum, hoek Rederijwei-Hearrewei Rederijwei hoek Rederijwei-Hearrewei Dongeradeel, Friesland   

Inleiding Het GEDENKTEKEN uit 1875 werd geleverd door K.F. Ozinga, die daarvoor op 5 juni 1875 f75,- kreeg betaald. Het opschrift van de steen memoreert de aanleg van 'dezen' weg door de 'Reederij'. .. Lees verder >>

1875
overig

Wilhelminapark, gedenkteken

Sneek, Bolswarderweg 14, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding Het natuurstenen GEDENKTEKEN -een klip of poer met gedenksteen en zinken vaas- is in het Wilhelmina Park te Sneek geplaatst ter gelegenheid van de kroning van Koningin Wilhelmina op 31 augu .. Lees verder >>

1898
overig

Foto: Harmendewind (CC-BY-SA-3.0-NL)